סקר שבועי

מה יותר מעניין אתכם בסאגת המסעות?

צפה בתוצאות

Pokemon Masters: חפצים

כמו ברוב המשחקים, גם כאן יש אפשרות לאסוף הרבה חפצים. את רובם אפשר להשיג דרך החלפת חפצים, כאשר אתם מחליפים כסף או חפצים קטנים עבור חפצים, ויש כאלה שאפשר להשיג רק כפרסים מיוחדים כאשר אתם משלימים אירועים או סיפורי סינכרון.

items

תמונה שם אפשר להשיג דרך
1 Star Level Up Manual Image 1 Star Level Up Manual Chapter 3 – Challenge on the Volcano
Chapter 3 – Challenge on the Volcano: Part 2
Chapter 3 – Challenge Flannery
Chapter 3 – Fieldwork with the Professor
Chapter 4 – Challenge on the Boulevard
Chapter 4 – Erika Defense Force
Chapter 4 – Erika Defense Force: Part 2
Chapter 4 – Challenge Erika
Chapter 5 – Challenge in the Mountains
Chapter 5 – Challenge in the Mountains: Part 2
Chapter 5 – Challenge in the Mountains: Part 3
Chapter 5 – Challenge Skyla
Chapter 6 – Challenge on the Boulevard
Chapter 6 – Challenge on the Boulevard: Part 2
Chapter 6 – Challenge in the Village
Chapter 6 – Challenge Korrina
Chapter 7 – Challenge on the Boulevard
Chapter 7 – Challenge on the Trail: Team Break
Chapter 7 – Challenge on the Trail: Team Break, Part 2
Chapter 7 – Challenge Norman
Chapter 7 – Challenge in the Cave: Team Break
Chapter 7 – Challenge in the Cave: Team Break, Part 2
Chapter 8 – Challenge at the Glacier
Chapter 8 – Challenge Pryce
Chapter 8 – Challenge at the Glacier: Part 2
Chapter 8 – Challenge Pryce: Part 2
Chapter 9 – Team Break Assault
Chapter 9 – Team Break Assault: Part 2
Chapter 9 – Team Break Assault: Part 3
Chapter 9 – Team Break Assault: Part 4
Chapter 9 – Team Break Assault: Part 5
Chapter 9 – Challenge Iris
Chapter 10 – Challenge in the Mountains
Chapter 10 – Challenge in the Mountains: Team Break
Chapter 10 – Challenge in the Mountains: Team Break, Part 2
Chapter 10 – Challenge in the Mountains: Team Break, Part 3
Chapter 10 – Challenge on the Boulevard
Chapter 10 – Challenge Hapu
Interlude 1 – Challenge Synga Suit Brock
Interlude 1 Co-Op – Normal
Interlude 1 Co-Op – Very Hard
Interlude 1 Co-Op – Very Hard
Chapter 11 – Challenge Hau & Sophocles
Chapter 11 Co-Op – Normal
Chapter 11 Co-Op – Normal
Chapter 11 Co-Op – Very Hard
Chapter 11 Co-Op – Very Hard
Chapter 12 – Challenge Flint & Shauntal
Chapter 12 Co-Op – Normal
Chapter 12 Co-Op – Very Hard
Chapter 12 Co-Op – Very Hard
Chapter 13 – Challenge Clair & Lorelei
Chapter 13 Co-Op – Normal
Chapter 13 Co-Op – Very Hard
Chapter 13 Co-Op – Very Hard
Chapter 14 – Challenge Viola & Bugsy
Chapter 14 Co-Op – Very Hard
Chapter 14 Co-Op – Very Hard
Chapter 15 – Challenge Nanu & Grimsley
Chapter 15 Co-Op – Very Hard
Chapter 15 Co-Op – Very Hard
Chapter 16 – Challenge Koga & Janine
Chapter 16 Co-Op – Very Hard
Chapter 16 Co-Op – Very Hard
Chapter 17 – Challenge Acerola & Agatha & Phoebe
Chapter 17 Co-Op – Very Hard
Chapter 17 Co-Op – Very Hard
Chapter 18 – Challenge Cheren & Hilbert & Hilda
Chapter 18 Co-Op – Very Hard
Chapter 18 Co-Op – Very Hard
Chapter 19 – Challenge Lear
Chapter 19 Co-Op – Hard
Chapter 19 Co-Op – Very Hard
Chapter 19 Co-Op – Very Hard
Chapter 20 – Challenge in the City
Chapter 20 – Challenge Calem
Chapter 20 – Challenge in Team Break's Hideout
Chapter 20 – Challenge in Team Break's Hideout: Part 2
Chapter 20 – Challenge in Team Break's Hideout: Part 3
Chapter 20 Co-Op – Hard
Chapter 20 Co-Op – Very Hard
Chapter 20 Co-Op – Very Hard
Chapter 21 – Challenge Marshal & Brawly & Bruno
Chapter 21 Co-Op – Hard
Chapter 21 Co-Op – Very Hard
Chapter 21 Co-Op – Very Hard
Item Exchange
Level-Up Training
Level-Up Training Supercourse
Gift from Sync Pairs in Pokémon Center
2 Star Level Up Manual Image 2 Star Level Up Manual Item Exchange
Level-Up Training
Level-Up Training Supercourse
Gift from Sync Pairs in Pokémon Center
3 Star Level Up Manual Image 3 Star Level Up Manual Item Exchange
Level-Up Training
Level-Up Training Supercourse
Gift from Sync Pairs in Pokémon Center
3 Star Power-Up Image 3 Star Power-Up Item Exchange
Obtain 6 or more of the same ☆☆☆ Sync Pair in Sync Pair Scouting
4 Star Power-Up Image 4 Star Power-Up Item Exchange
Obtain 6 or more of the same ☆☆☆☆ Sync Pair in Sync Pair Scouting
5 Star Power-Up Image 5 Star Power-Up Item Exchange
Obtain 6 or more of the same ☆☆☆☆☆ Sync Pair in Sync Pair Scouting
Aid Ade Image Aid Ade Chapter 1 – Public Nuisance
Chapter 1 – Challenge Rosa
Chapter 2 – Masked Challengers
Chapter 2 – Challenge Barry
Chapter 2 – Challenge in the Cave: Team Break
Chapter 2 – Challenge in the Cave: Team Break, Part 2
Chapter 2 – Challenge in the Cave: Team Break, Part 3
Chapter 3 – Challenge on the Volcano
Chapter 3 – Challenge on the Volcano: Part 2
Chapter 3 – Challenge Flannery
Chapter 3 – Fieldwork with the Professor
Chapter 4 – Challenge on the Boulevard
Chapter 4 – Erika Defense Force
Chapter 4 – Erika Defense Force: Part 2
Chapter 4 – Challenge Erika
Chapter 5 – Challenge in the Mountains
Chapter 5 – Challenge in the Mountains: Part 2
Chapter 5 – Challenge in the Mountains: Part 3
Chapter 5 – Challenge Skyla
Chapter 8 – Challenge at the Glacier
Chapter 8 – Challenge Pryce
Chapter 8 – Challenge at the Glacier: Part 2
Chapter 8 – Challenge Pryce: Part 2
Interlude 1 – Challenge Synga Suit Brock
Interlude 1 Co-Op – Normal
Interlude 1 Co-Op – Hard
Chapter 11 – Challenge Hau & Sophocles
Chapter 11 Co-Op – Normal
Chapter 11 Co-Op – Hard
Chapter 13 Co-Op – Hard
Chapter 15 – Challenge Nanu & Grimsley
Chapter 17 – Challenge Acerola & Agatha & Phoebe
Chapter 18 – Challenge Cheren & Hilbert & Hilda
Chapter 21 – Challenge Marshal & Brawly & Bruno
Item Exchange
Support Training
Support Training Supercourse
Big Pearl Image Big Pearl Chapter 19 Co-Op – Normal
Chapter 20 Co-Op – Normal
Chapter 21 Co-Op – Normal
Coin Supercourse
Gift from Sync Pairs in Pokémon Center
Buff Blend Image Buff Blend Chapter 1 – Public Nuisance
Chapter 1 – Challenge Rosa
Chapter 2 – Masked Challengers
Chapter 2 – Challenge Barry
Chapter 2 – Challenge in the Cave: Team Break
Chapter 2 – Challenge in the Cave: Team Break, Part 2
Chapter 2 – Challenge in the Cave: Team Break, Part 3
Chapter 3 – Challenge on the Volcano
Chapter 3 – Challenge on the Volcano: Part 2
Chapter 3 – Challenge Flannery
Chapter 3 – Fieldwork with the Professor
Chapter 4 – Challenge on the Boulevard
Chapter 4 – Erika Defense Force
Chapter 4 – Erika Defense Force: Part 2
Chapter 4 – Challenge Erika
Chapter 5 – Challenge in the Mountains
Chapter 5 – Challenge in the Mountains: Part 2
Chapter 5 – Challenge in the Mountains: Part 3
Chapter 5 – Challenge Skyla
Chapter 6 – Challenge on the Boulevard
Chapter 6 – Challenge on the Boulevard: Part 2
Chapter 6 – Challenge in the Village
Chapter 6 – Challenge Korrina
Chapter 6 – The Truth Behind the Rumors
Chapter 9 – Team Break Assault
Chapter 9 – Team Break Assault: Part 2
Chapter 9 – Team Break Assault: Part 3
Chapter 9 – Team Break Assault: Part 4
Chapter 9 – Team Break Assault: Part 5
Chapter 9 – Challenge Iris
Interlude 1 Co-Op – Hard
Chapter 11 – Challenge Hau & Sophocles
Chapter 11 Co-Op – Hard
Chapter 12 – Challenge Flint & Shauntal
Chapter 12 Co-Op – Normal
Chapter 12 Co-Op – Hard
Chapter 13 Co-Op – Normal
Chapter 15 – Challenge Nanu & Grimsley
Chapter 16 – Challenge Koga & Janine
Chapter 19 – Challenge Lear
Item Exchange
Strike Training
Strike Training Supercourse
Evolution Crystal Image Evolution Crystal Item Exchange
Evolution Shard Image Evolution Shard Item Exchange
Great Aid Ade Image Great Aid Ade Chapter 8 – Challenge at the Glacier
Chapter 8 – Challenge Pryce
Chapter 8 – Challenge at the Glacier: Part 2
Chapter 8 – Challenge Pryce: Part 2
Interlude 1 – Challenge Synga Suit Brock
Interlude 1 Co-Op – Normal
Interlude 1 Co-Op – Hard
Chapter 11 Co-Op – Normal
Chapter 11 Co-Op – Hard
Chapter 13 Co-Op – Hard
Chapter 17 – Challenge Acerola & Agatha & Phoebe
Chapter 21 – Challenge Marshal & Brawly & Bruno
Item Exchange
Support Training
Support Training Supercourse
Great Buff Blend Image Great Buff Blend Chapter 6 – Challenge on the Boulevard
Chapter 6 – Challenge on the Boulevard: Part 2
Chapter 6 – Challenge in the Village
Chapter 6 – Challenge Korrina
Chapter 6 – The Truth Behind the Rumors
Chapter 9 – Team Break Assault
Chapter 9 – Team Break Assault: Part 2
Chapter 9 – Team Break Assault: Part 3
Chapter 9 – Team Break Assault: Part 4
Chapter 9 – Team Break Assault: Part 5
Chapter 9 – Challenge Iris
Interlude 1 Co-Op – Hard
Chapter 11 Co-Op – Hard
Chapter 12 – Challenge Flint & Shauntal
Chapter 12 Co-Op – Normal
Chapter 12 Co-Op – Hard
Chapter 13 Co-Op – Normal
Chapter 16 – Challenge Koga & Janine
Chapter 19 – Challenge Lear
Item Exchange
Strike Training
Strike Training Supercourse
Great Tech Tonic Image Great Tech Tonic Chapter 7 – Challenge on the Boulevard
Chapter 7 – Challenge on the Trail: Team Break
Chapter 7 – Challenge on the Trail: Team Break, Part 2
Chapter 7 – Challenge Norman
Chapter 7 – Challenge in the Cave: Team Break
Chapter 7 – Challenge in the Cave: Team Break, Part 2
Chapter 10 – Challenge in the Mountains
Chapter 10 – Challenge in the Mountains: Team Break
Chapter 10 – Challenge in the Mountains: Team Break, Part 2
Chapter 10 – Challenge in the Mountains: Team Break, Part 3
Chapter 10 – Challenge on the Boulevard
Chapter 10 – Challenge Hapu
Chapter 10 – An Unexpected Collaboration
Interlude 1 Co-Op – Hard
Chapter 11 Co-Op – Hard
Chapter 13 – Challenge Clair & Lorelei
Chapter 14 – Challenge Viola & Bugsy
Chapter 20 – Challenge in the City
Chapter 20 – Challenge Calem
Chapter 20 – Challenge in Team Break's Hideout
Chapter 20 – Challenge in Team Break's Hideout: Part 2
Chapter 20 – Challenge in Team Break's Hideout: Part 3
Chapter 20 – A Rising Star
Item Exchange
Tech Training
Tech Training Supercourse
Gym Leader Notes Image Gym Leader Notes Item Exchange
Random drop in Hard Co-op Courses and in Training Supercourse – Very Hard
Item Exchange
Pearl Image Pearl Coin Supercourse
Gift from Sync Pairs in Pokémon Center
Replay Ticket Image Replay Ticket Item Exchange
Skill Capsule Image Skill Capsule Training
Training Supercourse
Random drop in Co-op Courses
Super Training Machine Image Super Training Machine Interlude 1 Co-Op – Hard
Chapter 11 Co-Op – Hard
Item Exchange
Training
Training Supercourse
Tech Tonic Image Tech Tonic Chapter 1 – Public Nuisance
Chapter 1 – Challenge Rosa
Chapter 2 – Masked Challengers
Chapter 2 – Challenge Barry
Chapter 2 – Challenge in the Cave: Team Break
Chapter 2 – Challenge in the Cave: Team Break, Part 2
Chapter 2 – Challenge in the Cave: Team Break, Part 3
Chapter 3 – Challenge on the Volcano
Chapter 3 – Challenge on the Volcano: Part 2
Chapter 3 – Challenge Flannery
Chapter 3 – Fieldwork with the Professor
Chapter 4 – Challenge on the Boulevard
Chapter 4 – Erika Defense Force
Chapter 4 – Erika Defense Force: Part 2
Chapter 4 – Challenge Erika
Chapter 5 – Challenge in the Mountains
Chapter 5 – Challenge in the Mountains: Part 2
Chapter 5 – Challenge in the Mountains: Part 3
Chapter 5 – Challenge Skyla
Chapter 7 – Challenge on the Boulevard
Chapter 7 – Challenge on the Trail: Team Break
Chapter 7 – Challenge on the Trail: Team Break, Part 2
Chapter 7 – Challenge Norman
Chapter 7 – Challenge in the Cave: Team Break
Chapter 7 – Challenge in the Cave: Team Break, Part 2
Chapter 10 – Challenge in the Mountains
Chapter 10 – Challenge in the Mountains: Team Break
Chapter 10 – Challenge in the Mountains: Team Break, Part 2
Chapter 10 – Challenge in the Mountains: Team Break, Part 3
Chapter 10 – Challenge on the Boulevard
Chapter 10 – Challenge Hapu
Chapter 10 – An Unexpected Collaboration
Interlude 1 Co-Op – Hard
Chapter 11 – Challenge Hau & Sophocles
Chapter 11 Co-Op – Hard
Chapter 13 – Challenge Clair & Lorelei
Chapter 14 – Challenge Viola & Bugsy
Chapter 15 – Challenge Nanu & Grimsley
Chapter 20 – Challenge in the City
Chapter 20 – Challenge Calem
Chapter 20 – Challenge in Team Break's Hideout
Chapter 20 – Challenge in Team Break's Hideout: Part 2
Chapter 20 – Challenge in Team Break's Hideout: Part 3
Chapter 20 – A Rising Star
Item Exchange
Tech Training
Tech Training Supercourse
Training Machine Image Training Machine Chapter 1 – Public Nuisance
Chapter 1 – Challenge Rosa
Chapter 2 – Masked Challengers
Chapter 2 – Challenge Barry
Chapter 2 – Challenge in the Cave: Team Break
Chapter 2 – Challenge in the Cave: Team Break, Part 2
Chapter 2 – Challenge in the Cave: Team Break, Part 3
Chapter 3 – Challenge on the Volcano
Chapter 3 – Challenge on the Volcano: Part 2
Chapter 3 – Challenge Flannery
Chapter 3 – Fieldwork with the Professor
Chapter 4 – Challenge on the Boulevard
Chapter 4 – Erika Defense Force
Chapter 4 – Erika Defense Force: Part 2
Chapter 4 – Challenge Erika
Chapter 5 – Challenge in the Mountains
Chapter 5 – Challenge in the Mountains: Part 2
Chapter 5 – Challenge in the Mountains: Part 3
Chapter 5 – Challenge Skyla
Chapter 6 – Challenge on the Boulevard
Chapter 6 – Challenge on the Boulevard: Part 2
Chapter 6 – Challenge in the Village
Chapter 6 – Challenge Korrina
Chapter 6 – The Truth Behind the Rumors
Chapter 7 – Challenge on the Boulevard
Chapter 7 – Challenge on the Trail: Team Break
Chapter 7 – Challenge on the Trail: Team Break, Part 2
Chapter 7 – Challenge Norman
Chapter 7 – Challenge in the Cave: Team Break
Chapter 7 – Challenge in the Cave: Team Break, Part 2
Chapter 8 – Challenge at the Glacier
Chapter 8 – Challenge Pryce
Chapter 8 – Challenge at the Glacier: Part 2
Chapter 8 – Challenge Pryce: Part 2
Chapter 9 – Team Break Assault
Chapter 9 – Team Break Assault: Part 2
Chapter 9 – Team Break Assault: Part 3
Chapter 9 – Team Break Assault: Part 4
Chapter 9 – Team Break Assault: Part 5
Chapter 9 – Challenge Iris
Chapter 10 – Challenge in the Mountains
Chapter 10 – Challenge in the Mountains: Team Break
Chapter 10 – Challenge in the Mountains: Team Break, Part 2
Chapter 10 – Challenge in the Mountains: Team Break, Part 3
Chapter 10 – Challenge on the Boulevard
Chapter 10 – Challenge Hapu
Chapter 10 – An Unexpected Collaboration
Interlude 1 – Challenge Synga Suit Brock
Interlude 1 Co-Op – Normal
Chapter 11 – Challenge Hau & Sophocles
Chapter 11 Co-Op – Normal
Chapter 12 – Challenge Flint & Shauntal
Chapter 12 Co-Op – Normal
Chapter 12 Co-Op – Hard
Chapter 13 – Challenge Clair & Lorelei
Chapter 13 Co-Op – Normal
Chapter 13 Co-Op – Hard
Chapter 14 – Challenge Viola & Bugsy
Chapter 15 – Challenge Nanu & Grimsley
Chapter 16 – Challenge Koga & Janine
Chapter 17 – Challenge Acerola & Agatha & Phoebe
Chapter 18 – Challenge Cheren & Hilbert & Hilda
Chapter 18 – Challenge Cheren & Hilbert & Hilda
Chapter 19 – Challenge Lear
Chapter 20 – Challenge in the City
Chapter 20 – Challenge Calem
Chapter 20 – Challenge in Team Break's Hideout
Chapter 20 – Challenge in Team Break's Hideout: Part 2
Chapter 20 – Challenge in Team Break's Hideout: Part 3
Chapter 20 – A Rising Star
Chapter 21 – Challenge Marshal & Brawly & Bruno
Item Exchange
Training
Training Supercourse
Ultra Aid Ade Image Ultra Aid Ade Chapter 13 Co-Op – Hard
Item Exchange
Support Training
Support Training Supercourse
Ultra Buff Blend Image Ultra Buff Blend Chapter 12 Co-Op – Hard
Item Exchange
Strike Training
Strike Training Supercourse
Ultra Tech Tonic Image Ultra Tech Tonic Item Exchange
Tech Training
Tech Training Supercourse
Elite Four Notes Image Elite Four Notes Item Exchange
Champion Notes Image Champion Notes  
Voucher A Image Voucher A Event Co-Op Stages
Voucher B Image Voucher B Event Co-Op Stages
Voucher C Image Voucher C Event Co-Op Stages
Voucher D Image Voucher D Event Co-Op Stages
Voucher E Image Voucher E Event Co-Op Stages
Voucher F Image Voucher F Event Co-Op Stages
Voucher G Image Voucher G Event Co-Op Stages
Voucher H Image Voucher H Event Co-Op Stages
Voucher I Image Voucher I Event Co-Op Stages
Aid Ade + Image Aid Ade + Item Exchange
Ultra Hard Training Courses
Buff Blend + Image Buff Blend + Item Exchange
Ultra Hard Training Courses
Tech Tonic + Image Tech Tonic + Item Exchange
Ultra Hard Training Courses
Custom Training Machine Image Custom Training Machine Legendary Event
Custom Voucher 1 Image Custom Voucher 1 Legendary Event
Custom Super Voucher 1 Image Custom Super Voucher 1 Legendary Event
Custom Super Training Machine Image Custom Super Training Machine Legendary Event
  Custom Power-Up Legendary Event
Voucher K Image Voucher K Event Co-Op Stages
Voucher L Image Voucher L Event Co-Op Stages
Custom Voucher 2 Image Custom Voucher 2 Legendary Event
Custom Super Voucher 2 Image Custom Super Voucher 2 Legendary Event
  Voucher M Event Co-Op Stages
Voucher N Image Voucher N Event Co-Op Stages
Voucher O Image Voucher O Event Co-Op Stages
customvoucher3 Custom Voucher 3 Legendary Event
customsupervoucher3 Custom Super Voucher 3 Legendary Event
voucherp Voucher P Event Co-Op Stages
voucherq Voucher Q Event Co-Op Stages
voucherr Voucher R Event Co-Op Stages
0 0 הצבעות
דירוג
הירשם
הודע לי
guest

שימו לב - אחרי שתגיבו תצטרכו להמתין עד שהתגובה שלכם תאושר.

0 תגובות
Inline Feedbacks
צפה בכל התגובות