הק×Øים שבועיים

מה ×Ŗעדיפו שנפ×Øהם כל שבוע?

צפו ב×Ŗוצאו×Ŗ

Loading ... Loading ...

האם א×Ŗם מ×Øוצים מהנגן החדש (במהעו×Ŗ פוקימון)?

צפו ב×Ŗוצאו×Ŗ

Loading ... Loading ...

DP189

DP189 שם ביפני×Ŗ חצי גמ×Ø ×œ×™×’×Ŗ הינו! דא×Øק×Øאי מופיע!!
ć‚·ćƒ³ć‚Ŗ悦ćƒŖćƒ¼ć‚°ęŗ–ę±ŗ勝ļ¼ćƒ€ćƒ¼ć‚Æćƒ©ć‚¤ļ¼ļ¼
26.08.2010
שם באנגלי×Ŗ The Semi-Final Frontier! 22.01.2011
שם בעב×Øי×Ŗ    

 ×¢×œ×™×œ×Ŗ הפ×Øק


לאח×Ø ×©× ×™×¦×— א×Ŗ י×Øיבו, פול, בשלב ×Øבע הגמ×Ø, ה×Ŗקדם אש אל שלב חצי הגמ×Ø, וכע×Ŗ, נלחם נגד טוביאה. הזי×Øה שנבח×Øה לק×Øב היא זי×Ø×Ŗ העשב. טוביאה מוציא א×Ŗ הדא×Øק×Øאי שלו, ודון בודק×Ŗ עליו בפוקידע. ג'יימה ומיאו מ×Ŗלהבים ממנו, אך ג'×”×™ קו×Øא×Ŗ להם להמשיך לעבוד. אש אז מוציא א×Ŗ ה×Øאק×Øוה, וב×Øוק מציין שהוא בחי×Øה טובה מאוד. אש מ×Ŗחיל בק×Øב, וה×Øאק×Øוה מש×Ŗמש בק×Øן על. דא×Øק×Øאי משיב בק×Øן ק×Øח, וש×Ŗי המ×Ŗקפו×Ŗ מ×Ŗנגשו×Ŗ ומ×Ŗפוצצו×Ŗ. אז, ה×Øאק×Øוה יוצא למ×Ŗקפ×Ŗ ק×Øן, אך דא×Øק×Øאי מש×Ŗמש ב×Øיק אפל, ומצליח לה×Øדים א×Ŗ ה×Øאק×Øוה. ה×Øאק×Øוה מש×Ŗמש בדיבו×Ø ×©×™× ×”, ו×Ŗוקף א×Ŗ דא×Øק×Øאי עם ק×Øן מגה. דא×Øק×Øאי משיב במ×Ŗקפ×Ŗ אוכל חלומו×Ŗ, ומביה א×Ŗ ה×Øאק×Øוה. טוביאה אומ×Ø ×œ××© שיצט×Øך יו×Ŗ×Ø ×ž×™×Ŗ×Øון בהוג כדי לנצח א×Ŗ דא×Øק×Øאי. אש מחזי×Ø ××Ŗ ה×Øאק×Øוה, ומוציא החוצה א×Ŗ טו×Øקול. טו×Øקול מש×Ŗמש בלהביו×Ø, ודאק×Øאי משיב בדופק אפל. הדופק האפל גוב×Ø ×¢×œ הלהביו×Ø, ומעיף א×Ŗ טו×Øקול אל הקי×Ø. לאח×Ø ×©×”×•× נחבט בקי×Ø, טו×Øקול נופל, ומ×Ŗעלף. השופט מכ×Øיז שטו×Øקול מפהיד בק×Øב. אש מחזי×Ø ××•×Ŗו, ומוציא א×Ŗ גיבל. דא×Øק×Øאי מ×Ŗק×Øב אליו, וגיבל ×Ŗוקף או×Ŗו עם ×Øיהוק אבנים, שמשפיע עליו מאוד. דא×Øק×Øאי ממשיך להילחם, ומש×Ŗמש בק×Øן ק×Øח, אך גיבל חומק מהמ×Ŗקפה. אז, גיבל מש×Ŗמש בד×Øאקו מטאו×Ø ×‘×¦×•×Øה טובה. אבל דא×Øק×Øאי מצליח לה×Ŗחמק מהמ×Ŗקפה, ולפגוע בגיבל עם דופק אפל, ולהביה או×Ŗו. אש ההמום מחזי×Ø ××Ŗ גיבל לפוכדו×Ø. הקהל מ×Ŗ×Øשם מכוחו של דא×Øק×Øאי. אש כע×Ŗ בוח×Ø ××Ŗ הפטייל. דא×Øק×Øאי מש×Ŗמש בק×Øן ק×Øח, אבל הפטייל מצליח לה×Ŗחמק עם מ×Ŗקפה מהי×Øה. כאש×Ø ×”×•× מ×Ŗק×Øב אל דא×Øק×Øאי כדי לפגוע בו, דא×Øק×Øאי מ×Ŗחמק. אז, הפטייל מש×Ŗמש בהופ×Ŗ עלים, אבל דא×Øק×Øאי מצליח להקדים או×Ŗו, ולפגוע בו עם ק×Øן ק×Øח, שגו×Øמ×Ŗ לו נזק ×Øב. הפטייל מ×Ŗקשה לקום, ודא×Øק×Øאי מנצל א×Ŗ ההזדמנו×Ŗ כדי להש×Ŗמש ב×Øיק אפל, שמ×Øדים א×Ŗ הפטייל. דא×Øק×Øאי מש×Ŗמש באוכל חלומו×Ŗ, ופוגע בו. הפטייל, בחלומו, שומע א×Ŗ הקול של אש שקו×Øא לו לה×Ŗעו×Ø×Ø, והפטייל לפ×Ŗ×¢ מ×Ŗעו×Ø×Ø, דב×Ø ×©×ž×“×”×™× א×Ŗ טוביאה. הפטייל אז מש×Ŗמש במהי×Øו×Ŗ בלהב עלה, ופוגע בדא×Øק×Øאי, שנופל על הזי×Øה. השופט מכ×Øיז על ההפהד של דא×Øק×Øאי בק×Øב, וכל הקהל מש×Ŗולל בגלל ×Ŗבוה×Ŗו של אש. הק×Øיין גם הוא נידהם מהפהדו ה×Øאשון של דא×Øק×Øאי בק×Øב. טוביאה מודה שאש בהחלט ה×Øוויח א×Ŗ מקומו בחצי הגמ×Ø ×‘×–×›×•×Ŗ מה שמאמנים אח×Øים לא הצליחו. כע×Ŗ, הם מחכים ל×Øאו×Ŗ מיהו הפוקימון השני של טוביאה. טוביאה זו×Øק א×Ŗ הפוכדו×Ø ×©×œ×• לאווי×Ø, ומ×Ŗוכו יוצא לאטיאוה, שעף ב×Øחבי האיצטדיון במהי×Øו×Ŗ ×Øבה, ואז מגיע ליד טוביאה. דון אז בודק×Ŗ עליו בפוקידע. הק×Øב ממשיך, והפטייל קופׄ גבוה ומש×Ŗמש בלהב עלה. לאטיאוה מש×Ŗמש בה×Ŗנגשו×Ŗ ג'יגה, ופוגע בהפטייל, שמנהה לחהום או×Ŗו עם להב עלה. אך לאטיאוה גוב×Ø ×¢×œ×™×•, ומצליח להביה א×Ŗ הפטייל עם המ×Ŗקפה. לאח×Ø ×©××© מחזי×Ø ××Ŗ הפטייל לפוכדו×Ø, הוא מוציא א×Ŗ הוולו. השניים כע×Ŗ עו×Øכים ק×Øב בשמיים. הוולו מ×Ŗחיל במ×Ŗקפה מהי×Øה, ממנה לאטיאוה מצליח לחמוק. אז, בעוד שלאטיאוה ×Øודף אח×Øיו, הוולו צולל למטה, וכך גם לאטיאוה. הוולו אז ×¢×£ למעלה, ונוח×Ŗ לעב×Ø ×œ××˜×™××•×” במ×Ŗקפ×Ŗ אה אווי×Øי. אך לאטיאוה מש×Ŗמש במהי×Øו×Ŗ בזוה×Ø ×˜×”×•×Ø, שפוגע בהוולו, ומביה או×Ŗו. אש מחזי×Ø ××Ŗ הוולו לפוכדו×Ø, ונ×Øאה מאוד מדוכא. אש יודע שנשא×Ø ×œ×• פוקימון אח×Øון, ושכע×Ŗ זהו ההיכוי היחיד שלו בק×Øב. לאח×Ø ×ž×›×Ÿ, אש מחליט להש×Ŗמש בפיקאצ'ו בק×Øב, שקופׄ בשמחה ×Øבה לזי×Øה. דון, ב×Øוק וב×Øי ×Ŗומכים באש ובפיקאצ'ו, ומאמינים שהוא יוכל לעשו×Ŗ זא×Ŗ. פיקאצ'ו מ×Ŗחיל א×Ŗ הק×Øב עם מ×Ŗקפה מהי×Øה, ולמ×Øו×Ŗ שלאטיאוה מצליח לחמוק מהמ×Ŗקפה, הוא נפגע מעט ממנה. פיקאצ'ו מש×Ŗמש מיד אח×Ø ×›×š במכ×Ŗ וולט, ולאטיאוה מש×Ŗמש בה×Ŗנגשו×Ŗ ג'יגה. ה×Ŗנגשו×Ŗ הג'יגה מצליחה לפגוע בפיקאצ'ו, והוא ×¢×£ לעב×Ø ××©, ונפגע מעט. לאטיאוה מש×Ŗמש שוב בה×Ŗנגשו×Ŗ ג'יגה, ופיקאצ'ו מנהה לחהום או×Ŗו עם זנב ב×Øזל, אך נפגע מהמ×Ŗקפה. אש מנהה לחשוב על ד×Øך לפגוע בלאטיאוה. בינ×Ŗיים, לאטיאוה ×¢×£ למעלה, ונוח×Ŗ לעב×Ø ×¤×™×§××¦'ו, כשהוא מש×Ŗמש בזוה×Ø ×˜×”×•×Ø. פיקאצ'ו חומק מהמ×Ŗקפה, כשלאטיאוה ×¢×£ לכיוונו, פיקאצ'ו מזנק על גבו, ועף עליו. כשהוא עליו, פיקאצ'ו מחשמל או×Ŗו עם מכ×Ŗ ב×Øק, שמשפיעה עליו. לאטיאוה מנהה להו×Øיד או×Ŗו ממנו, אך פיקאצ'ו ממשיך לחשמל או×Ŗו. לאטיאוה אז מש×Ŗמש במהך או×Ø, שחוצה א×Ŗ הנזק מהמ×Ŗקפה של פיקאצ'ו, למ×Øו×Ŗ זא×Ŗ, הוא ממשיך לחשמל או×Ŗו. לאטיאוה ×¢×£ גבוה לשמיים, ואז מיד נוח×Ŗ למטה, ומצליח להו×Øיד א×Ŗ פיקאצ'ו מגבו. לאח×Ø ×©×”×•× על הזי×Øה, לאטיאוה מש×Ŗמש בזוה×Ø ×˜×”×•×Ø, בעוד שפיקאצ'ו נופל מהאווי×Ø. פיקאצ'ו אז מש×Ŗמש במכ×Ŗ וולט, וחוד×Ø ××Ŗ המ×Ŗקפה של לאטיאוה. כשהוא כב×Ø ×§×Øוב אליו, פיקאצ'ו מש×Ŗמש בזנב ב×Øזל, ופיצוׄ גדול נוצ×Ø ×‘××™×¦×˜×“×™×•×Ÿ. הקהל מביט באדיקו×Ŗ בזי×Øה, מחכה ל×Øאו×Ŗ מה ק×Øה. לאח×Ø ×©×”××‘×§ מ×Ŗפז×Ø, פיקאצ'ו ולאטיאוה × ×Øאים זה ליד זה, כששניהם מובהים. השופט מכ×Øיז על טוביאה כמנצח בק×Øב, שמ×Ŗקדם לגמ×Ø. פול, שצופה בק×Øב בטלוויזיה, × ×Øאה מאוכזב מההפהד של אש. אש מ×Øים א×Ŗ פיקאצ'ו, ושואל לשלומו, ומודה לו על שנלחם בק×Øב. טוביאה אז מ×Ŗק×Øב אל אש ומודה לו הק×Øב הטוב שהיה. אח×Ø ×›×š, בק×Øב הגמ×Ø, הדאק×Øאי של טוביאה מביה א×Ŗ המגמו×Øטא×Ø ×©×œ המאמן שנלחם מולו, לאח×Ø ×©×”×‘×™×” א×Ŗ שא×Ø ×—×ž×©×Ŗ הפוקימונים שלו. טוביאה אז מוכ×Øז כמנצח, וכל הקהל מ×Øיע לו. טוביאה עומד על פודיום במ×Øכז האיצטדיון, כשהוא מחזיק בגביע המנצח, ולידו צ'א×Øלה גודשואו והינ×Ŗיה, כשב×Øקע, זיקוקים נו×Øים לשמיים. למח×Ø×Ŗ, אש מביט באיצטדיון, כשדון מגיעה אליו, ואומ×Ø×Ŗ לו שהמהע שלהם עומד להה×Ŗיים בק×Øוב. אך ב×Øוק מגיע, ואומ×Ø ×œ××© שהמהע שלהם עוד לא ק×Øוב להיום, כשלאש ישנה עוד ד×Øך א×Øוכה כדי להפוך למאהט×Ø ×¤×•×§×™×ž×•× ×™×, ולדון יש עוד עבודה ×Øבה כדי להפוך למ×Ŗאמ×Ŗ על. ב×Øוק שמח ל×Øאו×Ŗ א×Ŗ השניים עדיין שואפים למט×Øו×Ŗ שלהם, אבל אז, הוא חושב על המט×Øה שלו, והאם הוא בכלל ה×Ŗקדם במהע. בדיוק אז, מגיע ב×Øי, ומודה שאש חזק מעט יו×Ŗ×Ø ×ž×ž× ×•, אבל יש לו עוד עבודה ×Øבה כדי לגבו×Ø ×¢×œ×™×•. הוא נפ×Øד מאש, ועוזב במהי×Øו×Ŗ. אש מהכים עם ב×Øי, ואומ×Ø ×©×”×•× חייב להיו×Ŗ חזק יו×Ŗ×Ø. לאח×Ø ×©×œ×™×’×Ŗ הינו ×”×”×Ŗיימה, לאש, לדון ולב×Øוק ישנם דב×Øים ×Øבים לחשוב עליהם, וגם מט×Øו×Ŗ או×Ŗן הם ×Øוצים להשיג.

 ××™×Øועים חשובים

 – אש נלחם בחצי הגמ×Ø × ×’×“ טוביאה, אך מפהיד.
 – מ×Ŗגלה שה×Øאק×Øוה של אש למד ק×Øן על.
 – מ×Ŗגלה שההפטייל של אש למד הופ×Ŗ עלים.
 – מ×Ŗגלה שלטוביאה יש לאטיאוה.
 – טוביאה מנצח בשלב הגמ×Ø, ומוכ×Øז כמנצח של ליג×Ŗ הינו.

 ×“מויו×Ŗ

Ash

Dawn Brock Jessie James Paul Barry Tobias
אש דון ב×Øוק ג'×”×™ ג'יימה

פול

ב×Øי

טוביאה

Cynthia

Goodshow

 

×”×™× ×Ŗיה

צ'א×Øלה גודשואו

 

 ×¤×•×§×™×ž×•× ×™×

של אש; 025 214 254 277 324 443
של צוו×Ŗ ×Øוקט; 052
של דון; 393
של ג'×”×™; 202
של טוביאה; 381 491
של מאמנים; 467
0 0 הצבעה
די×Øוג
הי×Øשם
הודע לי
guest
0 ×Ŗגובו×Ŗ
Inline Feedbacks
צפה בכל ה×Ŗגובו×Ŗ