DP068

DP068
שם באנגלית שם בעברית
A Triple Fighting Chance! מכון ויילסטון! לוקאריו נגד בוויזל!
02.08.2008 18.05.2009
תקציר
הזמן לקרב המכון השלישי של אש הגיע, בו הוא ילחם נגד מיילין. השניים נעמדים זה מול זה בזירת הקרב, כשברוק ודון צופים בהם. לפני תחילת הקרב, מסביר קונלי לאש ולמיילין את החוקים, בעוד שדון מעודדת את שניהם, ביחד עם הפוקימונים שלה. מיילין מוציאה החוצה את הפוקימון הראשון שלה בקרב, מאצ'וק, ודון בודקת עליו בפוקידע. נגדו, בוחר אש להשתמש בסטארביה. קונלי מכריז על תחילת הקרב, וסטארביה משתמש במתקפה מהירה. מאצ'וק בולם אותו עם שבירת לבנים, אבל סטארביה לא מוותר, ומשיב עם רוח, ומיד לאחר מכן, אס אווירי. מאצ'וק מצליח להתחמק מהמתקפה, והוא תוקף את סטארביה עם מכה מוצלבת. מאצ'וק מנצל את ההזדמנות, ומכה את סטארביה עם שבירת לבנים מספר פעמים. כשהוא מתכנן לתקוף עם הטלה ססמית, סטארביה מפתיע אותו עם מתקפה מהירה, ואז, הוא פוגע בו עם אס אווירי. הנזק הרב שסטארביה גרם למאצ'וק גורם לו להתעלף, וקונלי מכריז על סטארביה כמנצח. מיילין מודה למאצ'וק על העבודה הקשה, ומחמיאה לאש על האסטרטגיה. בינתיים, בתוך המכון, הולכים צוות רוקט ומחפשים אחר פוקימונים. הם עוברים ליד חדר, וכשהם פותחים אותו, שלושה אנשים שעושים מדיטציה מציעים להם מסאז', והם מסכימים לקבל אותו, אך אז, המסאז' שלהם מתגלה ככואב במיוחד. מיילין קוראת לפוקימון השני שלה, מדיטייט. סטארביה יוצא למתקפה מהירה, אבל מדיטייט משתמש באיתור, ומתחמק. אז, הוא משתמש במדיטציה, שמעלה את כוח ההתקפה שלו, בעוד שסטארביה יוצא נגדו במתקפת אס אווירי. מדיטייט שוב משתמש באיתור ומתחמק, וממשיך להשתמש במדיטציה. סטארביה ממשיך להילחם במדיטייט, ומעיף אותו עם רוח לעבר הקיר. מדיטייט מנצל את הקיר כדי להשיג תנופה, ואז הוא קופץ לעבר סטארביה ותוקף אותו עם אגרוף שאיבה. סטארביה מנסה לתקוף שוב עם אס אווירי, אבל מדיטייט עוצר אותו עם בלבול, ומטיח אותו בקרקע. סטארביה המבולבל מטיח את ראשו ברצפה, ואש מחליט להחזיר אותו, ובכך הבלבול נמחק. הוא מוציא במקום סטארביה את צ'ימצ'אר, שמיד משתמש בשריטה, ופוגע במדיטייט. מדיטייט משיב עם אגרוף שאיבה, ותוקף עם המתקפה הזו שוב ושוב. צ'ימצ'אר אז מתחמק, ומשתמש בשריטה, אבל מדיטייט משתמש שוב באיתור, ומתחמק שוב ושוב. ברוק מסביר שאי אפשר להשתמש כל הזמן באיתור, בדיוק כשהאיתור נכשל, וצ'ימצ'אר פוגע במדיטייט. הוא מנצל את ההזדמנות, ותוקף אותו גם עם להביור, ואז יוצא לגלגל להבה. מדיטייט תוקף בבלבול, עוצר את צ'ימצ'אר, ומגלגל אותו לעבר אחד העמודים שבזירה. צ'ימצ'אר המבולבל תוקף את העמוד שוב ושוב, ואש מחזיר אותו לפוכדור, ומוציא במקומו את סטארביה בחזרה. מדיטייט יוצא למתקפת אגרוף שאיבה, אבל סטארביה מקשה עליו עם רוח. ברוק מבחין בכך שמדיטייט מותש מהקרב עם צ'ימצ'אר, וסטארביה מנצל את ההזדמנות, ותוקף עם ציפור אמיצה את מדיטייט. מדיטייט מנסה לעצור אותו עם בלבול, אבל נכשל, ונפגע מהמתקפה. קונלי מכריז על סטארביה כמנצח בקרב. דון שמחה שסטארביה הצליח להשתמש בציפור אמיצה, אבל ברוק מציין את החיסרון של המתקפה – גם סטארביה נפגע. מיילין מחמיאה לאש על סטארביה, ומוציאה החוצה את הפוקימון השלישי והאחרון שלה, לוקאריו. הקרב ממשיך, וסטארביה משתמש בציפור אמיצה, אבל לוקאריו מקדים אותו ופוגע בו עם ציפורן מתכת, ומביס אותו. קונלי מכריז על לוקאריו כמנצח, ואש מחזיר את סטארביה לפוכדור ומחמיא לו על הקרב. הפוקימון הבא בו הוא משתמש הוא צ'ימצ'אר, שמתחיל עם להביור. לוקאריו מתחמק, אבל צ'ימצ'אר ממשיך לתקוף עם להביור, ולוקאריו ממשיך לחמוק גם כן. אש מחליט להתקרב, וצ'ימצ'אר יוצא למתקפת שריטה, אבל לוקאריו מתחמק, ופוגע בו עם כפת כוח. צ'ימצ'אר מתאושש במהירות, ופוגע בלוקאריו ישירות עם גלגל להבה. לאחר המתקפה, אש מבחין בניצוצות סביב צ'ימצ'אר, וברוק משער שכפת הכוח שיתקה את צ'ימצ'אר. לוקאריו מנצל זאת, ותוקף את צ'ימצ'אר מספר פעמים עם מכת עצם. צ'ימצ'אר מתחמק בעזרת מתקפת חפירה, ולוקאריו מנסה לאתר אותו באמצעות ההילה שלו. לאחר שמצא אותו, הוא יורה לאדמה כדור הילה, שפוגע בצ'ימצ'אר. לאחר שהוא יוצא מהבור, לוקאריו מכה את צ'ימצ'אר עם ציפורן מתכת, והוא עף לקיר ומתעלף. קונלי מכריז שצ'ימצ'אר לא יכול להילחם יותר, ואש מחזיר אותו לפוכדור. לאחר מכן, אש קורא לפוקימון האחרון שלו בקרב, בוויזל. ברוק אז מבחין שהקרוגאנק שלו נעלם, והוא תוהה לאן הלך. בינתיים, צוות רוקט, שסובלים לאחר המסאז' הכואב, ממשיכים לעבור בין חדרי המכון, ומוצאים את חדר האימונים. כשהם פותחים את הדלת, הם רואים קרוגאנק מתאמן על מתקפת נעיצת הרעל שלו, ומוותרים. לאחר שהם סוגרים את הדלת, הם רואים מולם קרוגאנק המביט בהם, ולאחר מכן, הוא מעיף אותם מהמכון עם נעיצת רעל, והשלושה מתעופפים הרחק. בחזרה לקרב המכון, בוויזל מתחיל עם אקדח מים, ומנגד, לוקאריו תוקף עם כדור הילה. נראה ששתי המתקפות מתנגשות ונעלמות, אך אז, כדור ההילה מופיע, ופוגע בבוויזל. לוקאריו מיד יוצא למתקפת מכת עצם, אבל בוויזל מצליח להתחמק מהמתקפה כמה פעמים, עד שלבסוף, מצליח לוקאריו לפגוע בו. בוויזל מתאושש במהירות, ומסתובב ותוקף עם סילון אקווה, שילוב שבוויזל למד לעשות כשהיה שייך לדון. לוקאריו מנסה לבלום אותו עם ציפורן מתכת, אבל הוא נכשל ונפגע מהמתקפה. בוויזל אז משתמש בבום על קולי, אבל לוקאריו משתמש בעצם כהגנה, וחוסם את המתקפות. לוקאריו שולח לעברו מספר כדורי הילה, אותם בוויזל מצליח להרוס עם בום על קולי. אבל בעודו עסוק בלחסום את הכדורים, מצליח לוקאריו להצמיד את הכפה שלו לבוויזל, ולפגוע בו ישירות עם כפת כוח. לוקאריו מכין את כדור ההילה, שעלול לסיים את הקרב, בעוד שאש מעודד את בוויזל לקום. בוויזל מצליח לקום, ולפתע, בין ידיו, נוצרת פעימת מים, מתקפה חדשה שלמד. כדור ההילה מתנגש עם פעימת המים, והמתקפות מתפוצצות. מיילין מתלהבת מהקרב, ומהיריב החזק שלה. בוויזל משתמש בסילון אקווה, ולוקאריו משתמש נגדו בכפת כוח. ההתנגשות של המתקפות מעיפה את שני הפוקימונים לקירות המכון, אבל השניים מתאוששים במהירות, וקופצים למעלה, ותוקפים זה את זה עם פעימת מים וכדור הילה. הפיצוץ ששתי המתקפות יצרו גרמו לתקרת המכון להיהרס, ושני הפוקימונים מנסים להתאושש. לוקאריו, שהצליח לעמוד, מנצל את ההזדמנות, ופוגע בבוויזל עם ציפורן מתכת. כשקונלי מתחיל להכריז על הפסדו של בוויזל, בוויזל לפתע קם, והקרב ממשיך. מיילין מתרשמת מהאומץ והיכולת של בוויזל, והיא מורה על לוקאריו להשתמש במכת עצם. אש אומר לבוויזל לחמוק, אך הוא לא התאושש עדיין, וכשדון מבקשת ממנו להתחמק, היא מבחינה שמתחיל לרדת גשם. כשהוא מתכונן לתקוף, בוויזל לפתע מתחמק מהמתקפה שוב ושוב, וברוק מסביר שזה בזכות היכולת המיוחדת של בוויזל, שחייה מהירה, שמגבירה את המהירות שלו כשיורד גשם. אש מתרשם מהיכולת של בוויזל, וכך גם מיילין. בוויזל יוצא למתקפת סילון אקווה, כשלוקאריו תוקף עם כפת כוח. שתי המתקפות מתנגשות, ושניהם עפים לצדדים, כשבוויזל משותק לגמרי. בוויזל מותש מאוד, ואש מבין שזהו הסיכוי האחרון שלהם לנצח. בוויזל משתמש בפעימת מים, כשנגדו, לוקאריו משתמש בכפת כוח. באותו הזמן, בוויזל משתמש בסילון אקווה ודוחף את פעימת המים, והוא מתנגש עם לוקאריו. עשן רב מכסה את הזירה, ולאחר שהוא מתפזר, בוויזל ולוקאריו נראים עומדים זה מול זה, כשאז, הם שניהם נופלים. קונלי מכריז ששניהם לא יכולים להילחם, ומכריז על שיוויון. אש מודה לבוויזל על הקרב, וגם מיילין מודה ללוקאריו. מאוחר יותר, מחוץ למכון, קונלי מסביר שבמקרה של שיוויון, ההחלטה לגבי התג נתונה לידי מנהיגת המכון. מיילין אומרת שאש נתן לה את קרב המכון הטוב ביותר שהיה לה, והיא מעניקה לו את תג הריצוף. השניים מודים זה לזה, ומיילין מודה להם שבזכותם חזר לה הבטיחון. הקרב בין אש למיילין הסתיים בניצחון לשניהם, ולאחר שאש זכה בתג השלישי שלו, המסע שלו במחוז סינו ממשיך.
אירועים חשובים
– הבוויזל של אש לומד את המתקפה פעימת מים.
– אש עורך קרב מכון נגד מיילין, שנגמר בתיקו, ואש זוכה בתג השלישי שלו במחוז סינו, תג הריצוף.
דמויות
אש דון ברוק ג'סי
ג'יימס מיילין קונלי  
פוקימונים
של אש; 025 390 397 418
של צוות רוקט; 052
של דון; 393 424 427 417
של ברוק; 453
של ג'סי; 202
של מיילין; 448 307 067
של המכון; 453
0 0 הצבעות
דירוג
הירשם
הודע לי
guest
שימו לב - אחרי שתגיבו תצטרכו להמתין עד שהתגובה שלכם תאושר.
0 תגובות
Inline Feedbacks
צפה בכל התגובות