X ו-Y: ארמון הקרב
 

ארמון הקרב נמצא בדרך 7. במקום זה, תוכלו להילחם נגד מאמנים רבים. לכל מאמן יש דרגה כלשהית, כאשר גם אתם מתחילים עם הדרגה הנמוכה ביותר, וככל שתמשיכו לנצח, תוכלו לעלות בדרגה. בחלק מהקרבות שתנצחו תוכלו גם לקבל חפצים שונים.

דרגות

עם כניסתכם בפעם הראשונה לארמון הקרב, אתם תקבלו את הדרגה שלכם. באמצעות ניצחונות על מאמנים שבארמון הקרב ניתן להעלות בדרגות, ובכל דרגה ישנם מאמנים חדשים, חזקים יותר, ומספר המאמנים המופיעים בארמון גדל. בארמון הקרב תוכלו להילחם גם במנהיגי מכון, ברביעיית העלית ובאלופה.

דרגה מס' מאמנים דרישות לדרגה נקודות עבור ניצחון מאמן מהדרגה
Baron / Baroness 6 —- 1
Viscount / Viscountess 7 5 נקודות 2
Earl / Countess 8 30 נקודות 3
Marquis / Marchioness 9 98 נקודות מאמן רגיל: 4 / מנהיג מכון: 5
Duke / Duchess 10 295 נקודות —-
Grand Duke / Grand Duchess 10 לנצח את כל המאמנים —-

אגרות

בארמון הקרב תהיה לכם אפשרות לשלוח אגרות. לכל אגרת יש השפעה משלה, ותוקפה של כל אגרת פג בחצות היום שבו השתמשו בה.
ניתן להשתמש בכמה אגרות באותו הזמן.

אגרת מחיר זמינה מדרגה השפעה
Writ of Invitation 50,000 Baron/Baroness  מזמינה מאמנים להופיע בתדירות גבוהה יותר.
Silver Writ of Invitation 100,000 Marquis/Marchioness  מזמינה מאמנים להופיע בתדירות גבוהה הרבה יותר.
Gold Writ of Invitation 100,000 Earl/Countess  מגדילה את הניצחונות בקרב ב-50%.
Writ of Challenge 50,000 Viscount/Viscountess  מגדילה את הרמות של הפוקימונים ב-5 רמות.
Blue Writ of Challenge 10,000 Duke/Duchess  מקטינה את הרמות של הפוקימונים ב-10 רמות.
Red Writ of Challenge 100,000 Duke/Duchess  מגדילה את הרמות של הפוקימונים ב-10 רמות.
Black Writ of Challenge 300,000 Grand Duke/Grand Duchess  מגדילה את הרמות של הפוקימונים ב-20 רמות.

 

מאמנים מיוחדים (החל מדרגת Marquis/Marchioness)


ויולה


גרנט

קורינה

ראמוס

מאסקריין
רמה 40

ויויון
רמה 40

אורורוס
רמה 40

טיראנטרום
רמה 40

הולוצ'ה
רמה 40

מאצ'מפ
רמה 40

ג'אמפלאף
רמה 40

גוגוט
רמה 40


קלמונט


ואלרי

אולימפיה

וולפריק

מגנזון
רמה 40

היליוליסק
רמה 40

מאווייל
רמה 40

סילביאון
רמה 40

סלוקינג
רמה 40

מיאוסטיק
רמה 40

אבומאסנו
רמה 40

אוואלוג'
רמה 40

 

מאמנים מיוחדים (החל מדרגת Duke/Duchess ולאחר ניצחון על האלופה)


ויולה


גרנט

קורינה

ראמוס

מאסקריין
רמה 50

ויויון
רמה 50

אורורוס
רמה 50

טיראנטרום
רמה 50

הולוצ'ה
רמה 50

מאצ'מפ
רמה 50

ג'אמפלאף
רמה 50

גוגוט
רמה 50


קלמונט


ואלרי

אולימפיה

וולפריק

מגנזון
רמה 50

היליוליסק
רמה 50

מאווייל
רמה 50

סילביאון
רמה 50

סלוקינג
רמה 50

מיאוסטיק
רמה 50

אבומאסנו
רמה 50

אוואלוג'
רמה 50

וויקסטרום

מאלבה

דראזנה

סיבולד


סיזור
רמה 55

אגיסלש
רמה 55

פרובופאס
רמה 55


פאירור
רמה 55

טאלונפליים
רמה 55

שאנדלור
רמה 55

דראגאלג'
רמה 55

אלטאריה
רמה 55

נויברן
רמה 55

קלוויצר
רמה 55

בארבארקל
רמה 55

סטארמי
רמה 55


דיאנתה


הולוצ'ה
רמה 60

גורגייסט
רמה 60

גודרה
רמה 60

גארדוואר
רמה 60