BW109

BW109
שם באנגלית שם בעברית
Cameron's Secret Weapon! אש נגד קמרון! הנשק הסודי היידראיגון!!
06.04.2013  
תקציר
הקרב הראשון ברבע הגמר של ליגת יונובה הוא בין אש לקמרון. קמרון שולח החוצה את הנשק הסודי שלו, היידראיגון, ואש בודק עליו בפוקידע. אש שולח החוצה את בולדור. היידראידגון מתחיל עם מתקפה משולשת, שפוגעת בבולדור. לאחר מכן, היידראיגון מיד תוקף עם פעימת דרקון ששוב פוגעת בבולדור. בולדור מתאושש ואז משתמש בפיצוץ אבנים, אבל היידראיגון מצליח להתחמק. בולדור אז תוקף עם ריסוק אבנים ופוגע בהיידראיגון. אז, היידראיגון משתמש בסערת דרקון ופוגע ישירות בבולדור ואז מיד תוקף אותו עם מתקפה משולשת. בולדור משיב עם תותח הבזק, ומנגד, היידראיגון משתמש בפעימת דרקון. פעימת הדרקון גוברת על תותח ההבזק ובולדור מובס. השופט מכריז על היידראיגון כמנצח ואש מחזיר את בולדור לפוכדור. הפוקימון השני של אש הוא אושאוואט. אושאוואט מתחיל עם סילון אקווה ופוגע בהיידראיגון. אז, הוא משתמש בקונכיית תער, אבל היידראיגון מתחמק ופוגע באושאוואט עם פעימת דרקון. לאחר שאושאוואט מתאושש, הוא משתמש בקונכיית תער, ולאחר כמה ניסיונות הוא פוגע בהיידראיגון. אז, הוא תוקף עם משאבת הידרו. היידראיגון משיב עם מתקפה משולשת, אבל אושאוואט לא מצליח לבלום את המתקפה ונפגע. אושאוואט אז יוצא למתקפת בלימה ופוגע בהיידראיגון. לאחר מכן, הוא יוצא למתקפת קונכיית תער, אבל היידראיגון עוצר אותו עם מכה כפולה. כשאושאוואט מנסה להתאושש, היידראיגון משתמש בסערת דרקון ומביס את אושאוואט. השופט מכריז על היידראיגון כמנצח ואש מחזיר את אושאוואט לפוכדור. הפוקימון הבא של אש הוא פיגנייט. פיגנייט משתמש בשבירת לבנים ופוגע בהיידראיגון, שמתאושש במהירות ותוקף עם פעימת דרקון. לאחר מכן, פיגנייט משתמש בהלהביור ומצליח לפגוע בהיידראיגון. היידראיגון משיב עם מתקפה משולשת ולאחר שהוא פוגע, הוא מיד יוצא למתקפת סערת דרקון ומצליח להזיק לפיגנייט. פיגנייט לא מוותר וקם שוב על רגליו. פיגנייט משתמש בשבירת לבנים ופוגע בהיידראיגון ואז יוצא למתקפת מטען להבה ושוב פוגע. היידראיגון משתמש במכה כפולה, אבל פיגנייט מתחמק ותוקף עם ערובת אש. היידראיגון מתחמק, אבל פיגנייט תוקף אותו עם להביור. היידראיגון נחלש מאוד, ואז, פיגנייט משתמש בשבירת לבנים. מנגד, היידראיגון משתמש במכה כפולה, אבל לבסוף פיגנייט מצליח להנחית את המכה ולהביס את היידראיגון. השופט מכריז על פיגנייט כמנצח, וקמרון מחזיר את היידראיגון לפוכדור. לאחר שקמרון חושב על הפוקימון הבא שלו, הוא מוציא החוצה את פרותורן. פרותורן מתחיל עם טופר מתכת, אבל פיגנייט מתחמק. פרותורן משתמש בטיל סיכות ופוגע בפיגנייט, שלאחר מכן תוקף אותו עם להביור. פרותורן תוקף עם יריית ראי, אבל פיגנייט מתחמק ומביס את פרותורן עם מטען להבה. השופט מכריז על פיגנייט כמנצח בקרב. הפוקימון השלישי של קמרון היא סמורוט. למרות החיסרון, פיגנייט מתחיל עם להביור, אבל סמורוט בולמת את המתקפה עם תותח הידרו ופוגעת בפיגנייט. פיגנייט מצליח להתאושש ויוצאת למתקפת שבירת לבנים. סיילן מבחין שפיגנייט מתחיל להיות איטי יותר. לאחר שסמורוט מתחמקת, היא משתמשת בסילון אקווה ומביסה את פיגנייט. השופט מכריז על סמורוט כמנצחת, ולאחר שאש מחזיר את פיגנייט לפוכדור, קמרון מתלהב מאוד מהקרב. הפוקימון הרביעי של אש הוא פיקאצ'ו, שיש לו יתרון על סמורוט. פיקאצ'ו מתחיל עם מכת ברק, אבל סמורוט חוסמת את המתקפה עם קונכיית תער. אש מתרשם מהאסטרטגיה של קמרון, ואז שולח את פיקאצ'ו למתקפה מהירה. סמורוט מצליחה שוב לחסום את פיקאצ'ו עם קונכיית תער, ואז היא תוקפת אותו עם תותח הידרו. לאחר מכן, היא יוצאת למתקפת קרן מגה, אבל פיקאצ'ו מתחמק ומשתמש במתקפה מהירה בעודו חומק מקונכיית התער של סמורוט. אז, פיקאצ'ו תוקף עם זנב ברזל. לאחר שסמורוט מתאוששת, פיקאצ'ו משתמש בכדור אלקטרו, אבל סמורוט בולמת את המתקפה עם קונכיית תער. לבסוף, פיקאצ'ו משתמש בזנב ברזל ומביס את סמורוט. השופט מכריז אז על פיקאצ'ו כמנצח. קמרון מיד מוציא את הפוקימון הבא שלו, סוואנה. סוואנה עף גבוה, ותוקף עם מריטה. פיקאצ'ו מתחמק שוב ושוב מהמתקפה ואז תוקף עם מתקפה מהירה. סוואנה עף גבוה ומתחמק. לאחר מכן, הוא משתמש במתקפת כנף ופוגע בפיקאצ'ו. פיקאצ'ו מתאושש, אבל סוואנה מיד משתמש בקרן בועות. פיקאצ'ו מתחמק, וסוואנה משתמש במתקפת כנף. פיקאצ'ו קופץ מעל סוואנה ואז פוגע בו עם כדור אלקטרו ומביס אותו. השופט מכריז על ניצחון של פיקאצ'ו. הפוקימון הבא של קמרון הוא ריאולו. קמרון מזכיר לריאולו שכל הקרב כעת תלוי בו, אבל אש מסביר לו שנותרו לו עוד שני פוקימונים. קמרון המום מכך היות והוא חשב שהקרב הוא חמישה נגד חמישה. קמרון לא מודאג כל עוד ריאולו יצליח להביס את כל שאר הפוקימונים של אש. אש מבחין שפיקאצ'ו מעט מותש, אז הוא מחליט לתת לו לנוח. הפוקימון הבא של אש היא אנפזאנט. אנפזאנט מתחילה עם משב רוח, וריאולו מתחמק בקפיצה. אז, היא תוקפת עם מתקפה מהירה, אבל ריאולו שוב חומק ונוחת על גבה של אנפזאנט. הוא מכה את אנפזאנט עם כפת כוח כמה פעמים, עד שלבסוף אנפזאנט משליכה אותו מגבה. היא משתמשת בחיתוך אווירי, אבל ריאולו מתחמק. ריאולו אז משתמש בחקיין, ומשיב עם חיתוך אווירי שלמד מאנפזאנט. לאחר שפגע בה, הוא משתמש בגל ואקום ומעיף את אנפזאנט. לאחר שאנפזאנט מתאוששת, היא תוקפת עם אס אווירי, אבל ריאולו מצליח לתפוס אותה ומשתמש בזריקת מעגל ומשליך את אנפזאנט על הקיר. אנפזאנט לא מצליחה לקום, והשופט מכריז על ריאולו כמנצח בקרב. הפוקימון השישי של אש היא סנאיבי. ריאולו מיד מתחיל עם גל ואקום, וסנאיבי מצליח להתחמק ולפגוע בריאולו עם להב עלה. ריאולו משתמש בחקיין ומחקה את מתקפת להב העלה של סנאיבי ומנחית את המתקפה עליה. ריאולו שוב משתמש בגל ואקום וסנאיבי שוב מתחמקת. לאחר מכן, ריאולו תופס את סנאיבי בזמן שהיא מתחמקת ותוקף אותה עם כפת כוח. בטרם סנאיבי מספיקה להתאושש, ריאולו משתמש בזריקת מעגל ומטיח אותה בקיר. לאחר שסנאיבי מתאוששת, היא משתמשת בסופת עלים אבל ריאולו מצליח להתחמק בקפיצה. היא משתמשת בגפן מצליפה ותופסת את הרגל של ריאולו ומטיחה אותו בקרקע. אחרי שריאולו משתחרר, הוא משתמש בגל ואקום ופוגע ישירות בסנאיבי. ריאולו מיד לאחר מכן משתמש שוב בגל ואקום אבל סנאיבי מצליחה להתחמק בעזרת הגפן שלה. סנאיבי תוקפת עם סופת עלים ופוגעת בריאולו, שמתקשה לקום. לאחר שהוא קם על רגליו, ריאולו לפתע מתחיל לזהור ולהתפתח ללוקאריו. אש וכל שאר הקהל המומים מההתפתחות המפתיעה, וקמרון כעת בטוח בניצחון שלו.
אירועים חשובים
– הקרב בין אש לקמרון ממשיך.
– מתגלה שהפיגנייט של אש יודע את המתקפה שבירת לבנים.
– מתגלה שלקמרון יש סוואנה.
– הריאולו של קמרון מתפתח ללוקאריו.
דמויות
אש אייריס סיילן ורג'יל
ביאנקה קמרון סטפן אנטוניו
ראמון פרדי או'מרטין    
פוקימונים
של אש; 025 495 499 501 521 525
של אייריס; 610
של קמרון; 447 448 503 581 598 635
של ורג'יל; 133
של מאמנים; 505 590
0 0 הצבעות
דירוג
הירשם
הודע לי
guest
שימו לב - אחרי שתגיבו תצטרכו להמתין עד שהתגובה שלכם תאושר.
0 תגובות
Inline Feedbacks
צפה בכל התגובות