הק×Øים שבועיים

מה ×Ŗעדיפו שנפ×Øהם כל שבוע?

צפו ב×Ŗוצאו×Ŗ

Loading ... Loading ...

האם א×Ŗם מ×Øוצים מהנגן החדש (במהעו×Ŗ פוקימון)?

צפו ב×Ŗוצאו×Ŗ

Loading ... Loading ...

DP063

DP063 שם ביפני×Ŗ שלישיי×Ŗ ההוואינאב וק×Øב המעיין החם!!
悦ćƒŖćƒ ćƒ¼ćƒˆćƒŖć‚ŖćØę¹Æć‘ć‚€ć‚Šćƒćƒˆćƒ«ļ¼ļ¼
17.01.2008
שם באנגלי×Ŗ Hot Springing a Leak! 28.06.2008
שם בעב×Øי×Ŗ דליפה במעיינו×Ŗ החמים 15.05.2009

 ×¢×œ×™×œ×Ŗ הפ×Øק


מהעם של אש וחב×Øיו ממשיכים, כשאש מ×Ŗאמן עם ט×Øטוויג על מ×Ŗקפ×Ŗ כדו×Ø ×”×× ×Øגיה. ט×Øטוויג מצליח לשח×Ø×Ø ××Ŗ כדו×Ø ×”×× ×Øגיה, אך הוא מ×Ŗנפׄ באמצע. ט×Øטוויג מ×Ŗאכזב, אבל אש מעודד או×Ŗו ומחליט להמשיך לה×Ŗאמן, אך ב×Øוק מזכי×Ø ×œ××© שנהיה מאוח×Ø ×•×¢×œ×™×”× להמשיך בכדי להגיע למ×Øכז פוקימונים. אש מהכים, ומחזי×Ø ××Ŗ ט×Øטוויג לפוכדו×Ø, כשב×Øוק מביט במפה ו×Øואה שאין מ×Øכז פוקימונים באזו×Ø. אז, מציעה דון ללכ×Ŗ למלון מעיין חם שמא×Øח גם פוקימונים, ובו מ×Ŗגו×Ø×Ø×Ŗ חב×Øה טובה של דון. ב×Øוק ואש מהכימים, והשלושה יוצאים לד×Øך. מחוׄ למלון המעיין החם, עומד×Ŗ × ×¢×Øה מול שלוש×Ŗ ההוואינאב שלה, ומבקש×Ŗ מהם עז×Øה במצב הלא טוב של המלון, והשלושה מוכנים לעזו×Ø ×œ×”. אז, דון ×Øצה לק×Øא×Ŗה, וקו×Øא×Ŗ לה בשמה, ליאונה. ליאונה ×Øואה א×Ŗ דון, ושמחה ל×Øאו×Ŗה, ומכנה או×Ŗה "די-די", מה שמעצבן מעט א×Ŗ דון. הש×Ŗיים משוחחו×Ŗ זו עם זו, וכשדון שואל×Ŗ על המלון, ליאונה מהפ×Ø×Ŗ לה שהמצב לא כל כך טוב לאח×Øונה, ומיד משנה נושא ל×Ŗח×Øו×Ŗ האח×Øונה של דון, בה לא הצליחה. ליאונה מבטיחה שלמ×Øו×Ŗ זא×Ŗ, היא ×Ŗמשיך לעודד או×Ŗה. אז, אש מזכי×Ø ×œ×“×•×Ÿ שהם גם הם נמצאים לצידה, והיא מציגה א×Ŗ אש וב×Øוק בפני ליאונה. ליאונה מהפ×Ø×Ŗ לאש שהיא מאמנ×Ŗ פוקימונים גם כן, ואש מציע שהם ילחמו, אך היא משיבה לו שאינה לה זמן. דון מבקש×Ŗ מליאונה להיכנה למעיין חם, אבל לפני שהיא מהפיקה להשיב לה, השלושה נכנהים פנימה. כשהם לבושים ומוכנים להיכנה למעיין, ×Øצים השלושה אל ×Ŗוכו, אך מופ×Ŗעים לגלו×Ŗ שהמים ×Øדודים וק×Øים. ליאונה, שמגיעה אח×Øיהם ב×Øיצה, מהבי×Øה להם שהמים לא זו×Øמים. לאח×Ø ×©×™×¦××• מהמים וחז×Øו לבגדיהם ה×Øגילים, ליאונה מהבי×Øה להם שבשבוע שעב×Ø, החלו המים, שמגיעים ממעלה הה×Ø ×©×œ×™×“×, להפהיק לז×Øום, ולכן, הו×Øיה עלו למעלה בכדי לבדוק א×Ŗ הבעיה, בעוד שהיא נשא×Øה לבד. היא גם אומ×Ø×Ŗ שבמידה ולא יצליחו להציל א×Ŗ המעיין, הם יאלצו להגו×Ø ××Ŗ המלון. דון מעט מדוכא×Ŗ מכך, אבל ליאונה אומ×Ø×Ŗ לה שאין לה צו×Øך לדאוג, ומציגה בפניהם א×Ŗ שלוש×Ŗ ההוואינאב שלה, שאמו×Øים לעזו×Ø ×œ×” למצוא מעיין חם חדש, בעז×Ø×Ŗ מ×Ŗקפ×Ŗ החפי×Øה שלימדה או×Ŗם. דון בודק×Ŗ עליהם בפוקידע, ולאח×Ø ×ž×›×Ÿ, נזכ×Ø×Ŗ שכשהיו בגן הילדים היא בכ×Ŗה בצד, היו×Ŗ וילד אחד הציק לשא×Ø ×”×™×œ×“×™× בגן, וליאונה ניגשה אליה ואמ×Øה לה שאם הן יעבדו ביחד הן יוכלו לנצח נגדו. לאח×Ø ×”×–×™×›×Øון, דון אומ×Ø×Ŗ לליאונה שהיא ×Ŗעזו×Ø ×œ×”, וכך, היא ×Ŗוכל להציל א×Ŗ המצב. גם אש וב×Øוק מחליטים לעזו×Ø, וההוואינאב יוצאים לד×Øך, כשאח×Øיהם, אש, ב×Øוק, דון וליאונה. ×Ŗוך זמן קצ×Ø, מצליחים ההוואינאב למצוא מקו×Ø ×ž×™× נוהף, וכולם הולכים בעקבו×Ŗיהם. בינ×Ŗיים, על הה×Ø, נמצאים צוו×Ŗ ×Øוקט, שבונים א×Ŗ המעיין החם שלהם, וחושבים על הקידום שיקבלו מהבוה לאח×Ø ×©×™×”×™×™×ž×• א×Ŗ העבודה. באו×Ŗו הזמן, ההוואינאב מובילים א×Ŗ אש וחב×Øיו אל המעיין החם של צוו×Ŗ ×Øוקט, וכשליאונה ×Øואה שפ×Ŗחו מעיין חדש, היא מ×Ŗ×Øגז×Ŗ. צוו×Ŗ ×Øוקט המחופשים, שמבחינים באש ובחב×Øיו, דואגים בה×Ŗחלה, אך אז, מיאו ניגש אליהם ומבקש מהם ללכ×Ŗ. ליאונה מ×Ŗ×Øגז×Ŗ, ואומ×Ø×Ŗ להם שהם לא יכולים לבנו×Ŗ מעיין על הה×Ø, כשיש מעיין מ×Ŗח×Ŗיו. מיאו אז מהפ×Ø ×œ×” כיצד הם מצאו ובנו א×Ŗ המעיין במו ידיהם, אך ליאונה לא מאמינה, ולאח×Ø ×©×”×™× בודק×Ŗ א×Ŗ המים שלהם, היא טוענ×Ŗ שהם גנבו א×Ŗ המים מהמעיין שלה. מיאו ב×Ŗחילה נבהל, אבל אז, ג'×”×™ מבקש×Ŗ ממנה הוכחה לכך שהמים הם אכן שלה. ב×Øוק משע×Ø ×©×‘×ž×™×“×” והם השיגו א×Ŗ המים מצינו×Ø ××—×Ø ×©×—×™×‘×Øו לאו×Ŗו מקו×Ø ×”×ž×™×, זו לא נחשב×Ŗ גניבה. כאש×Ø ×’'×”×™ בטוחה שצדקו, מופיע לפ×Ŗ×¢ וופ×Ø, שהגיע מהצינו×Ø ××œ המעיין החם, ואי×Ŗו×Øן מחוב×Ø ×œ×–× ×‘ שלו. אש מ×Øים א×Ŗ הוופ×Ø, ומבחין באי×Ŗו×Øן. ליאונה מזהה א×Ŗ הוופ×Ø ×”×–×” כוופ×Ø ×©×œ הו×Øיה, כשבדיוק אז, הם מגיעים ממעלה הה×Ø, ומהפ×Øים לליאונה ש×Øאו שצינו×Ø ××—×Ø ×—×•×‘×Ø ×œ×¦×™× ×•×Ø ×©×œ×”×, ולכן שלחו א×Ŗ וופ×Ø ×›×“×™ שיגיע למקום שלוקח א×Ŗ המים שלהם. ליאונה אז מבינה שהשיגה א×Ŗ ההוכחה שלה, וכשצוו×Ŗ ×Øוקט מבינים שעלו עליהם, הם חושפים א×Ŗ עצמם, ומדקלמים א×Ŗ המוטו שלהם. אז, מיאו מש×Ŗמש בשלט שלו, ולפ×Ŗ×¢, מכונה גדולה מופיעה מולם, שיו×Øה על אש וחב×Øיו מים. פיקאצ'ו מיד יוצא למ×Ŗקפ×Ŗ מכ×Ŗ ב×Øק, אך אש עוצ×Ø ××•×Ŗו, בטענה שהיו×Ŗ וכולם ×Øטובים, הם גם יכולים להיפגע. לכן, פיקאצ'ו מש×Ŗמש בזנב ב×Øזל, אבל מפני שהמכונה ×Øטובה, הוא מחליק. כשהם מנהים לחשוב על פ×Ŗ×Øון אח×Ø, דון נזכ×Ø×Ŗ כיצד הן ה×Ŗאחדו כדי לטפל בילד בגן, והש×Ŗיים מחליטו×Ŗ לש×Ŗ×£ פעולה גם כע×Ŗ. ההוואינאב מש×Ŗמשים בחפי×Øה, ופוגעים במכונה, ששופכ×Ŗ א×Ŗ המים החמים על עצמה. אז, באני×Øי נשלח×Ŗ החוצה, ומש×Ŗמש×Ŗ בק×Øן ק×Øח על המכונה, ומקפיאה או×Ŗה. השילוב של הקו×Ø ×•×”×—×•× גו×Øמ×Ŗ למכונה להיהדק, והיא נופל×Ŗ על צוו×Ŗ ×Øוקט, ומעיפה או×Ŗם ה×Øחק. דון וליאונה חוגגו×Ŗ א×Ŗ הניצחון, וההו×Øים של ליאונה מזמינים א×Ŗ אש וחב×Øיו לנהו×Ŗ א×Ŗ המעיין החם לאח×Ø ×©×™×Ŗקנו או×Ŗו. בחז×Øה במלון, אש, דון, ב×Øוק וליאונה מחליטים לע×Øוך ק×Øב זוגו×Ŗ – ליאונה ודון נגד אש וב×Øוק. ליאונה מש×Ŗמש×Ŗ בהוואינאב, ביחד עם הפיפלאפ של דון, בעוד שב×Øוק ואש מש×Ŗמשים בהודוודו ובצ'ימצ'א×Ø. הוואינאב מ×Ŗחיל עם מ×Ŗקפ×Ŗ דחיפה, ממנה הודוודו מצליח לחמוק. אח×Øיו, מש×Ŗמש פיפלאפ בניקו×Ø, אבל צ'ימצ'א×Ø ×ž×§×“×™× או×Ŗו ופוגע בו עם ש×Øיטה. דון וליאונה מחליטו×Ŗ להחליף מט×Øו×Ŗ, והוואינאב מש×Ŗמש ב×Ø×”×™×” ק×Øח על צ'ימצ'א×Ø, ופיפלאפ ×Ŗוקף א×Ŗ הודוודו בק×Øן בועו×Ŗ, אבל השניים מצליחים לה×Ŗחמק מהמ×Ŗקפו×Ŗ שלהם. צ'ימצ'א×Ø ×ž×©×™×‘ עם להביו×Ø, אבל הוואינאב ופיפלאפ מ×Ŗחמקים. צ'ימצ'א×Ø ×ž× ×”×” הפעם ל×Ŗקוף עם גלגל להבה א×Ŗ הוואינאב, כשאז, פיפלאפ קופׄ להגן עליו, ודון וליאונה נזכ×Øו×Ŗ שוב כיצד ה×Ŗאחדו נגד הילד בגן. × ×Øאה שצ'ימצ'א×Ø ×¤×’×¢ בהם, אך הוא ×Øואה שאין אף אחד מולו. אז, הוואינאב ופיפלאפ יוצאים מהאדמה ומפ×Ŗיעים א×Ŗ צ'ימצ'א×Ø, כשפיפלאפ ×Ŗוקף או×Ŗו עם מע×Øבול×Ŗ. עם הצלח×Ŗ המהלך, דון וליאונה נזכ×Øו×Ŗ ב×Øגע בו הביהו א×Ŗ הילד, והק×Øב ממשיך עם פיפלאפ ש×Ŗוקף א×Ŗ צ'ימצ'א×Ø ×¢× ק×Øן בועו×Ŗ. אח×Øיו, מש×Ŗמש הוואינאב בהופ×Ŗ שלג, והודוודו מש×Ŗמש בחיקוי ומשיב עם הופ×Ŗ שלג גם הוא. לאח×Ø ×ž×›×Ÿ, מ×Ŗגלה שכל הפוקימונים נפגעו מהמ×Ŗקפה, והוקפאו. ב×Øוק מכ×Øיז על ×Ŗיקו, וכולם מחמיאים זה לזה על הק×Øב. בהיום הק×Øב, מזמינה ליאונה א×Ŗ אש וחב×Øיו למעיין החם. בע×Øב, אש וחב×Øיו והפוקימונים שלהם נהנים מהשהו×Ŗ במעיין החם, כשליאונה מהפ×Ø×Ŗ להם שכע×Ŗ היא חוז×Ø×Ŗ להילחם במכונים, והיא מאחל×Ŗ לדון הצלחה ב×Ŗח×Øויו×Ŗ שלה. אש אז שואל א×Ŗ ליאונה מדוע כל חב×Øיה של דון קו×Øאים לה די-די, אך לפני שהיא מהפיקה לענו×Ŗ, דון מטביעה א×Ŗ ×Øאשה במים, והיא מחליטה לשמו×Ø ××Ŗ ה×Ŗשובה בהוד. למח×Ø×Ŗ בבוק×Ø, נפ×Øדים אש וחב×Øיו מליאונה ומהו×Øיה, שמזמינים או×Ŗם לה×Ŗא×Øח במלון שוב, כשהמהע של אש וחב×Øיו ממשיך.

 ××™×Øועים חשובים

אין אי×Øועים חשובים בפ×Øק

 ×“מויו×Ŗ

Ash

Dawn Brock Jessie James Leona LeonaP Giovanni
אש דון ב×Øוק ג'×”×™ ג'יימה

ליאונה

 

ההו×Øים של ליאונה

ג'ובאני

 ×¤×•×§×™×ž×•× ×™×

של אש; 025387 390 397 418
של צוו×Ŗ ×Øוקט; 052
של דון; 393 417 424 427
של ב×Øוק; 185 440 453
של ג'×”×™; 202
של ג'יימה; 439
של ליאונה; 220
של ההו×Øים של ליאונה; 194
0 0 הצבעה
די×Øוג
הי×Øשם
הודע לי
guest
0 ×Ŗגובו×Ŗ
Inline Feedbacks
צפה בכל ה×Ŗגובו×Ŗ