BW067

BW067
שם באנגלית שם בעברית
Battling the Bully! קרב כפול! פיקאצ’ו וקרוקורוק נגד סקוליפיד וסאיסמיטוד!!
09.06.2012  
תקציר
בדרכם לעיר מיסטראלטון, נתקלים אש וחבריו בקרוקורוק בעל משקפי השמש, שמיד יוצא לתקוף את פיקאצ'ו, אבל הוא מתחמק. הם מזהים את קרוקורוק, ומבינים שעקב אחריהם כל הזמן: בטורניר קרב המועדון, בתחנת הרכבת, בעיר דריפטבייל ובמערת סלע הטעינה. אש מבין שקרוקורוק מעוניין להילחם בו, והוא מסכים. פיקאצ'ו מתחיל עם זנב ברזל, אבל קרוקורוק מתחמק עם חפירה. כשהוא קופץ מהאדמה, הוא מתכונן להשתמש בנשיכה, אבל פיקאצ'ו מתחמק. אז, קרוקורוק משתמש באבנים חדות, ופיקאצ'ו מנגד משתמש בכדור אלקטרו. שתי המתקפות גורמות לפיצוץ, והפיצוץ הודף ומעיף את פיקאצ'ו וקרוקורוק הרחק מאש ומחבריו. פיקאצ'ו מדרדר בהר ומגיע לעיירה בה הוא נופל לידיו של ילד צעיר, ומחשמל אותו. לאחר מכן, הילד, שלא מכיר את פיקאצ'ו, מתרגש לגלות זן חדש של פוקימון. הנער לוקח אותו ומציג אותו בפני שני חבריו, גלן ושון. הוא אומר להם שזה הפוקימון של אביו, והוא הצורה הקודמת של זקרום. פיקאצ'ו מוכר מעט לשון, ואז הוא נזכר שמדובר בפיקאצ'ו, פוקימון ממחוז קנטו. גלן אז מציע לילד, ניק, להילחם נגדו, והוא לוקח לשון את שני הפוקימונים שאביו השאיל לו. ניק מתחמק מהקרב בטענה שהוא צריך לעזור לאימו, והולך. בינתיים, אש וחבריו ממשיכים לחפש אחר פיקאצ'ו. הם מוצאים את קרוקורוק, שמחפש אחר פיקאצ'ו גם כן. קרוקורוק מתחיל ללכת, והם עוקבים אחריו. לצד נהר, ניק מדבר עם פיקאצ'ו ומבין שהוא ממחוז קנטו. ניק שואל את פיקאצ'ו על המתקפות שהוא יודע, ובדיוק אז מגיע אש ומספר לו על המתקפות. פיקאצ'ו קופץ בשמחה לידיו של אש, ולצערו של ניק, מגלה שפיקאצ'ו שייך לאש. אש וחבריו מציגים את עצמם בפני ניק. אז, ניק מבקש ומתחנן בפני אש להשאיל את פיקאצ'ו בעבור קרב חשוב. לפני כן, סיילן מעוניין לדעת על מה העניין. ניק מספר שהוא וחבריו נוהגים להילחם זה בזה. אייריס תוהה מדוע הם נלחמים בגיל כה צעיר, עוד לפני שהם יכולים להיות מאמנים. סיילן מסביר לה שהם עדיין יכולים להילחם בשביל הכיף. ניק ממשיך את הסיפור, ומספר שכאשר שון הביא פטראט ובליטזל מאביו, גלן מיד לקח את פטראט עבור עצמו, וניק נותר ללא פוקימון. אז, הוא הבין שעליו להשיג פוקימון משלו, וכשטייל בעיירה, הוא מצא את פיקאצ'ו. אש מבין את מצבו של ניק, ומוכן להשאיל לו את פיקאצ'ו. אך לפני כן, סיילן מציע שניק יתאמן עם פיקאצ'ו. כשאש חושב במי ישתמש נגד פיקאצ'ו, מגיע קרוקורוק ומציע את עצמו. לפני תחילת הקרב, ניק מברר את המתקפות של פיקאצ'ו. כעת, הקרב מתחיל. פיקאצ'ו תוקף ראשון, ולפי הוראתו של ניק, הוא משתמש במכת ברק. לתדהמתו של ניק, מכת הברק אינה משפיעה כלל על קרוקורוק. אש מסביר לו שהיות וקרוקורוק הוא מסוג אדמה, מתקפות מסוג חשמל לא ישפיעו עליו. לכן, ניק פוקד על פיקאצ'ו להשתמש במתקפה מהירה, ופיקאצ'ו מצליח לפגוע בקרוקורוק. אז, ניק חושב מה לעשות, ופיקאצ'ו מצביע לו עם הזנב שלו. ניק אז נזכר במתקפה נוספת, ואומר לפיקאצ'ו להשתמש בזנב ברזל. פיקאצ'ו משתמש במתקפה, אבל קרוקורוק מצליח להתחמק בעזרת חפירה. מתקפת החפירה מלחיצה את ניק, שלא יודע מהיכן יקפוץ קרוקורוק. לפתע, קרוקורוק מזנק ליד ניק, ומתקרב אל פיקאצ'ו במתקפת לעיסה. אייריס מסבירה לניק מה עליו לעשות, וניק אומר לפיקאצ'ו להשתמש בזנב ברזל, שפוגע באפו של קרוקורוק. המתקפה גורמת למשקפי השמש של קרוקורוק ליפול, והוא נלחץ. לאחר שהוא מרים את משקפי השמש שלו, קרוקורוק מתרגז ומנסה לתקוף את פיקאצ'ו. אש ממהר לעצור את קרוקורוק, וקורא החוצה לטפיג, שיחליף אותו. בינתיים, פטראט ובליטזל כבר מותשים, וגלן שמח שניצח שוב. שון, שמודאג לגבי הפוקימונים שקיבל, מחזיר את השניים לפוכדור. גלן מעוניין לאתגר את ניק ופיקאצ'ו, ובעוד שהוא ילך לחפש אותו, הוא פוקד על שון להביא פוקימונים חדשים. הקרב בין פיקאצ'ו לטפיג קרוב לסיום, כשטפיג מתנגש עם מתקפת הבלימה שלו בפיקאצ'ו, שמשתמש במתקפה מהירה. סיילן אז מכריז על סיום הקרב, ומחמיא לניק על כך שהשתפר. אש מספר לניק שמה שחשוב בקרב הוא הלב, ולא רק הפוקימונים שאתה לוכד. אז, מופיע גלן, ואש וחבריו מציגים את עצמם בפניו. גלן שואל את ניק על הקרב, וניק משיב שהוא מוכן לקרב. כולם מגיעים לאיזור בו נוהגים להילחם ניק וחבריו, כשניק מוכן עם פיקאצ'ו. שון מביא את שני הפוקימונים החדשים שאבא שלו נתן לו, סקוליפיד וסאיסמיטוד. אש בודק על שניהם בפוקידע, ואז גלן מציע להילחם בקרב כפול. ניק מסביר לו שיש לו רק פוקימון אחד, אבל אז קרוקורוק מציע את עצמו, וניק מסכים. סיילן, השופט בקרב, מכריז על תחילת הקרב. לפי הוראותיו של ניק, פיקאצ'ו משתמש תחילה במכת ברק. גלן מעוניין להשיב מתקפה, אבל שון עוצר אותו, ואומר לסאיסמיטוד להישאר במקומו. היות וסאיסמיטוד הוא פוקימון מסוג אדמה, מכת הברק לא משפיעה עליו. אז, גלן פוקד על סקוליפיד להשתמש בזנב רעל על פיקאצ'ו. ניק נלחץ, ומבקש מקרוקורוק לעשות משהו. קרוקורוק משתמש באבנים חדות, וגלן אומר לסקוליפיד להתחמק, וכך הוא עושה. שון מסביר לו שהוא פשוט יכל להגיד לסקוליפיד להשתמש בהגנה, וגלן מתרגז. אז, פיקאצ'ו משתמש בכדור אלקטרו על סקוליפיד, וקרוקורוק בנשיכה על סאיסמיטוד. גלן מנגד אומר לסקוליפיד לתקוף בפצצת רפש על פיקאצ'ו ולסאיסמיטוד לתקוף באגרוף שאיבה על קרוקורוק. שון מסביר לו שהוא היה צריך להגיד לסאיסמיטוד לתקוף את פיקאצ'ו במקום, אך זה לא מעניין את גלן. פיקאצ'ו וקרוקורוק מצליחים לגבור על הפוקימונים של גלן, ולאחר שהם פוגעים בהם, סיילן מכריז על ניק כמנצח בקרב. גלן כועס על כך שניק ניצח אותו, והוא כמעט ומרביץ לו, אך אש עוצר אותו. שון מסביר לגלן שהוא באמת הגזים, ושהוא אינו מעוניין לבלות איתו יותר. שון כעת מודאג ממצבם של הפוקימונים שלו, אבל סיילן נותן לו גרגירים מיוחדים שיטפלו בהם. גלן, שמבין שהתנהג בצורה רעה, מאכיל את שני הפוקימונים הפצועים, ומתנצל בפני חבריו. הוא אומר להם שלמרות שהפסיד, הוא נהנה מהקרב. סיילן ואייריס מסבירים להם את משמעות הלחימה, בעוד שקרוקורוק נושך את פיקאצ'ו, והוא מחשמל אותו בחזרה. כעת, אש פנוי ליישב את העניין עם קרוקורוק, ומתכוון להילחם בו. סיילן ואייריס, ביחד עם ניק, גלן ושון עומדים לצפות בקרב בין פיקאצ'ו לקרוקורוק. פיקאצ'ו מתחיל עם מתקפה מהירה, ומצליח לפגוע בקרוקורוק. אז, קרוקורוק משיב עם אבנים חדות, אבל פיקאצ'ו חומק, ואבק רב מכסה את הזירה. כשהאבק נעלם, פיקאצ'ו מגלה שהאבנים חוסמות אותו, ושהוא תקוע. קרוקורוק מנצל זאת, ובעזרת חפירה, הוא פוגע בפיקאצ'ו. לאחר שהוא מתאושש, פיקאצ'ו משתמש במכת ברק על הקרקע, שיוצר בור קטן, וקרוקורוק מועד. הילדים מתרשמים מהמהלך של אש. פיקאצ'ו אז משתמש במתקפה מהירה, ושוב פוגע בקרוקורוק, והפעם מעיף את משקפי השמש שלו. קרוקורוק מודאג מאוד, וניק לא מבין מדוע אש לא מנצל זאת ותוקף אותו. אש מסביר לו שהוא נלחם בצורה הוגנת, ורק לאחר שקרוקורוק משיג את משקפי השמש בחזרה, הוא ממשיך את הקרב. קרוקורוק יוצא למתקפת לעיסה, אבל פיקאצ'ו מקדים אותו ופוגע בו עם זנב ברזל. אז, קרוקורוק נופל על הקרקע, מובס. הילדים מריעים לאש, ומתרשמים מאוד מהמתקפות של פיקאצ'ו. קרוקורוק קם על רגליו, מותש ומאוכזב, ומתחיל ללכת. אש מבקש ממנו לעצור, ואז מציע לו להצטרף אליו. קרוקורוק שמח מההצעה, ומסכים. אש אז זורק עליו פוכדור, לתוכו קרוקורוק נכנס, ונתפס. אש שמח מאוד שלכד את קרוקורוק, והילדים נדהמים מכך. כעת, המסע של אש במחוז יונובה ממשיך.
אירועים חשובים
– אש תופס את הקרוקורוק בעל משקפי השמש.
דמויות
אש אייריס סיילן פרופסור ג'וניפר
ביאנקה ניק גלן שון
פוקימונים
של אש; 025 498 552
של אייריס; 610 530
של אבא של שון; 504 522 537 545
של ארינה; 610
פראיים; 551 595 596 601
0 0 הצבעות
דירוג
הירשם
הודע לי
guest
שימו לב - אחרי שתגיבו תצטרכו להמתין עד שהתגובה שלכם תאושר.
0 תגובות
Inline Feedbacks
צפה בכל התגובות