סקר שבועי

מה יותר מעניין אתכם בסאגת המסעות?

צפה בתוצאות

Pokemon Masters: מתקפות

כמו בכל משחקי הפוקימון, גם במשחק הזה לפוקימונים יש מתקפות שונות. לכל פוקימון יש 4 מתקפות ואי אפשר לשנות אותן.

הם מתחילים עם 2 מתקפות זמינות, ויש אפשרות לשחרר עוד מתקפות על ידי שימוש בחפצים שונים:

מתקפה שלישית – 5 Training Machine

מתקפה רביעית – 10 Great Drink of Trainer Type, 3 Ultra Drink of Trainer Type, 30 Training Machine, 5 Super Training Machine

למרות שהמתקפות לא משתנות, כאשר הפוקימון מתפתח או משתנה למגה, לפעמים המתקפות כן משתנות.

missions

שם סוג קטגוריה כוח מקסימלי דיוק יעד
Absorb Grass-type Special Category Move 22 100 יריב/ה
Accelerock Rock-type Physical Category Move 75 100 יריב/ה
Aerial Ace Flying-type Physical Category Move 54   יריב/ה
Air Cutter Flying-type Special Category Move 51 95 כל היריבים
Air Slash Flying-type Special Category Move 54 95 יריב/ה
Ancient Power Rock-type Special Category Move 47 100 יריב/ה
Aqua Tail Water-type Physical Category Move 67 90 יריב/ה
Astonish Ghost-type Physical Category Move 14 100 יריב/ה
Aura Sphere Fighting-type Special Category Move 54   יריב/ה
Avalanche Ice-type Physical Category Move 90 100 יריב/ה
Beak Blast Flying-type Physical Category Move 90 100 יריב/ה
Bite Dark-type Physical Category Move 50 100 יריב/ה
Blast Burn Fire-type Special Category Move 178 90 יריב/ה
Blizzard Ice-type Special Category Move 151 70 כל היריבים
Body Slam Normal-type Physical Category Move 63 100 יריב/ה
Brick Break Fighting-type Physical Category Move 42 100 יריב/ה
Bubble Water-type Special Category Move 22 100 כל היריבים
Bubble Beam Water-type Special Category Move 58 100 יריב/ה
Bulldoze Ground-type Physical Category Move 96 100 כל היריבים
Bullet Punch Steel-type Physical Category Move 75 100 יריב/ה
Bullet Seed Grass-type Physical Category Move 18 100 יריב/ה
Charm Fairy-type Other Category Move   100 יריב/ה
Close Combat Fighting-type Physical Category Move 148 100 יריב/ה
Confuse Ray Ghost-type Other Category Move   100 יריב/ה
Confusion Psychic-type Special Category Move 21 100 יריב/ה
Cross Chop Fighting-type Physical Category Move 120 80 יריב/ה
Cross Poison Poison-type Physical Category Move 45 100 יריב/ה
Crunch Dark-type Physical Category Move 118   יריב/ה
Dark Pulse Dark-type Special Category Move 114 100 יריב/ה
Dazzling Gleam Fairy-type Special Category Move 60 100 כל היריבים
Disarming Voice Fairy-type Special Category Move 45   כל היריבים
Discharge Electric-type Special Category Move 110 100 כל היריבים
Double-Edge Normal-type Physical Category Move 200 100 יריב/ה
Draco Meteor Dragon-type Special Category Move 163 90 יריב/ה
Dragon Breath Dragon-type Special Category Move 50 100 יריב/ה
Dragon Claw Dragon-type Physical Category Move 60 100 יריב/ה
Drain Punch Fighting-type Physical Category Move 109 100 יריב/ה
Draining Kiss Fairy-type Special Category Move 46 100 יריב/ה
Drill Peck Flying-type Physical Category Move 120 100 יריב/ה
Earthquake Ground-type Physical Category Move 120   כל היריבים
Eerie Impulse Electric-type Other Category Move   100 יריב/ה
Ember Fire-type Special Category Move 20 100 יריב/ה
Endless Summer Gigavolt Havoc Electric-type Special Category Move 300   יריב/ה
Energy Ball Grass-type Special Category Move 58 100 יריב/ה
Eruption Fire-type Special Category Move 162   כל היריבים
Facade Normal-type Physical Category Move 56 100 יריב/ה
Fell Stinger Bug-type Physical Category Move 52 100 יריב/ה
Fire Blast Fire-type Special Category Move 139 85 יריב/ה
Fire Punch Fire-type Physical Category Move 55 100 יריב/ה
Fire Spin Fire-type Special Category Move 45 85 יריב/ה
Flame Charge Fire-type Physical Category Move 36 100 יריב/ה
Flame Wheel Fire-type Physical Category Move 50 100 יריב/ה
Flamethrower Fire-type Special Category Move 56 100 יריב/ה
Flare Blitz Fire-type Physical Category Move 147 100 יריב/ה
Focus Blast Fighting-type Special Category Move 142 70 יריב/ה
Frost Breath Ice-type Special Category Move 45 90 יריב/ה
Fundamental Takedown Normal-type Physical Category Move 300   יריב/ה
Fury Cutter Bug-type Physical Category Move 9 95 יריב/ה
Giga Drain Grass-type Special Category Move 109 100 יריב/ה
Gust Flying-type Special Category Move 24 100 יריב/ה
Gyro Ball Steel-type Physical Category Move 52 100 יריב/ה
Hail Ice-type Other Category Move     שדה
Haze Ice-type Other Category Move     כל היריבים
Head Smash Rock-type Physical Category Move 225 80 יריב/ה
Heat Wave Fire-type Special Category Move 109 90 כל היריבים
Hex Ghost-type Special Category Move 45 100 יריב/ה
Hidden Power Psychic-type Special Category Move 60 100 יריב/ה
High Horsepower Ground-type Physical Category Move 127 95 יריב/ה
Hurricane Flying-type Special Category Move 151 70 יריב/ה
Hydro Pump Water-type Special Category Move 150 80 יריב/ה
Hyper Beam Normal-type Special Category Move 267 90 יריב/ה
Hyper Voice Normal-type Special Category Move 75 100 כל היריבים
Hypnosis Psychic-type Other Category Move   75 יריב/ה
Ice Beam Ice-type Special Category Move 55 100 יריב/ה
Ice Fang Ice-type Physical Category Move 55 95 יריב/ה
Ice Punch Ice-type Physical Category Move 55 100 יריב/ה
Icy Wind Ice-type Special Category Move 110 95 יריב/ה
Infestation Bug-type Special Category Move 24 100 יריב/ה
Iron Head Steel-type Physical Category Move 110 100 יריב/ה
Iron Tail Steel-type Physical Category Move 158 75 יריב/ה
Karate Chop Fighting-type Physical Category Move 19 100 יריב/ה
King's Shield Steel-type Other Category Move     עצמי
Leaf Storm Grass-type Special Category Move 163 90 יריב/ה
Lick Ghost-type Physical Category Move 14 100 יריב/ה
Light Screen Psychic-type Other Category Move     Allied שדה
Mega Kick Normal-type Physical Category Move 200 75 יריב/ה
Metal Claw Steel-type Physical Category Move 21 95 יריב/ה
Meteor Mash Steel-type Physical Category Move 55 90 יריב/ה
Mud Shot Ground-type Special Category Move 46 95 יריב/ה
Mud-Slap Ground-type Special Category Move 15 90 יריב/ה
Night Slash Dark-type Physical Category Move 48 100 יריב/ה
Nuzzle Electric-type Physical Category Move 24 100 יריב/ה
Octazooka Water-type Special Category Move 67 85 יריב/ה
Ominous Wind Ghost-type Special Category Move 47 100 יריב/ה
Outrage Dragon-type Physical Category Move 138 100 יריב/ה
Peck Flying-type Physical Category Move 24 100 יריב/ה
Play Rough Fairy-type Physical Category Move 133 90 יריב/ה
Poison Fang Poison-type Physical Category Move 40 100 יריב/ה
Poison Jab Poison-type Physical Category Move 110 100 יריב/ה
Poison Tail Poison-type Physical Category Move 45 100 יריב/ה
Powder Snow Ice-type Special Category Move 19 100 כל היריבים
Power-Up Punch Fighting-type Physical Category Move 36 100 יריב/ה
Psybeam Psychic-type Special Category Move 57 100 יריב/ה
Psychic Psychic-type Special Category Move 118 100 יריב/ה
Rain Dance Water-type Other Category Move     שדה
Rock Slide Rock-type Physical Category Move 126 90 כל היריבים
Rock Smash Fighting-type Physical Category Move 55 100 יריב/ה
Rock Throw Rock-type Physical Category Move 27 90 יריב/ה
Rock Tomb Rock-type Physical Category Move 46 95 יריב/ה
Sandstorm Rock-type Other Category Move     שדה
Scald Water-type Special Category Move 104 100 יריב/ה
Screech Normal-type Other Category Move     יריב/ה
Shadow Ball Ghost-type Special Category Move 118 100 יריב/ה
Shadow Punch Ghost-type Physical Category Move 54   יריב/ה
Slash Ground-type Physical Category Move 50 100 יריב/ה
Sleep Powder Grass-type Other Category Move   75 יריב/ה
Smack Down Rock-type Physical Category Move 24 100 יריב/ה
Snarl Dark-type Special Category Move 46 95 כל היריבים
Snatch Dark-type Other Category Move     יריב/ה
Spark Electric-type Physical Category Move 50 100 יריב/ה
Stomp Normal-type Physical Category Move 63 100 יריב/ה
Stomping Tantrum Ground-type Physical Category Move 52 100 יריב/ה
Stone Edge Rock-type Physical Category Move 120 80 יריב/ה
Stored Power Psychic-type Special Category Move 15 100 יריב/ה
Struggle Bug Bug-type Special Category Move 36 100 כל היריבים
Stun Spore Grass-type Other Category Move   90 יריב/ה
Sunny Day Fire-type Other Category Move     שדה
Sunsteel Strike Steel-type Physical Category Move 100 100 יריב/ה
Swift Normal-type Special Category Move 57   כל היריבים
Tackle Normal-type Physical Category Move 30 100 יריב/ה
Telekinesis Psychic-type Other Category Move     יריב/ה
Thunder Electric-type Special Category Move 124 70 יריב/ה
Thunder Shock Electric-type Special Category Move 20 100 יריב/ה
Thunder Wave Electric-type Other Category Move   90 יריב/ה
Thunderbolt Electric-type Special Category Move 56 100 יריב/ה
Twineedle Bug-type Physical Category Move 24 100 יריב/ה
Vacuum Wave Fighting-type Special Category Move 24 100 יריב/ה
Venom Drench Poison-type Other Category Move   100 יריב/ה
Venoshock Poison-type Special Category Move 50 100 יריב/ה
Water Pulse Water-type Special Category Move 56 100 יריב/ה
Waterfall Water-type Physical Category Move 54 100 יריב/ה
Wide Guard Rock-type Other Category Move     עצמי
Wild Charge Electric-type Physical Category Move 150 100 יריב/ה
Will-O-Wisp Fire-type Other Category Move   90 יריב/ה
X-Scissor Bug-type Physical Category Move 60 100 יריב/ה
Zen Headbutt Psychic-type Physical Category Move 61 90 יריב/ה
Zing Zap Electric-type Physical Category Move 50 100 יריב/ה
Reflect Psychic-type Other Category Move     כל השותפים
שם קטגוריה פעמים בשימוש מטרה
A Rain of Fists! Other Category Move 2 עצמי
A Surge of Power! Other Category Move   עצמי
A Tale of Triumph! Other Category Move 2 יריב/ה
A World of Dreams! Other Category Move   עצמי
All as One! Other Category Move 2 עצמי
All or Nothing! Other Category Move 2 עצמי
All Out of Patience! Other Category Move   שותפ/ה
All the Presents! Other Category Move 2 כל השותפים
All-Out Effort! Other Category Move 2 עצמי
Analysis Complete! Other Category Move   עצמי
Apply Yourעצמי! Other Category Move 2 כל השותפים
Attention Here! Other Category Move 1 כל השותפים
Beehold My Research! Other Category Move 2 עצמי
Best There Is! Other Category Move 2 עצמי
Blazing Hope! Other Category Move 2 כל השותפים
Brace Yourעצמי! Other Category Move 2 עצמי
Breathtaking! Other Category Move 1 שותפ/ה
Bright As the Sun! Other Category Move 2 עצמי
Bring It On! Other Category Move 2 יריב/ה
Catch Us If You Can! Other Category Move 2 שותפ/ה
CRASH! Other Category Move 2 עצמי
Dance with Me! Other Category Move 2 עצמי
Dire Hit Other Category Move 2 עצמי
Dire Hit + Other Category Move 2 עצמי
Dire Hit All Other Category Move 2 כל השותפים
Dire Hit All + Other Category Move 2 כל השותפים
Don't Bore Me Other Category Move 2 עצמי
Electrifying! Other Category Move 2 עצמי
En Garde! Other Category Move 2 עצמי
Entertain Me! Other Category Move 2 עצמי
Feel the Alolan Breeze! Other Category Move   עצמי
Full Heal Other Category Move 2 שותפ/ה
Gloves Off! Other Category Move 2 כל השותפים
Graceful Aerobatics! Other Category Move 2 עצמי
Hard as Diamonds! Other Category Move 2 עצמי
Hard to Starboard! Other Category Move 2 כל השותפים
Hoo Hah! Other Category Move 2 עצמי
I'll Teach You a Lesson! Other Category Move 2 עצמי
I'm All Kinds of Strong! Other Category Move 2 עצמי
In This Together! Other Category Move 2 עצמי
It Ain't Over! Other Category Move 2 עצמי
It's All about Focus! Other Category Move 2 עצמי
It's All Down to This! Other Category Move 2 עצמי
Jump Start Other Category Move 2 עצמי
Just Fantastic! Other Category Move 2 עצמי
Just Warming Up… Other Category Move 2 עצמי
Leer Other Category Move 2 יריב/ה
Let's Go! Other Category Move 2 כל השותפים
Move Gauge Boost Other Category Move 2 עצמי
Move Like A Shadow! Other Category Move 2 עצמי
Move Like the Wind! Other Category Move 2 עצמי
My Destiny! Other Category Move 2 עצמי
No Hesitation! Other Category Move 2 עצמי
No Turning Back! Other Category Move 2 עצמי
Not So Delicate! Other Category Move 2 עצמי
Not Too Late to Bloom! Other Category Move   עצמי
Now or Never! Other Category Move 2 עצמי
Nowhere to Hide! Other Category Move 2 עצמי
Of One Mind! Other Category Move   כל השותפים
Only the Best! Other Category Move 2 עצמי
Our Power Is Limitless! Other Category Move 2 עצמי
Outstanding! Other Category Move 1 יריב/ה
Over Here! Other Category Move 2 עצמי
Over the Wall! Other Category Move 2 עצמי
Pick Up The Pace! Other Category Move 2 עצמי
Potion Other Category Move 2 שותפ/ה
Pour It On! Other Category Move 2 עצמי
Raging Inferno! Other Category Move 2 עצמי
Rock-Hard Determination! Other Category Move 2 עצמי
Rock-Solid Finisher Other Category Move 2 עצמי
Rough Seas Ahead! Other Category Move 1 עצמי
Run Along Now! Other Category Move 2 עצמי
Second Wind! Other Category Move 2 עצמי
Sixth Sense! Other Category Move 2 שותפ/ה
Skate On Through! Other Category Move 2 עצמי
Smell Ya Later! Other Category Move 2 עצמי
Stand Strong! Other Category Move 2 עצמי
Stellar Imagination! Other Category Move 2 עצמי
Stoke the Fire! Other Category Move 2 עצמי
Stone-Cold Endurance! Other Category Move 2 עצמי
Study Buddies! Other Category Move 2 כל השותפים
Sunny Side Up! Other Category Move 2 כל השותפים
Sure Crit Other Category Move 2 עצמי
Take Flight! Other Category Move 2 כל השותפים
The Definition of Art! Other Category Move 2 עצמי
The Power of Science! Other Category Move 2 עצמי
This Match is Too Fun! Other Category Move 2 עצמי
Time to Energize! Other Category Move 2 כל השותפים
Time to Rock! Other Category Move 2 עצמי
Too Hot to Handle! Other Category Move 2 עצמי
Trust in Nature! Other Category Move 2 עצמי
Try and Stop Us! Other Category Move 2 עצמי
Unbreakable Bonds! Other Category Move 2 כל השותפים
Victory Is Mine! Other Category Move 2 עצמי
We're Not Done Yet! Other Category Move 2 עצמי
We're On Fire! Other Category Move 2 עצמי
We're Standing Strong! Other Category Move 1 כל השותפים
What Great Composition! Other Category Move 2 יריב/ה
Woo! Refreshing! Other Category Move 2 עצמי
X Accuracy Other Category Move 2 עצמי
X Attack Other Category Move 2 עצמי
X Attack All Other Category Move 2 כל השותפים
X Defense Other Category Move 2 עצמי
X Defense All Other Category Move 2 כל השותפים
X Regen All Other Category Move 2 כל השותפים
X Sp.Atk Other Category Move 2 עצמי
X Sp.Atk All Other Category Move   כל השותפים
X Sp.Def Other Category Move 2 עצמי
X Sp.Def All Other Category Move 2 כל השותפים
X Speed Other Category Move 2 עצמי
X Speed All Other Category Move 2 כל השותפים
You're Going Down! Other Category Move   עצמי
You're Gonna Need a Helmet! Other Category Move 2 יריב/ה
5 1 הצבעה
דירוג
הירשם
הודע לי
guest

שימו לב - אחרי שתגיבו תצטרכו להמתין עד שהתגובה שלכם תאושר.

0 תגובות
Inline Feedbacks
צפה בכל התגובות