SM083

שם ביפנית שם באנגלית שם בעברית
אש הופך לקטן

26.07.2018

   

תקציר

פאבה הגיע לבית הספר כמורה מיוחד. הוא יצר מכונה שיכולה להפוך כל דבר לקטן. אלא שהמכונה יוצאת משליטה ואש, לילי וסופוקליז הופכים לקטנים. בנוסף, הצרות ממשיכות כשהחבורה הקטנה מוצאת את עצמה מחוץ לבית הספר.

 

 

אירועים חשובים

אין אירועים חשובים

 

דמויות

אש
לאנה
קיאווה
לילי
סופקליז
מאלוו
פרופסור קוקוי
פאבה
מואני

פוקימונים

אש
לאנה
קיאווה
לילי
סופוקליז
מאלוו
פוק-רייד
מאמנים
   
פראיים