BW108

BW108
שם באנגלית שם בעברית
Strong Strategy Steals the Show! סוק מופיע! אש נגד סטפן!!
30.03.2013  
תקציר
קרב שמינית הגמר בליגת יונובה של אש, בו הוא מתמודד נגד סטפן, מתחיל. סטפן מוציא החוצה את הלאיפרד שלו ואש בוחר בקרוקודייל. לאיפרד מתחיל עם טופר צל, וקרוקודייל משתמש בטופר דרקון. שתי המתקפות מתנגשות והפוקימונים נהדפים לאחור. לאיפרד ממשיך עם כדור צל וקרוקודייל בולם את המתקפה עם אבנים חדות. לאיפרד משתמש בקרן על, אבל קרוקודייל מתחמק עם חפירה. אז, לאיפרד משתמש בצוות כפול ומקיף את קרוקודייל. קרוקודייל מנסה לפגוע בלאיפרד האמיתי אך נכשל ונפגע מטופר הצל של לאיפרד. לאיפרד אז פוגע בקרוקודייל עם כדור צל. קרוקודייל מתאושש ומשתמש באבנים חדות ומצליח לפגוע בלאיפרד. לאיפרד שוב משתמש בצוות כפול, וקרוקודייל מנסה להתחמק עם חפירה. סטפן, שניחש שקרוקודייל יעשה זאת, מורה ללאיפרד לתקוף עם קרן על לכיוון הבור. לאיפרד עושה זאת ופוגע בקרוקודייל. לאחר מכן, קרוקודייל תוקף עם טופר דרקון, כשמנגד, לאיפרד משתמש בטופר צל. שני הפוקימונים תוקפים ופוגעים זה בזה. לאחר מכן, הם שוב משתמשים בטופר דרקון וטופר צל, כשלבסוף, לאיפרד לא מצליח להחזיק מעמד. השופט מכריז על קרוקודייל כמנצח, וסטפן מחזיר את לאיפרד. הפוקימון הבא של סטפן הוא זבסטראיקה, ואש בודק עליו בפוקידע. אש מחליט להחזיר את קרוקודייל ומוציא את הפוקימון הבא שלו – פלפיטוד. סיילן מסביר לביאנקה שמתקפות החשמל של זבסטראיקה לא ישפיעו על פלפיטוד מכיוון שהוא פוקימון מסוג אדמה, לכן זוהי בחירה חכמה מצד אש. זבסטראיקה מתחיל עם קצה כפול ופלפיטוד תוקף עם יריית בוץ. זבסטראיקה מתחמק מהמתקפה ופוגע בפלפיטוד. זבסטראיקה ממשיך עם מתקפת דריכה, אבל פלפיטוד מצליח להתחמק. פלפיטוד תוקף עם מתקפה חדשה – גל רפש. המתקפה פוגעת בזבסטראיקה ומרעילה אותו. אז, זבסטראיקה משתמש במתקפת חזית ומעיף את פלפיטוד על אחד הקירות. סיילן מסביר שהמתקפה בה השתמש זבסטראיקה מתחזקת אם הפוקימון שהשתמש בה מושפע משינוי במצב שלו, כמו הרעלה. ביאנקה משערת שסטפן תכנן זאת מראש. לאחר שפלפיטוד מתאושש, זבסטראיקה שוב משתמש בחזית, אבל פלפיטוד עוצר את זבסטראיקה עם סופרסוניק. זבסטראיקה מתנגש בקיר ולא מקשיב לסטפן. אז, פלפיטוד תוקף עם משאבת הידרו ופוגע בזבסטראיקה. זבסטראיקה מתאושש ויוצא מהבלבול. זבסטראיקה תוקף עם התנגשות ג'יגה, אבל פלפיטוד לא מצליח להתחמק ונפגע. אז, הוא משתמש ביריית בוץ, ושני הפוקימונים נהדפים לקירות ולא יכולים לקום. השופט מכריז על תיקו בין שני הפוקימונים, ואש וסטפן מחזירים את השניים לפוכדורים. הפוקימון האחרון של סטפן הוא סוק, ואש, שידע שהוא ישתמש בו, בודק עליו בפוקידע. אש בוחר נגד סוק בליבני. סוק מתחיל עם התנפחות, וליבני משתמש ביריית חוט וקושר את סוק, שמצליח להשתחרר בקלות. אז, הוא משתמש בקרב צמוד, אבל ליבני מצליח להתחמק מהמתקפה שלו. אש אומר לסטפן שהוא חיזק את המהירות של ליבני בעזרת אימונים מיוחדים. אז, הוא תוקף את סוק עם מספרי איקס. סוק מתאושש ותוקף עם מכת קראטה. ליבני המהיר שוב מצליח להתחמק, כשאז, סוק משתמש בגריפה נמוכה. ליבני שוב מצליח להתחמק והוא משתמש בכדור אנרגיה ופוגע בסוק. סוק קם על רגליו וליבני משתמש במספרי איקס. סוק תופס את הזרועות של ליבני ופוגע בו עם גריפה נמוכה. לפני שליבני מספיק להתאושש, סוק תוקף עם קרב צמוד, וליבני נופל על הקרקע. לפתע, ליבני מתחיל לזהור, וסיילן מסביר שהיכולת של ליבני, נחיל, מופעלת. היא מועפלת כאשר הפוקימון חלש והיא מגדילה את הכוח של מתקפות החרק. ליבני משתמש במספרי איקס, אבל סוק מתחמק ומשתמש בהתנפחות. ליבני קושר את סוק עם יריית חוט, והוא מתקשה להשתחרר. ליבני תוקף עם מספרי איקס, אבל סוק מנצל את המתקפה כדי להשתחרר מיריית החוט. ליבני ממשיך לתקוף עם מספרי איקס, וסוק מצליח להשתחרר, אך הוא ספג נזק רב. סוק יוצא למתקפת מכת קראטה, כשליבני משתמש בעלי תער. סוק סופג את הנזק ופוגע בליבני עם מכת קראטה ומצליח להביס אותו. השופט מכריז על סוק כמנצח, ואש מחזיר את ליבני לפוכדור. כעת, אש מוציא החוצה את הפוקימון האחרון שנותר לו, קרוקודייל, שעדיין מתאושש מהקרב נגד לאיפרד. סיילן מסביר שבנוסף לנזק שספג, לסוק יש יתרון נגד קרוקודייל בגלל הסוג שלו. סוק מתחיל עם קרב צמוד, אבל קרוקודייל בולם אותו עם טופר דרקון. קרוקודייל תשוש מאוד והוא נופל על רגליו. סוק משתמש במכת קראטה, כשאז, קרוקודייל יוצא למתקפת אס אווירי, מהלך שמפתיע את סטפן. קרוקודייל מתחמק מהמתקפה של סוק ופוגע בו. סוק לא מצליח לקום, והשופט מכריז על קרוקודייל ואש כמנצחים בקרב. אש שמח מאוד שניצח ומחמיא לקרוקודייל על הקרב. סטפן מודה לסוק ומחזיר אותו לפוכדור. סטפן מבין מדוע אש שמר את קרוקודייל לסוף, והשניים מחמיאים זה לזה על הקרב ולוחצים ידיים. קרבות הסיבוב השלישי ממשיכים, כשורג'יל וקמרון ממשיכים לסיבוב הבא גם כן. לאחר מכן, קרבות רבע הגמר מוגרלים, וברבע הגמר אש עתיד להילחם בקמרון בקרב מלא של שישה נגד שישה. בערב, בגלל הניצחון של אש, סיילן הכין לו ארוחה גדולה. אש וסטפן מתחרים בכמות האוכל שהם יכולים, כשאז, סטפן אומר לאש שהוא יעודד אותו כל הזמן. לאחר מכן, סיילן ואייריס תוהים מהו הנשק הסודי של קמרון, בעוד שאש מטייל בחוץ. אש מגיע לאיצטדיון ורואה שם אוהל. מתוך האוהל יוצא קמרון, שישן באיצטדיון כדי לא לאחר למחרת. אש מספר לו שהוא נרגש לקראת מחר והוא לא יכול לישון ולכן הוא יוצא לטיול. השניים מאחלים הצלחה זה לזה, וקמרון מזכיר לו את הנשק הסודי שלו. למחרת בבוקר, רבע הגמר מתחיל, כשהקרב הראשון הוא אש נגד קמרון. קמרון שולח החוצה את הנשק הסודי שלו – היידראיגון.
אירועים חשובים
– מתגלה שהפלפיטוד של אש יודע את המתקפה גל רפש.
– מתגלה שהליבני של אש יודע את המתקפה מספרי איקס.
– מתגלה שהקרוקודייל של אש יודע את המתקפה אס אווירי.
– אש מנצח את סטפן ומתקדם לשלב רבע הגמר.
– ורג'יל וקמרון מנצחים בקרבות שמינית הגמר ומתקדמים לרבע הגמר.
– אש מתחיל את הקרב עם קמרון.
– מתגלה שלקמרון יש היידראיגון.
דמויות
אש אייריס סיילן ורג'יל
ביאנקה קמרון סטפן אנטוניו
דינו ראמון קנטון פרדי או'מרטין
פלורה קתרין    
פוקימונים
של אש; 025 536 542 553 559
של אייריס; 610
של סטפן; 510 523 539
של קמרון; 447635
של ורג'יל; 133197
של מנינג; 593
של פלורה; 576
של קנטון; 526
של ראסט; 604
של מאמנים; 504 505 506 519 554 585 590
0 0 הצבעות
דירוג
הירשם
הודע לי
guest
שימו לב - אחרי שתגיבו תצטרכו להמתין עד שהתגובה שלכם תאושר.
0 תגובות
Inline Feedbacks
צפה בכל התגובות