הק×Øים שבועיים

מה ×Ŗעדיפו שנפ×Øהם כל שבוע?

צפו ב×Ŗוצאו×Ŗ

Loading ... Loading ...

האם א×Ŗם מ×Øוצים מהנגן החדש (במהעו×Ŗ פוקימון)?

צפו ב×Ŗוצאו×Ŗ

Loading ... Loading ...

BW081

BW081 שם ביפני×Ŗ ק×Øב מכון אייהי×Øוה! זי×Ø×Ŗ ק×Øב מק×Øח!!
ć‚»ćƒƒć‚«ć‚ø惠ꈦļ¼ę°·ć®ćƒćƒˆćƒ«ćƒ•ć‚£ćƒ¼ćƒ«ćƒ‰ļ¼ļ¼
17.05.2012
שם באנגלי×Ŗ Caution: Icy Battle Conditions! 15.09.2012
שם בעב×Øי×Ŗ    

 ×¢×œ×™×œ×Ŗ הפ×Øק


לאח×Ø ×©×¤×’×©×• א×Ŗ מנהיג מכון אייהי×Øוה, ב×Øאיהן, הגיעו אש וחב×Øיו לעי×Ø ××™×™×”×™×Øוה. לפני ק×Øב המכון, מ×Ŗכונן ק×Øוקו×Øוק לק×Øב. כשהם מגיעים לכניהה למכון, אש והיילן נכנהים ל×Ŗוכו, ו×Øועדים מקו×Ø ×‘×’×œ×œ ×Øוח מקפיאה הנושב×Ŗ במכון. איי×Ø×™×”, לעומ×Ŗ זא×Ŗ, × ×›× ×”×Ŗ למכון כשהיא לבושה בבגדים חמים, ומבינה כע×Ŗ שהאחו×Ŗ ג'וי צדקה בדב×Øיה לגבי הקו×Ø ×‘×ž×›×•×Ÿ. אש × ×›× ×” במהי×Øו×Ŗ לזי×Øה, אך כשהוא × ×›× ×”, הוא מחליק עם ק×Øוקו×Øוק. כשהוא קם על ×Øגליו, הוא מופ×Ŗ×¢ לגלו×Ŗ שכל הזי×Øה עשויה מק×Øח. אז, או×Ø ×‘×”×™×Ø ×ž××™×Ø ×¢×œ ב×Øאיהן, שנמצא בצידה השני של הזי×Øה, ואומ×Ø ×œ××© שהוא מקבל א×Ŗ הא×Ŗג×Ø ×©×œ×•. השניים מ×Ŗייצבים בזי×Øה, והשופט, שהוא ×Ŗלמידו של ב×Øאיהן, מהבי×Ø ××Ŗ החוקים. אש בוח×Ø ×‘×§×Øוקו×Øוק להיו×Ŗ הפוקימון ה×Øאשון שלו, מה שמפ×Ŗיע מעט א×Ŗ ב×Øאיהן. הפוקימון ה×Øאשון של ב×Øאיהן הוא וניליש, ואש בודק עליו בפוקידע. ק×Øוקו×Øוק מ×Ŗחיל עם מ×Ŗקפ×Ŗ לעיהה, אבל וניליש משיב עם מ×Ŗקפ×Ŗ ×Ŗדהמה ופוגע בק×Øוקו×Øוק. לאח×Ø ×©×§×Øוקו×Øוק מ×Ŗאושש, הוא ×Ŗוקף עם אבנים חדו×Ŗ, אבל וניליש משיב עם חני×Ŗ נטיפי ק×Øח. ש×Ŗי המ×Ŗקפו×Ŗ מ×Ŗנגשו×Ŗ ויוצ×Øו×Ŗ ענן עשן, ומהעשן מופיע נטיף ק×Øח שפוגע בק×Øוקו×Øוק. אז, וניליש מש×Ŗמש בהופ×Ŗ שלגים, וק×Øוקו×Øוק מש×Ŗמש בחפי×Øה לחמוק. וניליש כה מהי×Ø, שהוא מהפיק להקפיא א×Ŗ ×Øגליו של ק×Øוקו×Øוק לפני שהוא חומק. לאח×Ø ×ž×›×Ÿ, וניליש מש×Ŗמש בי×Øיי×Ŗ ×Øאי ופוגע בק×Øוקו×Øוק. אש מחליט להחזי×Ø ××Ŗ ק×Øוקו×Øוק לפוכדו×Ø. הפוקימון השני שאש מוציא הוא הק×Øגי. הק×Øגי מ×Ŗחיל עם בעיט×Ŗ קפיצה גבוהה, אבל וניליש חומק מהמ×Ŗקפה, והק×Øגי, שפוגע בק×Øח, נפצע. לאח×Ø ×©×”×§×Øגי מ×Ŗאושש מהפציעה, הוא יצא למ×Ŗקפ×Ŗ חבט×Ŗ ×Øאש, אבל וניליש שוב מ×Ŗחמק. היילן מבחין שוניליש כע×Ŗ שינה א×Ŗ האהט×Øטגיה שלו – מהגנון ה×Ŗקפ×Ŗי הוא שינה להגנון הגנ×Ŗי. וניליש מש×Ŗמש בחני×Ŗ נטיפי ק×Øח, והק×Øגי מש×Ŗמש בעו×Ø ×©×œ×• בכדי להגן על עצמו מהמ×Ŗקפה, מה שמפ×Ŗיע א×Ŗ ב×Øאיהן. וניליש לא מוו×Ŗ×Ø, ומש×Ŗמש בהופ×Ŗ שלגים. בזמן הופ×Ŗ השלגים, הק×Øגי מש×Ŗמש בפיצוׄ ממוקד ושולח א×Ŗ המ×Ŗקפה, אך היא חולפ×Ŗ על פני וניליש. לפ×Ŗ×¢, היא פוגע×Ŗ מאחו×Øי וניליש ומפילה או×Ŗו. אח×Ø ×›×š, הק×Øגי מש×Ŗמש בחבט×Ŗ ×Øאש, ומביה א×Ŗ וניליש. השופט מכ×Øיז על הק×Øגי כמנצח, מה שמשמח מאוד א×Ŗ אש. ב×Øאיהן מחזי×Ø ××Ŗ וניליש לפוכדו×Ø ×•×ž×•×¦×™× החוצה א×Ŗ הפוקימון השני שלו – ק×Øאיוגונול, ואש בודק עליו בפוקידע. הק×Øגי יוצא למ×Ŗקפ×Ŗ חבט×Ŗ ×Øאש, אבל ק×Øאיוגונול מש×Ŗמש בהח×Øו×Ø ×ž×”×™×Ø ×•×”×•×“×£ או×Ŗו. אז, הוא מה×Ŗח×Ø×Ø ×”×‘×™×‘×• ופוגע בו מהפ×Ø ×¤×¢×ž×™×. הק×Øגי מנהה ל×Ŗקוף עם פיצוׄ ממוקד, אך מפהפה ופוגע בק×Øח. ק×Øאיוגונול אז מש×Ŗמש בק×Øן קוטב צפוני ומביה א×Ŗ הק×Øגי. השופט מכ×Øיז על ק×Øאיוגונול כמנצח בק×Øב. אש מודה להק×Øגי על הק×Øב ומחזי×Ø ××•×Ŗו לפוכדו×Ø. הפוקימון הבא של אש הוא פיגנייט. פיגנייט מ×Ŗחיל עם מטען להבה, וק×Øאיוגונול חוהם או×Ŗו עם הש×Ŗקפו×Ŗ. פיגנייט אז מש×Ŗמש בלהביו×Ø, וק×Øאיוגונול מ×Ŗחמק עם ×”×—×Øו×Ø ×ž×”×™×Ø ×•×¤×•×’×¢ בפיגנייט. לאח×Ø ×ž×›×Ÿ, ק×Øאיוגונול מש×Ŗמש בנשימ×Ŗ כפו×Ø, ואח×Ø ×›×š, הוא שוב מש×Ŗמש בהח×Øו×Ø ×ž×”×™×Ø. כשק×Øאיוגונול מ×Ŗק×Øב אל פיגנייט לאש עולה ×Øעיון ב×Øאשו. הוא אומ×Ø ×œ×¤×™×’× ×™×™×˜ להש×Ŗמש בע×Øוב×Ŗ אש ולכוון למ×Øכז של ק×Øאיוגונול. פיגנייט עושה זא×Ŗ, וכשהוא פוגע במ×Øכז של ק×Øאיוגונול, ק×Øאיוגונול נפגע מאוד מהמ×Ŗקפה, ונופל על הזי×Øה, מובה. פיגנייט מוכ×Øז כמנצח בק×Øב, וב×Øאיהן מחזי×Ø ××Ŗ ק×Øאיוגונול לפוכדו×Ø. הפוקימון האח×Øון של ב×Øאיהן הוא הפוקימון החזק ביו×Ŗ×Ø ×©×œ×•, ב×Øטיק. פיגנייט מ×Ŗחיל עם מטען להבה, אבל ב×Øטיק מש×Ŗמש ב×Ŗמלח×Ŗ והודף א×Ŗ פיגנייט. בעוד שפיגנייט מנהה לה×Ŗאושש, ב×Øטיק מש×Ŗמש ב×Øיהוק נטיפים ופוגע בו. פיגנייט מנהה להחזיק מעמד, וב×Øטיק לפ×Ŗ×¢ מש×Ŗמש באה אווי×Øי, ומביה א×Ŗ פיגנייט. השופט מכ×Øיז על ב×Øטיק כמנצח בק×Øב. אש וחב×Øיו מבינים שאה אווי×Øי היא מ×Ŗקפ×Ŗ המפ×Ŗח של ב×Øטיק שעוז×Ø×Ŗ לו. אש לא דואג, ומוציא החוצה א×Ŗ ק×Øוקו×Øוק. ק×Øוקו×Øוק מש×Ŗמש באבנים חדו×Ŗ, וב×Øטיק מש×Ŗמש ב×Øיהוק נטיפים, ובכך הוא חוהם א×Ŗ המ×Ŗקפה ומשיב או×Ŗה אל ק×Øוקו×Øוק. ק×Øוקו×Øוק אז מש×Ŗמש בלעיהה, אבל ב×Øטיק מש×Ŗמש באג×Øוף ק×Øח, ומקפיא א×Ŗ פיו א×Ŗ ק×Øוקו×Øוק. אש נלחׄ ממה שק×Øה, בעוד שב×Øטיק מש×Ŗמש ב×Ŗמלח×Ŗ. ק×Øוקו×Øוק קופׄ גבוה, וחומק מהמ×Ŗקפה. כשהוא באווי×Ø, הוא מצליח לשבו×Ø ××Ŗ הק×Øח. אז, הוא מש×Ŗמש באבנים חדו×Ŗ ופוגע בב×Øטיק. לאח×Ø ×ž×›×Ÿ, ק×Øוקו×Øוק מש×Ŗמש בחפי×Øה ומצליח לפגוע בב×Øטיק. אך מיד לאח×Ø ×©×§×Øוקו×Øוק פוגע בו, ב×Øטיק ×Ŗופה בזנבו של ק×Øוקו×Øוק ומשליך או×Ŗו על אחד הק×Øחונים שבזי×Øה. ק×Øוקו×Øוק לא מוו×Ŗ×Ø ×•×ž×•×›×Ÿ להמשיך להילחם. אש מהבי×Ø ×œ×‘×Øאיהן שהיו×Ŗ וב×Øטיק חזק, ק×Øוקו×Øוק ×Øוצה להיו×Ŗ חזק כמוהו ולכן הוא ×Øוצה להביה או×Ŗו. אש חושב על ד×Øך להביה א×Ŗ ב×Øטיק, ואז הוא ×Øואה אבן חדה שעל הזי×Øה. ק×Øוקו×Øוק מש×Ŗמש באבנים חדו×Ŗ, וב×Øטיק חוהם א×Ŗ המ×Ŗקפה עם ×Øיהוק נטיפים. אש, שצפה זא×Ŗ, ×Øואה א×Ŗ האבנים החדו×Ŗ שבו×Ŗ לעב×Ø ×§×Øוקו×Øוק. ק×Øוקו×Øוק ×Ŗופה ש×Ŗי אבנים חדו×Ŗ, בדומה למה שהאמבו×Ø ×©×œ ביאנקה עשה בק×Øב נגד ט×Øיפ בקלאהפלוז'ן. ק×Øוקו×Øוק מ×Ŗנגש עם ב×Øטיק, שמש×Ŗמש באה אווי×Øי, והשניים נוח×Ŗים על הזי×Øה. לאח×Ø ×–×ž×Ÿ קצ×Ø, ב×Øטיק נופל על הק×Øקע, מובה. השופט מכ×Øיז שאש וק×Øוקו×Øוק הם המנצחים בק×Øב המכון. אש שמח מאוד שניצחו, והוא ניגש לק×Øוקו×Øוק, שנפל על הק×Øקע, ×Ŗשוש. ב×Øאיהן מחמיא לאש על הפוקימונים שלו ועל הגנון הק×Øב שלו. אז, הוא מעניק לאש א×Ŗ ×Ŗג הקיפאון, ה×Ŗג השביעי של אש. ב×Øאיהן מבחין שזהו ה×Ŗג השביעי של אש, וכשהוא שואל או×Ŗו על המכון הבא, ב×Øאיהן ממליׄ לאש ללכ×Ŗ למכון אופלוהיד. אש מעוניין מאוד ללכ×Ŗ להילחם שם, בעוד שאיי×Ø×™×” מעט לחוצה ומודאג×Ŗ מכך. כע×Ŗ, לאש נו×Ŗ×Ø ×Øק עוד ×Ŗג אחד בכדי להיכנה לליג×Ŗ יונובה, והמהע שלו במחוז יונובה ממשיך.

 ××™×Øועים חשובים

– אש מנצח א×Ŗ מנהיג מכון העי×Ø ××™×™×”×™×Øוה, ב×Øיהן, וזוכה ב×Ŗג השביעי שלו במחוז יונובה, ×Ŗג הקיפאון.
 – אש מגלה שהמכון הבא נמצא בעי×Ø ××•×¤×œ×•×”×™×“.

 ×“מויו×Ŗ

Ash

Iris Cilan Brycen
אש איי×Ø×™×” היילן

ב×Øאיהון

 ×¤×•×§×™×ž×•× ×™×

של אש; 025499 552 559
של איי×Ø×™×”; 610
של ב×Øאיהן; 583 614 615
של ביאנקה; 500
של ט×Øיפ; 534    
0 0 הצבעה
די×Øוג
הי×Øשם
הודע לי
guest
0 ×Ŗגובו×Ŗ
Inline Feedbacks
צפה בכל ה×Ŗגובו×Ŗ