BW086

BW086
שם באנגלית שם בעברית
Rocking the Virbank Gym! (Part 2) לחימה עזה במכון וירבנק! נגד רוקסי!! (חלק 2)
20.10.2012  
תקציר
לקרב על התג השמיני שלו, איתגר אש את מנהיגת מכון העיר וירבנק, רוקסי, המתמחה בפוקימונים מסוג רעל. בעוד שאש משתמש בשישה פוקימונים בקרב, רוקסי משתמשת רק בשלושה. הקופינג של רוקסי הצליח להביס את הבולדור והאנפזאנט של אש, אך הליבני שלו הצליח, בעזרת אסטרטגיה חכמה, להביס את קופינג. כעת, הפוקימון השני של רוקסי, סקוליפיד, יוצא להילחם. סקוליפיד מצליח להרעיל את ליבני. ליבני מנסה לתקוף עם כדור אנרגיה, אבל סקוליפיד מתחמק, וליבני ממשיך להיפגע מהשפעת ההרעלה. סקוליפיד אז משתמש בקבר אבן, ובעוד שליבני תקוע בקבר האבן, הוא מביס אותו עם פצצת רפש. השופט מכריז על סקוליפיד כמנצח, ואש מחזיר את ליבני לפוכדור ומודה לו על הקרב. רוקסי מזכירה לאש שנותרו לו רק שלושה פוקימונים, ואש מסביר לה שהוא מאמין בפוקימונים שלו שיעזרו לו לנצח בקרב. הפוקימון הבא של אש הוא פיגנייט, וסיילן מציין שזוהי בחירה חכמה. פיגנייט מתחיל עם מטען להבה, אבל מנגד, סקוליפיד משתמש בצווחה ועוצר את פיגנייט. לאחר מכן, הוא משתמש בפצצת רפש, ופיגנייט בולם את המתקפה עם להביור. פיגנייט שוב משתמש במטען להבה ופוגע הפעם בסקוליפיד. לאחר שסקוליפיד קם על רגליו, פיגנייט משתמש בלהביור, אבל סקוליפיד חומק ומרעיל את פיגנייט עם רעל. למרות זאת, פיגנייט משתמש בערובת אש ופוגע בסקוליפיד, שנופל על הקרקע. השופט מכריז על פיגנייט כמנצח בקרב, ואש שמח שנותר לרוקסי כעת רק פוקימון אחד. לפני שרוקסי מוציאה את הפוקימון האחרון שלה, היא זורקת לפיגנייט גרגר פצ'ה, שמרפא את אפקט ההרעלה. אש מודה לה על הגרגר ורוקסי מסבירה שהיא עשתה זאת כדי שהקרב ביניהם יהיה שווה. הקהל מריע לרוקסי, ואייריס מחליטה שגם לאש מגיע עידוד. רוקסי מוציאה את הפוקימון השלישי והאחרון שלה, גארבודור, עליו אש בודק בפוקידע. פיגנייט משתמש במטען להבה, אבל גארבודור נעזר בזרועות הארוכות שלו כדי להתחמק, ואז הוא נוחת על פיגנייט. גארבודור משתמש בסטירה כפולה ופוגע בו. פיגנייט משתמש בלהביור, אבל גארבודור שוב נעזר בזרועות שלו ומתחמק מהמתקפה. פיגנייט ממהר ופוגע בזרוע של גארבודור והוא נופל על הקרקע. אז, פיגנייט משתמש בערובת אש, אבל גארבודור חוסם אותו עם הזרוע שלו ואז הוא משליך את פיגנייט על הקרקע. גארבודור שוב משתמש בסטירה כפולה והקהל ממשיך להריע לרוקסי. אייריס כועסת על הקהל, ולפתע מופיעה עם תוף ומתחילה לעודד את אש. פיגנייט מצליח להתחמק מהסטירה הכפולה, ואז משתמש בערובת אש. גארבודור משתמש מנגד בקרן על, שעוצרת את ערובת האש ופוגעת בפיגנייט. השופט מכריז על גארבודור כמנצח בקרב. אש מחזיר את פיגנייט לפוכדור ומחמיא לו על הקרב. רוקסי אומרת לאש שהיא לא השתמשה בכלל במתקפות רעל עם גארבודור ועדיין הצליחה לנצח. אש אומר לה שהוא רצה להילחם בה כי היא חזקה. הפוקימון הבא של אש הוא פלפיטוד, שבעזרת מתקפת אדמה יהיה לו יתרון. פלפיטוד מתחיל עם מתקפת יריית בוץ, אבל גארבודור מתחמק בעזרת הזרועות שלו. אש מזהיר את פלפיטוד מפני מתקפות רעל, ומיד אחר כך, גארבודור משתמש בקרן על. מנגד, פלפיטוד משתמש במשאבת הידרו, ושתי המתקפות נחסמות. טיפות מים ממתקפת משאבת ההידרו ניתזות על פיקאצ'ו, שמביט לאחור ורואה את הפוקימון המסתורי שעוקב אחר אש. פלפיטוד שוב משתמש ביריית בוץ, אבל גארבודור תוקף עם יריית עיסה, שגוברת על יריית הבוץ ופוגעת בפלפיטוד. המתקפה גם מרעילה את פלפיטוד. גארבודור כעת משתמש בהלם רעל, שכוחה גדל אם הפוקימון הנפגע הוא מורעל, והמתקפה פוגעת בפלפיטוד. גארבודור שוב תוקף עם הלם רעל, ומביס את פלפיטוד. השופט מכריז על גארבודור כמנצח בקרב, מה שמותיר את אש עם פוקימון אחד בלבד. אש מחזיר את פלפיטוד לפוכדור ומחמיא לו על הקרב. הפוקימון האחרון בו אש משתמש הוא פיקאצ'ו. הקרב האחרון מתחיל, כאשר גארבודור משתמש בסטירה כפולה. פיקאצ'ו מתחמק מהמתקפה, אבל גארבודור ממשיך לנסות ולפגוע בו. הזרועות של גארבודור מסתבכות אחת בשנייה, ופיקאצ'ו מנצל זאת ופוגע בגארבודור עם מתקפה מהירה. גארבודור מתאושש במהירות, ומנסה שוב לפגוע בפיקאצ'ו. פיקאצ'ו חומק בשנית, ומחשמל את גארבודור עם מכת ברק. לאחר מכן, פיקאצ'ו משתמש בזנב ברזל, אבל גארבודור הודף אותו עם זרועותיו. גארבודור אז משתמש ביריית עיסה, ופיקאצ'ו מצליח להתחמק מהמתקפה. גארבודור תוקף שוב ושוב עם יריית עיסה, ובכך לוכד את פיקאצ'ו. אז, הוא תופס את פיקאצ'ו בזרועותיו, וזורק אותו מהאוויר היישר אל הקרקע. כשהוא עוד באוויר, גארבודור תוקף את פיקאצ'ו עם סטירה כפולה. בינתיים, אייריס מחליטה שצריך לעודד את אש עוד יותר, ולכן היא מחליטה לנדב את סיילן למשימה גם כן. הקרב ממשיך, ופיקאצ'ו ממשיך להיפגע מהסטירה כפולה. לפתע, ניצוצות חשמל מופיעים אצל גארבודור, ואז הוא תוקף את פיקאצ'ו עם יריית עיסה, מה שגורם לפיקאצ'ו להיות מורעל. פיקאצ'ו מנסה לקום, ואש חושב שזהו הסוף, כשלפתע, אייריס צועקת לו שאסור לו לוותר, וביחד עם סיילן, שפניהם צבועים, הם ממשיכים לעודד את אש. רוקסי אומרת לגארבודור להשתמש בהלם רעל, כשלפתע, גארבודור הופך למשותק. סיילן מבין שזה קרה לגארבודור כשהוא תקף את פיקאצ'ו עם סטירה כפולה. פיקאצ'ו באותו הזמן משתמש במכת ברק ומחשמל את גארבודור. גארבודור, למרות השיתוק, משתמש בהלם רעל, כשמנגד, פיקאצ'ו תוקף עם כדור אלקטרו. המתקפה של פיקאצ'ו גוברת על זו של גארבודור ופוגעת בו. גארבודור אז נופל על הקרקע, והשופט מכריז על פיקאצ'ו ועל אש כמנצחים בקרב המכון. הקהל מריע לאש, ופיקאצ'ו המורעל נופל על הקרקע. אש ניגש אליו ומודה לו על הקרב. רוקסי מחזירה את גארבודור לפוכדור ונותנת לאש גרגר פצ'ה, אותו פיקאצ'ו אוכל. אייריס וסיילן ניגשים אל אש ומחמיאים לו על הקרב. אש מסביר שהוא הצליח בקרב גם בגלל העידוד של שניהם. חברי הלהקה של רוקסי מחמיאים לאש גם כן על הניצחון, והקהל ממשיך להריע לו. הפוקימון המסתורי שמח גם כן, ואז הוא נעלם. למרות שהפסידה, רוקסי שמחה שאש ניצח והיא מעניקה לו את תג הרעל, התג השמיני של אש. כעת, לאש יש שמונה תגים והמסע שלו במחוז יונובה ממשיך.
אירועים חשובים
– אש מנצח את רוקסי וזוכה בתג השמיני והאחרון שלו במחוז יונובה, התג הרעיל.
דמויות
אש אייריס סיילן רוקסי
ניקי בילי ג'ו    
פוקימונים
של אש; 025 499 521 525 536 542
של אייריס; 610
של רוקסי; 109 545 569
פראיים; 648
0 0 הצבעות
דירוג
הירשם
הודע לי
guest
שימו לב - אחרי שתגיבו תצטרכו להמתין עד שהתגובה שלכם תאושר.
0 תגובות
Inline Feedbacks
צפה בכל התגובות