התרגום חזר! פרק 8 כבר פורסם, פרק 9 של הסאגה החדשה יצא ביום שלישי!

תבניות

x2 x1 x1

x½

x1 x2 x2 x1

x½

x½

x2 x1 x1 x1 x1 x1

x½

x1

x1 x1 x1 x2 x1

x½

x1 x1 x2
x1

x½

x1 x1 x1 x1

x½

x½

x1

x½

x1 x1 x1 x1

x½

x1 x1

x½

x2

x½

x1 x1 x1 x2

x½

x2

x½

x2 x2 x1 x1

x½

x1 x1 x2 x1
x1 x1 x1 x1 x½ x1 x1 x1 x1

x2

x½

x1 x1 x2 x1 x1

x½

x1
x1 x1 x1 x1 x0 x1 x1 x1 x2

x1 x1 x1 x1 x2 x2 x1 x1 x1
x1

x½

x1 x1 x1 x2 x2 x1 x1

x1 x1 x2

x½

x1

x½

x1 x1

x½

x1 x2 x1 x1 x1 x1 x1

x½

x2

x1 x1 x1 x1 x2

x½

x½

x1 x2
x2 x1

x½

x½

x1 x1 x2 x2 x1

x½

x½

x½

x1 x2 x2

x½

x½

x½

x2

x½

x½

x0

x½

x½

x½

x1

x½

x1 x1 x1 x 0 x1 x1 x1 x1 x2
x1 x2 x1

x½

x1

x½

x1 x2 x1

x1 x1 x1 x1

x½

x2 x2 x1

x½

x½

x1 x1 x1 x1 x2 x1 x1 x1

x1 x1 x1

x½

x1 x1

x½

x1 x1
x2 x1 x1 x1 x1 x1

x½

x1 x1

x1 x1 x1 x1 x2 x1 x1 x0 x1
x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1

x1 x1 x1 x2 x2 x1 x1 x1 x2
x1

x¼

x1 x1 x1 x2 x1

x½

x1

x1 x1 x1 x2 x2

x¼

x½

x1 x 4
x2

x½

x½

x½

x1 x1 x1 x1 x1

x1 x1

x½

x½

x1 x2

x½

x1

x½

x2

x½

x½

x1

x¼

x½

x½

x½

x½

x2 x2 x2

x½

x½

x½

x1 x2

x½

x1 x2 x1 x1

x½

x1 x1

x½

x2

x½

x½

x½

x1 x 4 x1

x¼

x½

x1
x4

x½

x¼

x0

x½

x½

x1 x2

x½

x¼

x2 x1 x2 x0 x1 x1 x2

x½

x0 x2 x0

x½

x1 x2 x1 x1 x1

x1

x½

x1 x1 x1 x1 x1

x½

x½

x2 x1 x1

x½

x1 x1 x1 x1 x1

x½

x1 x1 x2 x1 x1 x1 x0

x½

x0 x2 x1 x1 x1 x2 x1 x1 x1

תגובות

avatar
  הירשם  
הודע לי