EP026

שם ביפנית אריקה וגלום 23.09.1997
שם באנגלית Pokémon Scent-sation! 12.10.1998
שם בעברית על ריח אין להתווכח  

 

 תקציר


אש וחבריו מגיעים לעיר סלדון ומיסטי גוררת את הבנים לחנות בשמים. אש מעליב את השמים ובעלת החנות זורקת אותו מהחנות. לאחר מכן, הם ממשיכים למכון סלדון, שם אש מבין שמנהיגת המכון, אריקה, היא גם בעלת חנות הבשמים, והיא מסרבת להילחם נגד אש וזורקת אותו מהמכון. בינתיים, צוות רוקט עוזרים לאש להיכנס למכון ומחפשים אותו לילדה על מנת שיכנס. כשהוא נכנס למכון, אש מסיר את התחפושת וחושף עצמו בפני אריקה ודורש שתילחם נגדו. צוות רוקט באותו הזמן מחפשים אחר הבושם הסודי של אריקה שבמכון.

 אירועים חשובים


אש מאתגר את אריקה לקרב מכון אך הוא מופסק.
מתגלה שה
צ'ארמנדר של אש יודע את המתקפה Skull Bash.
אש זוכה בתג הקשת לאחר שהציל את הגלום של אריקה.

 דמויות


אש
מיסטי
ברוק
ג'סי
ג'יימס
אריקה

 פוקימונים


אש
צוות רוקט
מיסטי
ברוק
ג'יימס
אריקה
מכון סלדון
פראיים