הק×Øים שבועיים

מה ×Ŗעדיפו שנפ×Øהם כל שבוע?

צפו ב×Ŗוצאו×Ŗ

Loading ... Loading ...

האם א×Ŗם מ×Øוצים מהנגן החדש (במהעו×Ŗ פוקימון)?

צפו ב×Ŗוצאו×Ŗ

Loading ... Loading ...

AG019

AG019
שם ביפני×Ŗ שם באנגלי×Ŗ שם בעב×Øי×Ŗ
לב×Øוח! אי השא×Øפידו!! Sharpedo Attack! מ×Ŗקפ×Ŗ ש×Øפידויים
03.04.2003 31.01.2004 Ā 
אי×Øועים חשובים
– מ×Ŗגלה שהלוטאד של ב×Øוק יודע א×Ŗ המ×Ŗקפה עלי ×Ŗ×¢×Ø.
דמויו×Ŗ
אש ב×Øוק מיי מקה
ג'×”×™ ג'יימה מ×Ø ×‘×Øייני Ā 
פוקימונים
של אש; 025 252 276
של צוו×Ŗ ×Øוקט; 052
של ב×Øוק; 205 270
של מיי; 255 265
של ג'×”×™; 202 336
של ב×Øייני; 278
של ×Øוקהן; 299
פ×Øאיים; 319
0 0 הצבעה
די×Øוג
הי×Øשם
הודע לי
guest
0 ×Ŗגובו×Ŗ
Inline Feedbacks
צפה בכל ה×Ŗגובו×Ŗ