EP016

שם ביפנית פוקימון עם הזרם 15.07.1997
שם באנגלית Pokémon Shipwreck 29.09.1998
שם בעברית אבודים בים  

 

 תקציר


בזמן שאוניית הסנט אן שוקעת, מתעוררים אש, מיסטי, ברוק, ג'סי וג'יימס כשהם באונייה. הם מחליטים לשים את המחלוקות בצד ולעבוד ביחד על מנת לצאת מהאונייה ולהינצל. הם מצליחים לצאת מהאונייה בזמן, ונמצאים על משטח בים. האם הם יצליחו להגיע ליבשה?

 אירועים חשובים


מתגלה שהאקנס של ג'סי יודע את המתקפה Acid.
מתגלה שהמג'יקארפ של ג'יימס יודע את המתקפה Splash.
המג'יקארפ של ג'יימס מתפתח לגרידוס, לומד את המתקפה Dragon Rage, ועוזב אותו.

 דמויות


אש
מיסטי
ברוק
ג'סי
ג'יימס
השוטרת ג'ני

 פוקימונים


אש
צוות רוקט
מיסטי
ברוק
ג'סי
ג'יימס
פראיים