EP031

שם ביפנית הרבה דיגלט! 28.10.1997
שם באנגלית Dig Those Diglett! 19.10.1998
שם בעברית דיגלט והסכר  

 

 תקציר


אש וחבריו מבחינים בפיצוץ גדול שמתרחשים בהמשך הדרך. הם מגיעים לאתר בניה שם נבנה סכר. הפיצוץ נגרם בגלל חבורת דיגלט שמנסים למנוע את הבניה. מנהל העבודה מוכן לתת פרס למאמן שיצליח להיפטר מהדיגלט. כולם מנסים להוציא את הפוקימונים שלהם, אך אף אחד מהם לא מוכן לצאת. מאוחר יותר באותו הלילה, אש וחבריו מוצאים את ביתם של דיגלט והדגטריו ולומדים שאם הסכר יבנה, הבית שלהם ישטף אז הם מחליטים לעזור להם למנוע את הבניה.

 אירועים חשובים


האקנס של ג'סי מתפתח לארבוק.
הקופינג של ג'יימס מתפתח לוויזינג.

 דמויות


אש
מיסטי
ברוק
ג'סי
ג'יימס
גרי
המעודדות של גרי
מנהל עבודה

 פוקימונים


אש
צוות רוקט
ג'סי
ג'יימס
פראיים