X ו-Y: יכולות חדשות

מאז הדור השלישי, בכל דור חדש מוצגות יכולות חדשות. גם בפוקימון X ובפוקימון Y מופיעות יכולות חדשות, והרשימה שלהן מופיעה בעמוד זה.

Sweet Veil
אפקט מונעת מהפוקימונים השותפים של הפוקימון בעל היכולת הזו להירדם.
פוקימונים עם היכולת 684685
Fairy Aura
אפקט מגדילה את הכוח של מתקפות מסוג פיה.
פוקימונים עם היכולת 716
Dark Aura
אפקט מגדילה את הכוח של מתקפות מסוג אופל.
פוקימונים עם היכולת 717
Cheek Pouch
אפקט מעניקה נקודות פגיעה כאשר הפוקימון בעל היכולת הזו אוכל גרגר.
פוקימונים עם היכולת 659660702
Parental Bond
אפקט מאפשרת לפוקימון בעל היכולת הזו לתקוף פעמיים באותו התור.
פוקימונים עם היכולת 115M
Mega Launcher
אפקט מגדילה את הכוח של מתקפות פעימה כמו Water Pulse ו-Dark Pulse.
פוקימונים עם היכולת 009M692693
Refrigerate
אפקט הופכת את כל המתקפות מסוג נורמל בהן משתמש הפוקימון בעל היכולת הזו למתקפות מסוג קרח.
פוקימונים עם היכולת 698699
Strong Jaw
אפקט מגדילה את הכוח של מתקפות נשיכה כמו Crunch.
פוקימונים עם היכולת 696697
Fur Coat
אפקט חוצה את הנזק הנגרם ממתקפות היוצרות מגע.
פוקימונים עם היכולת 676
Tough Claws
אפקט מגדילה את הכוח של מתקפות היוצרות מגע.
פוקימונים עם היכולת 006MX142M688689
Aerilate
אפקט הופכת את כל המתקפות מסוג נורמל בהן משתמש הפוקימון בעל היכולת הזו למתקפות מסוג מעופף.
פוקימונים עם היכולת 127M
Competitive
אפקט הופכת את כל המתקפות מסוג נורמל בהן משתמש הפוקימון בעל היכולת הזו למתקפות מסוג פיה.
פוקימונים עם היכולת 282M
פוקימונים עם היכולת (חבויה) 700
Pixilate
אפקט מגדילה את ההתקפה המיוחדת כאשר אחד מהסטאטים האחרים קטן.
פוקימונים עם היכולת 039040174350574575576
פוקימונים עם היכולת (חבויה) 678F
Pixilate
אפקט משנה את סוג הפוקימון לסוג המתקפה בה השתמש בתור האחרון.
פוקימונים עם היכולת (חבויה) 352656657658
Flower Veil
אפקט מונעת הורדת סטאטים של פוקימונים שותפים מסוג עשב.
פוקימונים עם היכולת 669670671
Symbiosis
אפקט הפוקימון בעל היכולת הזו יכול להעביר חפץ לפוקימון שותף.
פוקימונים עם היכולת (חבויה) 669670671
Magician
אפקט כאשר הפוקימון בעל היכולת הזו תוקף פוקימון, הוא לוקח את החפץ המוחזק שלו.
פוקימונים עם היכולת (חבויה) 653654655707
Grass Pelt
אפקט כאשר הפוקימון בעל היכולת הזו נלחם באזור שבו השטח הוא עשב, סטאט ההגנה שלו גדל.
פוקימונים עם היכולת (חבויה) 672673
Gooey
אפקט כאשר נוצר מגע בין הפוקימון בעל היכולת הזו לפוקימון אחר, המהירות של התוקף מונמכת.
פוקימונים עם היכולת (חבויה) 704705706
Gale Wings
אפקט נותנת עדיפות למתקפות מסוג מעופף.
פוקימונים עם היכולת (חבויה) 661662663
Bulletproof
אפקט מגנה על הפוקימון בעל היכולת הזו ממתקפות ירייה ופיצוץ.
פוקימונים עם היכולת (חבויה) 650651652
Aroma Veil
אפקט מגנה על פוקימונים שותפים מפני השפעות של מתקפות יריב המשפיעות על מצבו הנפשי.
פוקימונים עם היכולת 682683
Stance Change
אפקט הפוקימון בעל היכולת הזו משנה את צורתו בהתאם לסגנון הלחימה שלו.
פוקימונים עם היכולת 681
Aura Break
אפקט ההשפעות של יכולות Aura מתהפכות.
פוקימונים עם היכולת 718
0 0 הצבעות
דירוג
הירשם
הודע לי
guest
שימו לב - אחרי שתגיבו תצטרכו להמתין עד שהתגובה שלכם תאושר.
0 תגובות
Inline Feedbacks
צפה בכל התגובות