סקר שבועי

הסקר נסגר לאור שידור הפרק במהלך היום. שימו לב שיש עיצוב מיוחד לArc החדש.

הפוקידע המלא: #199 – סלוקינג

הפוקידע המלא: #199 – סלוקינג
שחור ולבן
רגיל זוהר
199 199
שם בעברית שם באנגלית שם ביפנית סוג זן
סלוקינג Slowking יאדוקינג
ヤドキング
watertype psychictype הפוקימון המלכותי
סיכויי המינים סיכויי לכידה EXP ברמה 100 גובה משקל
זכר 50% 9.2% 1,000,000 2 מטר 79.5 ק"ג
נקבה 50%
מספר בפוקידע חפץ מוחזק כפראי קבוצת ביצה EV שמרוויחים צעדים לבקיעת ביצה
לאומי #199

(5%) King's Rock King's Rock

קבוצת מפלצת
קבוצת מים 1
3 נקודות הגנה מיוחדת 5,120
יונובה —#
יכולות  Own Tempo – הפוקימון בעל היכולת הזו לא יכול להיות מבולבל.
 Oblivous הפוקימון בעל היכולת הזו לא יכול להיות מושפע ממצב המשיכה.
יכולת חבויה  Regenerator כשהפוקימון מוחלף במהלך הקרב, עד 33.3% מנקודות הפגיעה שלו מוחזרים.
   

שרשרת התפתחות

079
סלופוק
Arrow
רמה 37
080
סלוברו
Arrow
החלפה + Kings Rock
199
סלוקינג
 

חולשות וחוזקות

חלש נגד חסין נגד לא מושפע נזק נורמלי
ghosttype bugtype darktype electrictype grasstype 2x fightingtype watertype psychictype icetype firetype steeltype x½   normaltype rocktypepoisontype flyingtype dragontype groundtype 1x
             

מיקום במשחקים

שחור  מקדש השפע (שחייה).
לבן  מקדש השפע (שחייה).
   

מתקפות – עליית רמה

רמה שם המתקפה סוג קטגוריה כוח דיוק נקודות כוח
Power Gem rocktype SpecialCategory 70 100% 20
Hidden Power normaltype SpecialCategory ?? 100% 15
Curse ghosttype OtherCategory %– 10
Yawn normaltype OtherCategory %– 10
Tackle normaltype PhysicalCategory 50 100% 35
5 Growl normaltype OtherCategory 100% 40
9 Water Gun watertype SpecialCategory 40 100% 25
14 Confusion psychictype SpecialCategory 50 100% 25
19 Disable normaltype OtherCategory 100% 20
23 Headbutt normaltype PhysicalCategory 70 100% 15
28 Water Pulse watertype SpecialCategory 60 100% 20
32 Zen Headbutt psychictype PhysicalCategory 80 90% 15
36 Nasty Plot darktype OtherCategory %– 20
41 Swagger normaltype OtherCategory 90% 15
45 Psychic psychictype SpecialCategory 90 100% 10
49 Trump Card normaltype SpecialCategory ?? %– 5
54 Psych Up normaltype OtherCategory %– 10
58 Heal Pulse psychictype OtherCategory %– 10
             

מתקפות – TM ו-HM

TM / HM שם המתקפה סוג קטגוריה כוח דיוק נקודות כוח
TM03 Psyshock psychictype SpecialCategory 80 100% 10
TM04 Clam Mind psychictype OtherCategory %– 20
TM06 Toxic poisontype OtherCategory 90% 10
TM07 Hail icetype OtherCategory %– 10
TM10 Hidden Power normaltype SpecialCategory ?? 100% 15
TM11 Sunny Day firetype OtherCategory %– 5
TM13 Ice Beam icetype SpecialCategory 95 100% 10
TM14 Blizzard icetype SpecialCategory 120 70% 5
TM15 Hyper Beam normaltype SpecialCategory 150 90% 5
TM16 Light Screen psychictype OtherCategory %– 30
TM17 Protect normaltype OtherCategory %– 10
TM18 Rain Dance watertype OtherCategory %– 5
TM19 Telekinesis psychictype OtherCategory %– 15
TM20 Safeguard normaltype OtherCategory %– 25
TM21 Frustration normaltype PhysicalCategory ?? 100% 20
TM26 Earthquake groundtype PhysicalCategory 100 100% 10
TM27 Return normaltype PhysicalCategory ?? 100% 20
TM28 Dig groundtype PhysicalCategory 80 100% 10
TM29 Psychic psychictype SpecialCategory 90 100% 10
TM30 Shadow Ball ghosttype SpecialCategory 80 100% 15
TM31 Brick Break fightingtype PhysicalCategory 75 100% 15
TM32 Double Team normaltype OtherCategory %– 15
TM35 Flamethrower firetype SpecialCategory 95 100% 15
TM38 Fire Blast firetype SpecialCategory 120 85% 5
TM42 Facade normaltype PhysicalCategory 70 100% 20
TM44 Rest psychictype OtherCategory %– 10
TM45 Attract normaltype OtherCategory 100% 15
TM48 Round normaltype SpecialCategory 60 100% 15
TM49 Echoed Voice normaltype SpecialCategory 40 100% 15
TM52 Focus Blast fightingtype SpecialCategory 120 70% 5
TM55 Scald watertype SpecialCategory 80 100% 15
TM56 Fling darktype PhysicalCategory ?? 100% 10
TM59 Incinerate firetype SpecialCategory 30 100% 15
TM60 Quash darktype OtherCategory 100% 15
TM68 Giga Impact normaltype PhysicalCategory 150 90% 5
TM70 Flash normaltype OtherCategory 100% 20
TM73 Thunder Wave electrictype OtherCategory 100% 20
TM77 Psych Up normaltype OtherCategory %– 10
TM78 Bulldoze groundtype PhysicalCategory 60 100% 20
TM82 Dragon Tail dragontype PhysicalCategory 60 90% 10
TM85 Dream Eater psychictype SpecialCategory 100 100% 15
TM86 Grass Knot grasstype SpecialCategory ?? 100% 20
TM87 Swagger normaltype OtherCategory 90% 15
TM90 Substitute normaltype OtherCategory %– 10
TM92 Trick Room psychictype OtherCategory %– 5
TM94 Rock Smash fightingtype PhysicalCategory 40 100% 15
HM03 Surf watertype SpecialCategory 95 100% 15
HM04 Strength normaltype PhysicalCategory 80 100% 15
HM06 Dive watertype PhysicalCategory 80 100% 10
             

מתקפות – רבייה

שם המתקפה סוג קטגוריה כוח דיוק נקודות כוח
Future Sight psychictype SpecialCategory 100 100% 10
Wonder Room psychictype OtherCategory %– 10
Zen Headbutt psychictype PhysicalCategory 80 90% 15
Belly Drum normaltype OtherCategory %– 10
Block normaltype OtherCategory %– 5
Me First normaltype OtherCategory ?? %– 20
Sleep Talk normaltype OtherCategory %– 10
Snore normaltype SpecialCategory 40 100% 15
Stomp normaltype PhysicalCategory 65 100% 20
Mud Sport groundtype OtherCategory %– 15
           

סטאטים בסיסיים

נקודות פגיעה (HP) 95  
התקפה (Attack) 75  
הגנה (Defense) 80  
התקפה מיוחדת (Sp. Atk) 100  
הגנה מיוחדת (Sp. Def) 110  
מהירות (Speed) 30