התרגום חזר! פרקים 8 ו-9 כבר פורסמו, פרק 10 של הסאגה החדשה יצא במהלך היום!

אומגה רובי ואלפא ספיר: התפתחות מגה

התפתחות מגה, שהוצגה לראשונה בפוקימון X ובפוקימון Y, מופיעה גם באומגה רובי ובאלפא ספיר. לא לכל הפוקימונים יש אפשרות להתפתח באמצעות התפתחות מגה. בכדי לפתח פוקימון דרך התפתחות מגה, יש להשתמש בחפץ אבן מגה הייחודי לו. התפתחות מגה מגדילה סטאט או מספר סטאטים של הפוקימון ולפעמים נותנת לו יכולת חדשה שלא הייתה לו קודם לכן או סוג חדש. בפוקימון אומגה רובי ואלפא ספיר מוצגות התפתחויות מגה חדשות.

פוקימונים בעלי מגה התפתחות


תמונה  שם הפוקימון סוג יכולת אבן מגה
מגה בידריל Adaptability Beedrillite
מגה פידג'יוט No Guard Pidgeotite
מגה סלוברו Shell Armor Slowbronite
מגה סטיליקס Sand Force Steelixite
מגה ספטייל Lightning Rod Sceptilite
מגה סוואמפרט Swift Swim Swampertite
מגה סייבלאי Magic Bounce Sablenite
מגה שארפידו Strong Jaw Sharpedonite
מגה קאמראפט Sheer Force Cameruptite
מגה אלטאריה Pixilate Altarianite
מגה גליילי Refrigerate Glalitite
מגה סאלאמנס Aerilate Salamencite
מגה מטאגרוס Tough Claws Metagrossite
מגה לאטיאס Levitate Latiasite
מגה לאטיאוס Levitate Latiosite
מגה ראיקוואזה Delta Stream אין
יכול לבצע התפתחות מגה
אם הוא יודע את המתקפה
Dragon Ascent
מגה לופאני Scrappy Loppunite
מגה גאלייד Inner Focus Galladite
מגה אודינו Healer Audinite
מגה דיאנסי Magic Bounce Diancite