סקר שבועי

מי יתפתח קודם (PM042)?

צפו בתוצאות

Loading ... Loading ...

סקר חדש לכבוד הפרק החדש, האם זה יקרה בפרק הזה או לא – אנחנו לא יודעים, אבל נחכה ונראה!

הפוקידע המלא: #306 – אגרון

הפוקידע המלא: #306 – אגרון
שחור ולבן
רגיל זוהר
306 306
שם בעברית שם באנגלית שם ביפנית סוג זן
אגרון Aggron בוסגודורה
ボスゴドラ
steeltype rocktype פוקימון שיריון הברזל
סיכויי המינים סיכויי לכידה EXP ברמה 100 גובה משקל
זכר 50% 5.9% 1,250,000 2.1 מטר 360 ק"ג
נקבה 50%
מספר בפוקידע חפץ מוחזק כפראי קבוצת ביצה EV שמרוויחים צעדים לבקיעת ביצה
לאומי #306 (5%) Hard Stone Hard Stone קבוצת מפלצת 3 נקודות הגנה 8,960
יונובה —#
יכולות  Sturdy מתקפות ניצחון במכה אחת לא משפיעות על הפוקימון, וכאשר הפוקימון בעל חיים מלאים, הוא לא יכול להיות מובס.
 Rock Head הפוקימון לא מקבל נזק רתיעה ממתקפות שגורמות לכך.
יכולת חבויה  Heavy Metal המשקל של הפוקימון מוכפל.
   

שרשרת התפתחות

304
ארון
Arrow
רמה 32
305
לאירון

Arrow
רמה 42

306
אגרון
 

חולשות וחוזקות

חלש נגד חסין נגד לא מושפע נזק נורמלי
watertype 2x rocktype icetype psychictype bugtype ghosttype dragontype darktype x½ poisontype 0x grasstype electrictype firetype steeltype 1x
fightingtype  groundtype 4x normaltype flyingtype x¼
             

מיקום במשחקים

שחור  להחליף מפוקימון לבן.
לבן  לפתח את לאירון.
   

מתקפות – עליית רמה

רמה שם המתקפה סוג קטגוריה כוח דיוק נקודות כוח
Tackle normaltype PhysicalCategory 50 100% 35
Harden normaltype OtherCategory %– 30
Mud-Slap groundtype SpecialCategory 20 100% 10
Headbutt normaltype PhysicalCategory 70 100% 15
4 Harden normaltype OtherCategory %– 30
8 Mud-Slap groundtype SpecialCategory 20 100% 10
11 Headbutt normaltype PhysicalCategory 70 100% 15
15 Metal Claw steeltype PhysicalCategory 50 95% 35
18 Iron Defense steeltype OtherCategory %– 15
22 Roar normaltype OtherCategory 100% 20
25 Take Down normaltype PhysicalCategory 90 85% 20
29 Iron Head steeltype PhysicalCategory 80 100% 15
34 Protect normaltype OtherCategory %– 10
40 Metal Sound steeltype OtherCategory 85% 40
48 Iron Tail steeltype PhysicalCategory 100 75% 15
57 Autotomize steeltype OtherCategory %– 15
65 Heavy Slam steeltype PhysicalCategory ?? 100% 10
74 Double-Edge normaltype PhysicalCategory 120 100% 15
82 Metal Burst steeltype PhysicalCategory ?? 100% 10
             

מתקפות – TM ו-HM

TM / HM שם המתקפה סוג קטגוריה כוח דיוק נקודות כוח
TM01 Hone Claws darktype OtherCategory %– 15
TM02 Dragon Claw dragontype PhysicalCategory 80 100% 15
TM05 Roar normaltype OtherCategory 100% 20
TM06 Toxic poisontype OtherCategory 90% 10
TM10 Hidden Power normaltype SpecialCategory ?? 100% 15
TM11 Sunny Day firetype OtherCategory %– 5
TM12 Taunt darktype OtherCategory 100% 20
TM13 Ice Beam icetype SpecialCategory 95 100% 10
TM14 Blizzard icetype SpecialCategory 120 70% 5
TM15 Hyper Beam normaltype SpecialCategory 150 90% 5
TM17 Protect normaltype OtherCategory %– 10
TM18 Rain Dance watertype OtherCategory %– 5
TM21 Frustration normaltype PhysicalCategory ?? 100% 20
TM22 SolarBeam grasstype SpecialCategory 120 100% 10
TM23 Smack Down rocktype PhysicalCategory 50 100% 15
TM24 Thunderbolt electrictype SpecialCategory 95 100% 15
TM25 Thunder electrictype SpecialCategory 120 70% 10
TM26 Earthquake groundtype PhysicalCategory 100 100% 10
TM27 Return normaltype PhysicalCategory ?? 100% 20
TM28 Dig groundtype PhysicalCategory 80 100% 10
TM31 Brick Break fightingtype PhysicalCategory 75 100% 15
TM32 Double Team normaltype OtherCategory %– 15
TM35 Flamethrower firetype SpecialCategory 95 100% 15
TM37 Sandstorm rocktype OtherCategory %– 10
TM38 Fire Blast firetype SpecialCategory 120 85% 5
TM39 Rock Tomb rocktype PhysicalCategory 50 80% 10
TM40 Aerial Ace flyingtype PhysicalCategory 60 %– 20
TM42 Facade normaltype PhysicalCategory 70 100% 20
TM44 Rest psychictype OtherCategory %– 10
TM45 Attract normaltype OtherCategory 100% 15
TM48 Round normaltype SpecialCategory 60 100% 15
TM52 Focus Blast fightingtype SpecialCategory 120 70% 5
TM56 Fling darktype PhysicalCategory ?? 100% 10
TM59 Incinerate firetype SpecialCategory 30 100% 15
TM65 Shadow Claw ghosttype PhysicalCategory 70 100% 15
TM66 Payback darktype PhysicalCategory 50 100% 10
TM68 Giga Impact normaltype PhysicalCategory 150 90% 5
TM69 Rock Polish rocktype OtherCategory %– 20
TM71 Stone Edge rocktype PhysicalCategory 100 80% 5
TM73 Thunder Wave electrictype OtherCategory 100% 20
TM78 Bulldoze groundtype PhysicalCategory 60 100% 20
TM80 Rock Slide rocktype PhysicalCategory 75 90% 10
TM82 Dragon Tail dragontype PhysicalCategory 60 90% 10
TM87 Swagger normaltype OtherCategory 90% 15
TM90 Substitute normaltype OtherCategory %– 10
TM91 Flash Cannon steeltype SpecialCategory 80 100% 10
TM94 Rock Smash fightingtype PhysicalCategory 40 100% 15
HM01 Cut normaltype PhysicalCategory 50 95% 30
HM03 Surf watertype SpecialCategory 95 100% 15
HM04 Strength normaltype PhysicalCategory 80 100% 15
             

מתקפות – רבייה

שם המתקפה סוג קטגוריה כוח דיוק נקודות כוח
Superpower fightingtype PhysicalCategory 120 100% 5
Dragon Rush dragontype PhysicalCategory 100 75% 10
Iron Head steeltype PhysicalCategory 80 100% 15
Head Smash rocktype PhysicalCategory 150 80% 5
Endeavor normaltype PhysicalCategory ?? 100% 5
Body Slam normaltype PhysicalCategory 85 100% 15
Stomp normaltype PhysicalCategory 65 100% 20
Curse ghosttype OtherCategory %– 10
SmellingSalt normaltype PhysicalCategory 60 100% 10
Screech normaltype OtherCategory 85% 40
Stealth Rock rocktype OtherCategory %– 20
           

סטאטים בסיסיים

נקודות פגיעה (HP) 70  
התקפה (Attack) 110  
הגנה (Defense) 180  
התקפה מיוחדת (Sp. Atk) 60  
הגנה מיוחדת (Sp. Def) 60  
מהירות (Speed) 50