X ו-Y: דרכי התפתחות חדשים
 

הדור השישי הציג דרכי התפתחות חדשים שמופיעים לראשונה במשחקים פוקימון X ופוקימון Y. בעמוד זה מופיעים דרכי ההתפתחות החדשים.

 עליית רמה


תמונה שם הפוקימון דרך התפתחות תמונה שם הפוקימון
פנצ'ם רמה 32 עם פוקימון אופל בשישייה פנגורו
אינקיי רמה 30, הפיכת ה-3DS בזמן עליית רמה מלאמאר
טאיראנט רמה 39 בזמן יום טיראנטרום
אמורה רמה 39 בזמן לילה אורורוס
איוי עליית רמה בזמן שהוא יודע מתקפת פיה ובעל 2 לבבות אהבה בפוקימון אמי סילביאון
סליגו רמה 50 בזמן גשם גודרה

 

 החלפה עם חפצים


תמונה שם הפוקימון דרך התפתחות תמונה שם הפוקימון
ספריטזי החלפה עם Sachet ארומטיס
סווירליקס החלפה עם Whipped Dream סלרפאף