EP027

שם ביפנית היפנו והיפנוזת פוקימונים?! 30.09.1997
שם באנגלית Hypno's Naptime 13.10.1998
שם בעברית שנתו של היפנו  

 

 תקציר


אש וחבריו מגיעים לעיירה שבה כל הילדים נעלמו. הם מגיעים למרכז הפוקימונים ומגלים שכל הפוקימונים איבדו את האנרגיה שלהם. ביחד עם השוטרת ג'ני הם עוקבים אחר מקור האנרגיה המוזרה ומגיעים לאחוזה שם אנשים משתמשים בהיפנו כדי לסייע להם בשינה. מיסטי מנסה את ההיפנוזה ומתחילה להתנהג כמו סיל ולרוץ לפארק קרוב. הם עוקבים אחריה לאגם גדול שם הם מוצאים את כל הילדים הנעלמים. אז הם מחליטים להשתמש בדראוזי כדי להשיב את הילדים למצב הנורמלי, אבל צוות רוקט רוצים להשיג את הפוקימון העל חושי לעצמם.

 אירועים חשובים


מיסטי לוכדת סיידאק.

 דמויות


אש
מיסטי
ברוק
ג'סי
ג'יימס
האחות ג'וי
השוטרת ג'ני
דיליה קטצ'אם
פרופסור אוק
ארנולד
אמא של ארנולד

 פוקימונים


אש
צוות רוקט
מיסטי
מאמנים
פראיים