סקר שבועי

הסקר נסגר לאור שידור הפרק במהלך היום. שימו לב שיש עיצוב מיוחד לArc החדש.

הפוקידע המלא: #208 – סטיליקס

הפוקידע המלא: #208 – סטיליקס
שחור ולבן – זכר שחור ולבן – נקבה
רגיל זוהר רגילה זוהרת
208 208 208F 208F
שם בעברית שם באנגלית שם ביפנית סוג זן
סטיליקס Steelix האגאניירו
ハガネール
steeltype groundtype פוקימון נחש הברזל
סיכויי המינים סיכויי לכידה EXP ברמה 100 גובה משקל
זכר 50% 3.3% 1,000,000 9.2 מטר 400 ק"ג
נקבה 50%
מספר בפוקידע חפץ מוחזק כפראי קבוצת ביצה EV שמרוויחים צעדים לבקיעת ביצה
לאומי #208 (5%) Metal Coat Metal Coat קבוצת מינרל 2 נקודות הגנה 6,400
יונובה —#
יכולות  Rock Head הפוקימון לא מקבל נזק רתיעה ממתקפות שגורמות לכך.
 Sturdy מתקפות ניצחון במכה אחת לא משפיעות על הפוקימון, וכאשר הפוקימון בעל חיים מלאים, הוא לא יכול להיות מובס.
יכולת חבויה  Sheer Force הכוח של מתקפות בעלות אפקט משני גדל ב-33%, אבל מאבדות את האפקט המשני.
   

שרשרת התפתחות

  095
אוניקס
Arrow
החלפה + Metal Coat
208
סטיליקס
 
 

חולשות וחוזקות

חלש נגד חסין נגד לא מושפע נזק נורמלי
groundtype fightingtype watertype firetype 2x normaltype flyingtype dragontype ghosttype darktype steeltype bugtype psychictype x½ electrictype poisontype 0x grasstype icetype 1x
rocktype x¼
             

מיקום במשחקים

שחור  לפתח את אוניקס.
לבן  לפתח את אוניקס.
   

מתקפות – עליית רמה

רמה שם המתקפה סוג קטגוריה כוח דיוק נקודות כוח
Thunder Fang electrictype PhysicalCategory 65 95% 15
Ice Fang icetype PhysicalCategory 65 95% 15
Fire Fang firetype PhysicalCategory 65 95% 15
Mud Sport groundtype OtherCategory %– 15
Tackle normaltype PhysicalCategory 50 100% 35
Harden normaltype OtherCategory %– 30
Bind normaltype PhysicalCategory 15 85% 20
6 Screech normaltype OtherCategory 85% 40
9 Rock Throw rocktype PhysicalCategory 50 90% 15
14 Rage normaltype PhysicalCategory 20 100% 20
17 Rock Tomb rocktype PhysicalCategory 50 80% 10
22 Smack Down rocktype PhysicalCategory 50 100% 15
25 Sandstorm rocktype OtherCategory %– 10
30 Autotomize steeltype OtherCategory %– 15
33 Slam normaltype PhysicalCategory 80 75% 20
38 Stealth Rock rocktype OtherCategory %– 20
41 DragonBreath dragontype SpecialCategory 60 100% 20
46 Curse ghosttype OtherCategory %– 10
49 Iron Tail steeltype PhysicalCategory 100 75% 15
54 Crunch darktype PhysicalCategory 80 100% 15
57 Double-Edge normaltype PhysicalCategory 120 100% 15
62 Stone Edge rocktype PhysicalCategory 100 80% 5
             

מתקפות – TM ו-HM

TM / HM שם המתקפה סוג קטגוריה כוח דיוק נקודות כוח
TM05 Roar normaltype OtherCategory 100% 20
TM06 Toxic poisontype OtherCategory 90% 10
TM10 Hidden Power normaltype SpecialCategory ?? 100% 15
TM11 Sunny Day firetype OtherCategory %– 5
TM12 Taunt darktype OtherCategory 100% 20
TM15 Hyper Beam normaltype SpecialCategory 150 90% 5
TM17 Protect normaltype OtherCategory %– 10
TM21 Frustration normaltype PhysicalCategory ?? 100% 20
TM23 Smack Down rocktype PhysicalCategory 50 100% 15
TM26 Earthquake groundtype PhysicalCategory 100 100% 10
TM27 Return normaltype PhysicalCategory ?? 100% 20
TM28 Dig groundtype PhysicalCategory 80 100% 10
TM32 Double Team normaltype OtherCategory %– 15
TM37 Sandstorm rocktype OtherCategory %– 10
TM39 Rock Tomb rocktype PhysicalCategory 50 80% 10
TM41 Torment darktype OtherCategory 100% 15
TM42 Facade normaltype PhysicalCategory 70 100% 20
TM44 Rest psychictype OtherCategory %– 10
TM45 Attract normaltype OtherCategory 100% 15
TM48 Round normaltype SpecialCategory 60 100% 15
TM64 Explosion normaltype PhysicalCategory 250 100% 5
TM66 Payback darktype PhysicalCategory 50 100% 10
TM68 Giga Impact normaltype PhysicalCategory 150 90% 5
TM69 Rock Polish rocktype OtherCategory %– 20
TM71 Stone Edge rocktype PhysicalCategory 100 80% 5
TM74 Gyro Ball steeltype PhysicalCategory ?? 100% 5
TM77 Psych Up normaltype OtherCategory %– 10
TM78 Bulldoze groundtype PhysicalCategory 60 100% 20
TM80 Rock Slide rocktype PhysicalCategory 75 90% 10
TM82 Dragon Tail dragontype PhysicalCategory 60 90% 10
TM87 Swagger normaltype OtherCategory 90% 15
TM90 Substitute normaltype OtherCategory %– 10
TM91 Flash Cannon steeltype SpecialCategory 80 100% 10
TM94 Rock Smash fightingtype PhysicalCategory 40 100% 15
HM04 Strength normaltype PhysicalCategory 80 100% 15
             

מתקפות – רבייה

שם המתקפה סוג קטגוריה כוח דיוק נקודות כוח
Rollout rocktype PhysicalCategory 30 90% 20
Stealth Rock rocktype OtherCategory %– 20
Rock Blast rocktype PhysicalCategory 25 90% 10
Heavy Slam steeltype PhysicalCategory ?? 100% 10
Rock Climb normaltype PhysicalCategory 90 85% 20
Block normaltype OtherCategory %– 5
Defense Curl normaltype OtherCategory %– 40
Flail normaltype PhysicalCategory ?? 100% 15
           

סטאטים בסיסיים

נקודות פגיעה (HP) 75  
התקפה (Attack) 85  
הגנה (Defense) 200  
התקפה מיוחדת (Sp. Atk) 55  
הגנה מיוחדת (Sp. Def) 65  
מהירות (Speed) 30