EP042

שם ביפנית עימות מכריע! מכון פוקימונים! 30.04.1998
שם באנגלית Showdown at Dark City 29.10.1998
שם בעברית הרפתקה בעיר האופל  

 

 תקציר


אש וחבריו מגיעים לעיר האופל, עיר שנראית נטושה ומוזנחת. השלושה מותקפים על ידי ילדים מפני שהם מאמני פוקימונים. בעל מסעדה מספר להם שהסיבה שאנשים בעיר שונאים מאמנים היא בגלל שני מכונים לא רשמיים שנלחמים זה בזה כדי להפוך למכון הרשמי של העיר. הקרבות ביניהם הורסים את העיר. אש, מיסטי וברוק מחליטים לעזור לתושבי העיר לעצור את הלחימה.

 אירועים חשובים


אין אירועים חשובים בפרק

 דמויות


אש
מיסטי
ברוק
ג'סי
ג'יימס
האחות ג'וי
יאס
קאז

 פוקימונים


אש
צוות רוקט
מיסטי
ברוק
ג'סי
ג'יימס
האחות ג'וי
מכון יאס
מכון קאז