סקר שבועי

הסקר נסגר לאור שידור הפרק במהלך היום. שימו לב שיש עיצוב מיוחד לArc החדש.

הפוקידע המלא: #229 – האונדום

הפוקידע המלא: #229 – האונדום

229

שם האונדום / Houndoom שם ביפנית הלגאר
ヘルガー
סוג darktype firetype זן הפוקימון האפל
גובה 1.4 מטר משקל 35 ק"ג
מספר בפוקידע יונובה (BW) —# סיכויי המינים זכר 50%
יונובה (B2W2) —# נקבה 50%
 
יכולות רבייה
Early Bird / Flash Fire צעדים לבקיעה 5,120

יכולת חבויה

Unnerve קבוצת רבייה שדה
 

ספרייטים

שחור ולבן – זכר

שחור ולבן – נקבה
רגיל זוהר רגילה זוהרת

229

229

229F 229F
 

שרשרת התפתחויות

228
האונדור

רמה 28
229
האונדום
 

חולשות וחוזקות

חלש נגד (x2) fightingtype rocktype groundtype watertype
נזק נורמלי (x1) normaltype dragontype poisontype flyingtype electrictype bugtype
לא מושפע (x0) psychictype
חסין נגד (½x) firetype steeltype grasstype icetype ghosttype darktype
 

מיקום במשחקים

שחור  לפתח את האונדור.
לבן  להחליף מפוקימון שחור.
שחור 2  החלפה.
לבן 2  החלפה.
 

פרטים נוספים

חפץ מוחזק כפראי סיכויי לכידה EV שמרוויחים EXP ברמה 100
אין חפץ מוחזק 5.9% 2 נקודות התקפה מיוחדת 1,250,000
 

מתקפות – עליית רמה

רמה שם המתקפה סוג קטגוריה כוח דיוק נקודות כוח
Thunder Fang electrictype PhysicalCategory 65 95% 15
Leer normaltype OtherCategory 100% 30
Ember firetype SpecialCategory 40 100% 25
Howl normaltype OtherCategory %– 40
Smog poisontype SpecialCategory 20 70% 20
4 Howl normaltype OtherCategory %– 40
8 Smog poisontype SpecialCategory 20 70% 20
13 Roar normaltype OtherCategory 100% 20
16 Bite darktype PhysicalCategory 60 100% 25
20 Odor Sleuth normaltype OtherCategory %– 40
26 Beat Up darktype PhysicalCategory ?? 100% 10
30 Fire Fang firetype PhysicalCategory 65 95% 15
35 Faint Attack darktype PhysicalCategory 60 %– 20
41 Embargo darktype OtherCategory 100% 15
45 Foul Play darktype PhysicalCategory 95 100% 15
50 Flamethrower firetype SpecialCategory 95 100% 15
56 Crunch darktype PhysicalCategory 80 100% 15
60 Nasty Plot darktype OtherCategory %– 20
65 Inferno firetype SpecialCategory 100 50% 5
 

מתקפות – TM ו-HM

TM / HM שם המתקפה סוג קטגוריה כוח דיוק נקודות כוח
TM05 Roar normaltype OtherCategory 100% 20
TM06 Toxic poisontype OtherCategory 90% 10
TM10 Hidden Power normaltype SpecialCategory ?? 100% 15
TM11 Sunny Day firetype OtherCategory %– 5
TM12 Taunt darktype OtherCategory 100% 20
TM15 Hyper Beam normaltype SpecialCategory 150 90% 5
TM17 Protect normaltype OtherCategory %– 10
TM21 Frustration normaltype PhysicalCategory ?? 100% 20
TM22 SolarBeam grasstype SpecialCategory 120 100% 10
TM27 Return normaltype PhysicalCategory ?? 100% 20
TM30 Shadow Ball ghosttype SpecialCategory 80 100% 15
TM32 Double Team normaltype OtherCategory %– 15
TM35 Flamethrower firetype SpecialCategory 95 100% 15
TM36 Sludge Bomb poisontype SpecialCategory 90 100% 10
TM38 Fire Blast firetype SpecialCategory 120 85% 5
TM41 Torment darktype OtherCategory 100% 15
TM42 Facade normaltype PhysicalCategory 70 100% 20
TM43 Flame Charge firetype PhysicalCategory 50 100% 20
TM44 Rest psychictype OtherCategory %– 10
TM45 Attract normaltype OtherCategory 100% 15
TM46 Thief darktype PhysicalCategory 40 100% 10
TM48 Round normaltype SpecialCategory 60 100% 15
TM50 Overheat firetype SpecialCategory 140 90% 5
TM59 Incinerate firetype SpecialCategory 30 100% 15
TM61 Will-O-Wisp firetype OtherCategory 75% 15
TM63 Embargo darktype OtherCategory 100% 15
TM66 Payback darktype PhysicalCategory 50 100% 10
TM67 Retaliate normaltype PhysicalCategory 70 100% 5
TM68 Giga Impact normaltype PhysicalCategory 150 90% 5
TM85 Dream Eater psychictype SpecialCategory 100 100% 15
TM87 Swagger normaltype OtherCategory 90% 15
TM90 Substitute normaltype OtherCategory %– 10
TM94 Rock Smash fightingtype PhysicalCategory 40 100% 15
TM95 Snarl darktype SpecialCategory 55 95% 15
HM04 Strength normaltype PhysicalCategory 80 100% 15
 

מתקפות – רבייה

שם המתקפה סוג קטגוריה כוח דיוק נקודות כוח
Rage normaltype PhysicalCategory 20 100% 20
Feint normaltype PhysicalCategory 30 100% 10
Nasty Plot darktype OtherCategory %– 20
Punishment darktype PhysicalCategory ?? 100% 5
Sucker Punch darktype PhysicalCategory 80 100% 5
Counter fightingtype PhysicalCategory ?? 100% 20
Reversal fightingtype PhysicalCategory ?? 100% 15
Pursuit darktype PhysicalCategory 40 100% 20
Beat Up darktype PhysicalCategory ?? 100% 10
Fire Spin firetype SpecialCategory 35 85% 15
Spite ghosttype OtherCategory %– 10
Fire Fang firetype PhysicalCategory 65 95% 15
Thunder Fang electrictype PhysicalCategory 65 95% 15
 

סטאטים בסיסיים

נקודות פגיעה (HP) 75  
התקפה (Attack) 90  
הגנה (Defense) 50  
התקפה מיוחדת (Sp. Atk) 110  
הגנה מיוחדת (Sp. Def) 80  
מהירות (Speed) 95