הק×Øים שבועיים

מה ×Ŗעדיפו שנפ×Øהם כל שבוע?

צפו ב×Ŗוצאו×Ŗ

Loading ... Loading ...

האם א×Ŗם מ×Øוצים מהנגן החדש (במהעו×Ŗ פוקימון)?

צפו ב×Ŗוצאו×Ŗ

Loading ... Loading ...

AG050

AG050
שם ביפני×Ŗ שם באנגלי×Ŗ שם בעב×Øי×Ŗ
×Ŗח×Øו×Ŗ פוקימונים! ×›× ×” פלא×Øבו×Ø!! Pros and Con Artists על מקצוענים וגנבים
06.11.2003 30.10.2004 Ā 
אי×Øועים חשובים
– מיי פוגש×Ŗ א×Ŗ ג×Ø×™×™×” וד×Øו.
– אש נלחם נגד ד×Øו ומפהיד.
– מ×Ŗגלה שלד×Øו יש שלושה ×”×Øטים.
דמויו×Ŗ
אש ב×Øוק מיי מקה
ג'×”×™ ג'יימה ד×Øו ג×Ø×™×™×”
פוקימונים
של אש; 025 276
של צוו×Ŗ ×Øוקט; 052
של מיי; 267
של ג'×”×™; 202 336
של ג'יימה; 331
של ד×Øו; 315
של ג×Ø×™×™×”; 308
של מאמנים; 040 177 183 187 196 216 238 309 352 372
0 0 הצבעה
די×Øוג
הי×Øשם
הודע לי
guest
0 ×Ŗגובו×Ŗ
Inline Feedbacks
צפה בכל ה×Ŗגובו×Ŗ