אומגה רובי ואלפא ספיר: התפתחות מגה

התפתחות מגה, שהוצגה לראשונה בפוקימון X ובפוקימון Y, מופיעה גם באומגה רובי ובאלפא ספיר. לא לכל הפוקימונים יש אפשרות להתפתח באמצעות התפתחות מגה.
בכדי לפתח פוקימון דרך התפתחות מגה, יש להשתמש בחפץ אבן מגה הייחודי לו. התפתחות מגה מגדילה סטאט או מספר סטאטים של הפוקימון ולפעמים נותנת לו יכולת חדשה שלא הייתה לו קודם לכן או סוג חדש.
בפוקימון אומגה רובי ואלפא ספיר מוצגות התפתחויות מגה חדשות.

פוקימונים בעלי מגה התפתחות
תמונה שם הפוקימון סוג יכולת אבן מגה מיקום האבן במשחק
015M מגה בידריל bug poison Adaptability Beedrillite Sea Mauville
מההתחלה
018M מגה פידג'יוט normal flying No Guard Pidgeotite Rustboro City
תראו למר סטון אבן מעניינת – מההתחלה
080M מגה סלוברו water psychic Shell Armor Slowbronite Shoal Cave
תנו לאיש 4 Shoal Salts & 4 Shoal Shells – מההתחלה
208m מגה סטיליקס steel ground Sand Force Steelixite Granite Cave
מההתחלה
254m מגה ספטייל grass dragon Lightning Rod Sceptilite דרך 120 (אם פוקימון התחלתי)
דרך 114 Stone Salesman
(אם לא פוקימון התחלתי)
260m מגה סוואמפרט water ground Swift Swim Swampertite דרך 120 (אם פוקימון התחלתי)
דרך 114 Stone Salesman
(אם לא פוקימון התחלתי)
302m מגה סייבלאי dark ghost Magic Bounce Sablenite Sootopolis City
מההתחלה
319m מגה שארפידו water dark Strong Jaw Sharpedonite Battle Resort (אומגה רובי)
Aqua Hideoutמשימת דלתא (אלפא ספיר)
323m מגה קאמראפט fire ground Sheer Force Cameruptite Magma Hideout
משימת דלתא (אומגה רובי)
Battle Resort (אלפא ספיר)
334m מגה אלטאריה dragon fairy Pixilate Altarianite Lilycove City
Show Collector Altaria – מההתחלה
362m מגה גליילי ice Refrigerate Glalitite Shoal Cave Basement מההתחלה
373m מגה סאלאמנס dragon flying Aerilate Salamencite Meteor Falls
מסבתא של זינייה – אחרי משימת דלתא
376m מגה מטאגרוס steel psychic Tough Claws Metagrossite Pokemon League
מסטיבן אחרי קרב חוזר – משימת דלתא
380m מגה לאטיאס dragon psychic Levitate Latiasite Littleroot Town
מאמא – אחרי משימת דלתא
(אומגה רובי)
על לאטיאס (אלפא ספיר)
381m מגה לאטיאוס dragon psychic Levitate Latiosite על לאטיאוס (אומגה רובי)
Littleroot Town
מאמא – אחרי משימת דלתא
(אלפא ספיר)
384m מגה ראיקוואזה dragon flying Delta Stream ראיקוואזה לא צריך אבן מגה כדי להתפתח.
צריך לדעת את המתקפה Dragon Ascent כדי להשתמש בהתפתחות מגה.
428m מגה לופאני normal fighting Scrappy Loppunite Mauville City
איש בחליפה בMauville Hills –
אחרי הסיפור של גראודון/קאיוגר הקדמונים
475m מגה גאלייד psychic fighting Inner Focus Galladite מפרופסור קוזמו
במשימת דלתא
531m מגה אודינו normal fairy Healer Audinite Battle Resort
מלוקר – משימת דלתא
719m מגה דיאנסי rock fairy Magic Bounce Diancite במרכז פוקימונים אחרי השגת דיאנסי

התפתחויות מגה קלאסיות

בנוסף לחדשים שהוצגו, התפתחיות המגה הקלאסיות קיימות גם במשחק הזה, כאשר ניתן למצוא את כל אבני המגה במשחק.

פוקימונים בעלי מגה התפתחות
מס' תמונה שם יכולות סוג מיקום האבן במשחק
#003 003M מגה וינזור Thick Fat grass poison דרך 119
אחרי הסיפור של גראודון/קאיוגר הקדמונים
#006 006MX מגה צ'אריזרד X Tough Claws fire dragon Fiery Path
אחרי הסיפור של גראודון/קאיוגר הקדמונים
#006 006MY מגה צ'אריזרד Y Drought fire flying Scorched Slab
אחרי הסיפור של גראודון/קאיוגר הקדמונים
#009 009M מגה בלסטויז מגה Launcher water SS Tidal
במשימת דלתא
#065 065M מגה אלקאזם Trace psychic Slateport City Market
מההתחלה
#094 094M מגה גנגר Shadow Tag ghost poison Battle Resort
אחרי משימת דלתא
#115 115M מגה קנגסקאן Parental Bond normal Pacifidlog Town
אחרי הסיפור של גראודון/קאיוגר הקדמונים
#127 127M מגה פינסיר Aerilate bug flying דרך 124
מההתחלה
#130 130M מגה גרידוס Mold Breaker water dark דרך 123
בפה של פוצ'יינה – מההתחלה
#142 142M מגה ארודקטייל Tough Claws rock flying Meteor Falls
אחרי הסיפור של גראודון/קאיוגר הקדמונים
#150 150MX מגה מיוטו X Steadfast psychic fighting Littleroot Town
אחרי הסיפור של גראודון/קאיוגר הקדמונים
#150 150MY מגה מיוטו Y Insomnia psychic Pokemon League
אחרי הסיפור של גראודון/קאיוגר הקדמונים
#181 181M מגה אמפרוס Mold Breaker electric dragon New Mauville
אחרי הסיפור של גראודון/קאיוגר הקדמונים
#212 212M מגה סיזור Technician bug steel Petalburg Woods
אחרי הסיפור של גראודון/קאיוגר הקדמונים
#214 214M מגה הראקרוס Skill Link bug fighting דרך 127
מההתחלה
#229 229M מגה האנדום Solar Power dark fire Lavaridge Town
אחרי הסיפור של גראודון/קאיוגר הקדמונים
#248 248M מגה טאירניטאר Sand Stream rock dark Jagged Pass
אחרי הסיפור של גראודון/קאיוגר הקדמונים
#257 257M מגה בלייזיקן Speed Boost fire fighting דרך 120 (אם פוקימון התחלתי)
דרך 114 Stone Salesman (אם לא פוקימון התחלתי)
#282 282M מגה גארדוויר Pixilate psychic fairy Verdanturf Town
מוונדה – אחרי הסיפור של גראודון/קאיוגר הקדמונים
#303 303M מגה מאוויל Huge Power steel fairy Verdanturf Town
מההתחלה
#306 306M מגה אגרון Filter steel Rusturf Tunnel
מההתחלה
#308 308M מגה מדיצ'ם Pure Power fighting psychic Mt. Pyre
מההתחלה
#310 310M מגה מנקטריק Intimidate electric דרך 110 – Cycling Road
מההתחלה
#354 354M מגה באנט Prankster ghost Mt. Pyre
מההתחלה
#359 359M מגה אבסול Magic Bounce dark Safari Zone
מההתחלה
#445 445M מגה גארצ'ומפ Sand Force dragon ground מארונה אחרי השגת דרגת פלטינום
מההתחלה
#448 448M מגה לוקאריו Adaptability fighting steel מליסיה אחרי הבסת כל המתמודדים בדרגת מאסטר ואז הבסה שלה
מההתחלה
#460 460M מגה אבומאסנו Snow Warning grass ice דרך 123 Berry Garden
אחרי הסיפור של גראודון/קאיוגר הקדמונים
5 2 הצבעות
דירוג
הירשם
הודע לי
guest
שימו לב - אחרי שתגיבו תצטרכו להמתין עד שהתגובה שלכם תאושר.
1 תגובה
החדש ביותר
הישן ביותר הכי מדורג
Inline Feedbacks
צפה בכל התגובות
גלגלוניטלטלוני

לדעתי דלקתי (פוקימון חתול) צריכה התפתחות מגע