סקר שבועי

הסקר נסגר לאור שידור הפרק במהלך היום. שימו לב שיש עיצוב מיוחד לArc החדש.

הפוקידע המלא: #221 – פאילוסויין

הפוקידע המלא: #221 – פאילוסוויין
שחור ולבן – זכר שחור ולבן – נקבה
רגיל זוהר רגילה זוהרת
221 221 221F 221F
שם בעברית שם באנגלית שם ביפנית סוג זן
פאילוסוויין Piloswine אינומו
イノムー
icetype groundtype פוקימון החזיר
סיכויי המינים סיכויי לכידה EXP ברמה 100 גובה משקל
זכר 50% 9.8% 1,250,000 1.1 מטר 55.8 ק"ג
נקבה 50%
מספר בפוקידע חפץ מוחזק כפראי קבוצת ביצה EV שמרוויחים צעדים לבקיעת ביצה
לאומי #221 אין חפץ מוחזק קבוצת שדה 1 נקודת פגיעה
1 נקודת התקפה
5,120
יונובה —#
יכולות  Oblivous הפוקימון בעל היכולת הזו לא יכול להיות מושפע ממצב המשיכה.
 Snow Cloak במהלך סופת ברד, ההתחמקות של הפוקימון בעל היכולת הזו גדלה בשלב אחד.
יכולת חבויה  Thick Fat הנזק של מתקפות מסוג אש וקרח נחצה.
   

שרשרת התפתחות

220
סוואינאב
Arrow
רמה 33
221
פאילוסוויין
Arrow
עליית רמה
ולמידת AncientPower
473
מאמוסוויין
 

חולשות וחוזקות

חלש נגד חסין נגד לא מושפע נזק נורמלי
grasstype fightingtype steeltype watertype firetype 2x poisontype x½ electrictype 0x normaltype psychictype
dragontype flyingtype
darktype ghosttype
groundtype bugtype
icetype rocktype
1x
             

מיקום במשחקים

שחור  התהום הענקית.
לבן  התהום הענקית.
   

מתקפות – עליית רמה

רמה שם המתקפה סוג קטגוריה כוח דיוק נקודות כוח
AncientPower rocktype SpecialCategory 60 100% 5
Peck flyingtype PhysicalCategory 35 100% 35
Odor Sleuth normaltype OtherCategory %– 40
Mud Sport groundtype OtherCategory %– 15
Powder Snow icetype SpecialCategory 40 100% 25
4 Mud Sport groundtype OtherCategory %– 15
8 Powder Snow icetype SpecialCategory 40 100% 25
13 Mud-Slap groundtype SpecialCategory 20 100% 10
16 Endure normaltype OtherCategory %– 10
20 Mud Bomb groundtype SpecialCategory 65 85% 10
25 Icy Wind icetype SpecialCategory 55 95% 15
28 Ice Fang icetype PhysicalCategory 65 95% 15
32 Take Down normaltype PhysicalCategory 90 85% 20
33 Fury Attack normaltype PhysicalCategory 15 85% 20
40 Earthquake groundtype PhysicalCategory 100 100% 10
48 Mist icetype OtherCategory %– 30
56 Blizzard icetype SpecialCategory 120 70% 5
65 Amnesia psychictype OtherCategory %– 20
             

מתקפות – TM ו-HM

TM / HM שם המתקפה סוג קטגוריה כוח דיוק נקודות כוח
TM05 Roar normaltype OtherCategory 100% 20
TM06 Toxic poisontype OtherCategory 90% 10
TM07 Hail icetype OtherCategory %– 10
TM10 Hidden Power normaltype SpecialCategory ?? 100% 15
TM13 Ice Beam icetype SpecialCategory 95 100% 10
TM14 Blizzard icetype SpecialCategory 120 70% 5
TM15 Hyper Beam normaltype SpecialCategory 150 90% 5
TM16 Light Screen psychictype OtherCategory %– 30
TM17 Protect normaltype OtherCategory %– 10
TM18 Rain Dance watertype OtherCategory %– 5
TM21 Frustration normaltype PhysicalCategory ?? 100% 20
TM26 Earthquake groundtype PhysicalCategory 100 100% 10
TM27 Return normaltype PhysicalCategory ?? 100% 20
TM28 Dig groundtype PhysicalCategory 80 100% 10
TM32 Double Team normaltype OtherCategory %– 15
TM33 Reflect psychictype OtherCategory %– 20
TM37 Sandstorm rocktype OtherCategory %– 10
TM39 Rock Tomb rocktype PhysicalCategory 50 80% 10
TM42 Facade normaltype PhysicalCategory 70 100% 20
TM44 Rest psychictype OtherCategory %– 10
TM45 Attract normaltype OtherCategory 100% 15
TM48 Round normaltype SpecialCategory 60 100% 15
TM68 Giga Impact normaltype PhysicalCategory 150 90% 5
TM71 Stone Edge rocktype PhysicalCategory 100 80% 5
TM78 Bulldoze groundtype PhysicalCategory 60 100% 20
TM80 Rock Slide rocktype PhysicalCategory 75 90% 10
TM87 Swagger normaltype OtherCategory 90% 15
TM90 Substitute normaltype OtherCategory %– 10
TM94 Rock Smash fightingtype PhysicalCategory 40 100% 15
HM04 Strength normaltype PhysicalCategory 80 100% 15
             

מתקפות – רבייה

שם המתקפה סוג קטגוריה כוח דיוק נקודות כוח
Curse ghosttype OtherCategory %– 10
Icicle Spear icetype PhysicalCategory 25 100% 30
Avalanche icetype PhysicalCategory 60 100% 10
Icicle Crash icetype PhysicalCategory 85 95% 10
Double-Edge normaltype PhysicalCategory 120 100% 15
Take Down normaltype PhysicalCategory 90 85% 20
Body Slam normaltype PhysicalCategory 85 100% 15
Bite darktype PhysicalCategory 60 100% 25
AncientPower rocktype SpecialCategory 60 100% 5
Stealth Rock rocktype OtherCategory %– 20
Fissure groundtype PhysicalCategory ?? 30% 5
Mud Shot groundtype  SpecialCategory 55 95% 15
           

סטאטים בסיסיים

נקודות פגיעה (HP) 100  
התקפה (Attack) 100  
הגנה (Defense) 80  
התקפה מיוחדת (Sp. Atk) 60  
הגנה מיוחדת (Sp. Def) 60  
מהירות (Speed) 50