X ו-Y: יריבים

בפוקימון X ובפוקימון Y יהיו לכם שני יריבים – הראשון הוא קאלם או סרינה. במידה ובחרתם להיות דמות הזכר, היריבה שלכם תהיה סרינה ובמידה ואתם דמות הנקבה, יריבכם יהיה קאלם. היריבה השנייה שלכם היא שאונה.

קאלם / סרינה
קרב #1 – מגדל השליטה
1
במגדל השליטה אתם תפגשו את כל חבריכם ואת קורינה. היא תשאל מי מבין החברים מעוניין לחקור ולשלוט בהתפתחויות המגה. רובם מסרבים, ורק אתם ויריבכם, סרינה/קאלם נשארתם. לכן, קרב היריב הראשון שלכם נערך במגדל השליטה בכדי לבדוק מי הוא המאמן שמתאים לשלוט בהתפתחויות מגה.
קאלם / סרינה – אם צ'ספין נבחר כפוקימון המתחיל שלכם
תמונה שם ורמה סוג חפצים יכולת מתקפות
678 מיאוסטיק ♂ /
רמה 28
psychic ללא חפץ Keen Eye Fake Out
Psybeam
Light Screen
Disarming Voice
359 אבסול
רמה 28
dark ללא חפץ Super Luck Bite
Slash
Quick Attack
654 בראיקסן
רמה 30
fire ללא חפץ Blaze Psybeam
Fire Spi
קאלם / סרינה – אם פנקין נבחר כפוקימון המתחיל שלכם
תמונה שם ורמה סוג חפצים יכולת מתקפות
678 מיאוסטיק ♂ /
רמה 28
psychic ללא חפץ Keen Eye Fake Out
Psybeam
Light Screen
Disarming Voice
359 אבסול
רמה 28
dark ללא חפץ Super Luck Bite
Slash
Quick Attack
657 פרוגאדיר
רמה 30
water ללא חפץ Torrent Water Pulse
Quick Attac
קאלם / סרינה – אם פרוקי נבחר כפוקימון המתחיל שלכם
תמונה שם ורמה סוג חפצים יכולת מתקפות
678 מיאוסטיק ♂ /
רמה 28
psychic ללא חפץ Keen Eye Fake Out
Psybeam
Light Screen
Disarming Voice
359 אבסול
רמה 28
dark ללא חפץ Super Luck Bite
Slash
Quick Attack
651 קווילאדין
רמה 30
grass ללא חפץ Overgrow Bite
Needle Arm
קאלם / סרינה
קרב #2 – העיר קומארין
2
בעיר קומארין, לפני כניסתכם למכון קומארין, היריב שלכם יופיע ויאתגר את לקרב, במטרה לראות את התפתחות המגה של אחד מהפוקימונים שלכם
קאלם / סרינה – אם צ'ספין נבחר כפוקימון המתחיל שלכם
תמונה שם ורמה סוג חפצים יכולת מתקפות
678 מיאוסטיק ♂ /
רמה 31
psychic ללא חפץ Keen Eye Fake Out
Psybeam
Light Screen
Disarming Voice
359 אבסול
רמה 31
dark ללא חפץ Super Luck Bite
Slash
Quick Attack
654 בראיקסן
רמה 33
fire ללא חפץ Blaze Psybeam
Fire Spi
קאלם / סרינה – אם פנקין נבחר כפוקימון המתחיל שלכם
תמונה שם ורמה סוג חפצים יכולת מתקפות
678 מיאוסטיק ♂ /
רמה 31
psychic ללא חפץ Keen Eye Fake Out
Psybeam
Light Screen
Disarming Voice
359 אבסול
רמה 31
dark ללא חפץ Super Luck Bite
Slash
Quick Attack
657 פרוגאדיר
רמה 33
water ללא חפץ Torrent Water Pulse
Quick Attac
קאלם / סרינה – אם פרוקי נבחר כפוקימון המתחיל שלכם
תמונה שם ורמה סוג חפצים יכולת מתקפות
678 מיאוסטיק ♂ /
רמה 31
psychic ללא חפץ Keen Eye Fake Out
Psybeam
Light Screen
Disarming Voice
359 אבסול
רמה 31
dark ללא חפץ Super Luck Bite
Slash
Quick Attack
651 קווילאדין
רמה 33
grass ללא חפץ Overgrow Bite
Needle Arm
קאלם / סרינה
קרב #3 – דרך 14
3
כשתגיעו לדרך 14, אתם תפגשו את טרבור ויריבכם. בתחילה, טרבור ישווה את הפוקידע שלו עם שלכם, ולאחר מכן, היריב שלכם מיד יאתגר אתכם לקרב
קאלם / סרינה – אם צ'ספין נבחר כפוקימון המתחיל שלכם
תמונה שם ורמה סוג חפצים יכולת מתקפות
678 מיאוסטיק ♂ /
רמה 35
psychic ללא חפץ Keen Eye Fake Out
Psychic
Light Screen
Disarming Voice
359 אבסול
רמה 35
dark ללא חפץ Super Luck Bite
Slash
Quick Attack
Swords Dance
655 דלפוקס
רמה 37
fire psychic ללא חפץ Blaze Psybeam
Mystical Fir
קאלם / סרינה – אם פנקין נבחר כפוקימון המתחיל שלכם
תמונה שם ורמה סוג חפצים יכולת מתקפות
678 מיאוסטיק ♂ /
רמה 35
psychic ללא חפץ Keen Eye Fake Out
Psychic
Light Screen
Disarming Voice
359 אבסול
רמה 35
dark ללא חפץ Super Luck Bite
Slash
Quick Attack
Swords Dance
658 גרנינג'ה
רמה 37
water dark ללא חפץ Torrent Water Shuriken
Quick Attac
קאלם / סרינה – אם פרוקי נבחר כפוקימון המתחיל שלכם
תמונה שם ורמה סוג חפצים יכולת מתקפות
678 מיאוסטיק ♂ /
רמה 35
psychic ללא חפץ Keen Eye Fake Out
Psychic
Light Screen
Disarming Voice
359 אבסול
רמה 35
dark ללא חפץ Super Luck Bite
Slash
Quick Attack
Swords Dance
652 צ'סנוט
רמה 37
grass fighting ללא חפץ Overgrow Bite
Seed Bom
קאלם / סרינה
קרב #4 – העיר אניסטאר
4
בעיר אניסטאר, כשתתקרבו למכון, היריב שלכם ירוץ אליכם ויאתגר אתכם לקרב הרביעי.
קאלם / סרינה – אם צ'ספין נבחר כפוקימון המתחיל שלכם
תמונה שם ורמה סוג חפצים יכולת מתקפות
678 מיאוסטיק ♂ /
רמה 44
psychic ללא חפץ Keen Eye Fake Out
Psychic
Shadow Ball
Disarming Voice
359 אבסול
רמה 44
dark ללא חפץ Super Luck Night Slash
Swords Dance
Slash
Quick Attack
135 ג'ולטיאון
רמה 44
electric ללא חפץ Volt Absorb Discharge
Double Kick
Quick Attack
655 דלפוקס
רמה 37
fire psychic ללא חפץ Blaze Psychic
Flamethrowe
קאלם / סרינה – אם פנקין נבחר כפוקימון המתחיל שלכם
תמונה שם ורמה סוג חפצים יכולת מתקפות
678 מיאוסטיק ♂ /
רמה 44
psychic ללא חפץ Keen Eye Fake Out
Psychic
Shadow Ball
Disarming Voice
359 אבסול
רמה 44
dark ללא חפץ Super Luck Night Slash
Swords Dance
Slash
Quick Attack
136 פלריאון
רמה 44
fire ללא חפץ Flash Fire Bite
Lava Plume
Quick Attack
658 גרנינג'ה
רמה 46
water dark ללא חפץ Torrent Water Shuriken
Dark Puls
קאלם / סרינה – אם פרוקי נבחר כפוקימון המתחיל שלכם
תמונה שם ורמה סוג חפצים יכולת מתקפות
678 מיאוסטיק ♂ /
רמה 44
psychic ללא חפץ Keen Eye Fake Out
Psychic
Shadow Ball
Disarming Voice
359 אבסול
רמה 44
dark ללא חפץ Super Luck Night Slash
Swords Dance
Slash
Quick Attack
134 ופוריאון
רמה 44
water ללא חפץ Water Absorb Aurora Beam
Muddy Water
Quick Attack
652 צ'סנוט
רמה 46
grass fighting ללא חפץ Overgrow Seed Bomb
Brick Brea
קאלם / סרינה
קרב #5 – דרך הניצחון
5
הקרב החמישי והאחרון שלכם נגד היריב לפני רביעיית העלית הוא בדרך הניצחון. שם, היריב שלכם יגיד לכם שהמטרה שלו היא לא לנצח בקרב אלא ללמוד ולהבין איך הפוקימונים שלכם מרגישים
קאלם / סרינה – אם צ'ספין נבחר כפוקימון המתחיל שלכם
תמונה שם ורמה סוג חפצים יכולת מתקפות
678 מיאוסטיק ♂ /
רמה 57
psychic ללא חפץ Keen Eye Fake Out
Psychic
Shadow Ball
Disarming Voice
359 אבסול
רמה 59
dark ללא חפץ Super Luck Night Slash
Swords Dance
Slash
Quick Attack
135 ג'ולטיאון
רמה 57
electric ללא חפץ Volt Absorb Discharge
Double Kick
Quick Attack
334 אלטאריה ♂ /
רמה 58
dragon flying ללא חפץ Natural Cure Confide
Dragon Pulse
Dazzling Gleam
655 דלפוקס
רמה 61
fire psychic ללא חפץ Blaze Psychic
Shadow Ball
Flamethrower
קאלם / סרינה – אם פנקין נבחר כפוקימון המתחיל שלכם
תמונה שם ורמה סוג חפצים יכולת מתקפות
678 מיאוסטיק ♂ /
רמה 57
psychic ללא חפץ Keen Eye Fake Out
Psychic
Shadow Ball
Disarming Voice
359 אבסול
רמה 59
dark ללא חפץ Super Luck Night Slash
Swords Dance
Slash
Quick Attack
136 פלריאון
רמה 57
fire ללא חפץ Flash Fire Bite
Lava Plume
Quick Attack
334 אלטאריה ♂ /
רמה 58
dragon flying ללא חפץ Natural Cure Confide
Dragon Pulse
Dazzling Gleam
658 גרנינג'ה
רמה 61
water dark ללא חפץ Torrent Water Shuriken
Ice Beam
Dark Pulse
קאלם / סרינה – אם פרוקי נבחר כפוקימון המתחיל שלכם
תמונה שם ורמה סוג חפצים יכולת מתקפות
678 מיאוסטיק ♂ /
רמה 57
psychic ללא חפץ Keen Eye Fake Out
Psychic
Shadow Ball
Disarming Voice
359 אבסול
רמה 59
dark ללא חפץ Super Luck Night Slash
Swords Dance
Slash
Quick Attack
134 ופוריאון
רמה 57
water ללא חפץ Water Absorb Aurora Beam
Muddy Water
Quick Attack
334 אלטאריה ♂ /
רמה 58
dragon flying ללא חפץ Natural Cure Confide
Dragon Pulse
Dazzling Gleam
652 צ'סנוט
רמה 61
grass fighting ללא חפץ Overgrow Seed Bomb
Body Slam
Brick Break
קאלם / סרינה
קרב #6 – העיר קילוד
 
אחרי שניצחתם את רביעיית העלית והשתתפתם בבית הקרב, אתם תוכלו לאתגר את היריב שלכם מדי יום, שנמצא בעיר קילוד.
קאלם / סרינה – אם צ'ספין נבחר כפוקימון המתחיל שלכם
תמונה שם ורמה סוג חפצים יכולת מתקפות
678 מיאוסטיק ♂ /
רמה 66
psychic ללא חפץ Keen Eye Fake Out
Psychic
Shadow Ball
Disarming Voice
359 אבסול
רמה 68
dark AbsoliteAbsolite Super Luck Night Slash
Swords Dance
Slash
Quick Attack
135 ג'ולטיאון
רמה 66
electric ללא חפץ Volt Absorb Thunder
Double Kick
Quick Attack
334 אלטאריה ♂ /
רמה 67
dragon flying ללא חפץ Natural Cure Confide
Dragon Pulse
Dazzling Gleam
036 קלפייבל
רמה 68
fairy ללא חפץ Magic Guard Sing
Moonblast
Meteor Mash
Focus Blast
655 דלפוקס
רמה 70
fire psychic ללא חפץ Blaze Psychic
Shadow Ball
Fire Blast
קאלם / סרינה – אם פנקין נבחר כפוקימון המתחיל שלכם
תמונה שם ורמה סוג חפצים יכולת מתקפות
678 מיאוסטיק ♂ /
רמה 66
psychic ללא חפץ Keen Eye Fake Out
Psychic
Shadow Ball
Disarming Voice
359 אבסול
רמה 68
dark AbsoliteAbsolite Super Luck Night Slash
Swords Dance
Slash
Quick Attack
136 פלריאון
רמה 57
fire ללא חפץ Flash Fire Bite
Lava Plume
Quick Attack
334 אלטאריה ♂ /
רמה 67
dragon flying ללא חפץ Natural Cure Confide
Dragon Pulse
Dazzling Gleam
036 קלפייבל
רמה 68
fairy ללא חפץ Magic Guard Sing
Moonblast
Meteor Mash
Focus Blast
658 גרנינג'ה
רמה 70
water dark ללא חפץ Torrent Hydro Pump
Ice Beam
Dark Pulse
קאלם / סרינה – אם פרוקי נבחר כפוקימון המתחיל שלכם
תמונה שם ורמה סוג חפצים יכולת מתקפות
678 מיאוסטיק ♂ /
רמה 66
psychic ללא חפץ Keen Eye Fake Out
Psychic
Shadow Ball
Disarming Voice
359 אבסול
רמה 68
dark AbsoliteAbsolite Super Luck Night Slash
Swords Dance
Slash
Quick Attack
134 ופוריאון
רמה 66
water ללא חפץ Water Absorb Aurora Beam
Hydro Pump
Quick Attack
334 אלטאריה ♂ /
רמה 67
dragon flying ללא חפץ Natural Cure Confide
Dragon Pulse
Dazzling Gleam
036 קלפייבל
רמה 68
fairy ללא חפץ Magic Guard Sing
Moonblast
Meteor Mash
Focus Blast
652 צ'סנוט
רמה 70
grass fighting ללא חפץ Overgrow Wood Hammer
Body Slam
Brick Break
שאונה
קרב #1 – העיירה אקווהקורד
S1
לאחר שבחרתם את הפוקימון המתחיל שלכם ויצאתם למסע, שאונה תרוץ אליכם ותאתגר אתכם לקרב הראשון שלכם, כשהיא משתמשת בפוקימון המתחיל שלה.
אם צ'ספין נבחר כפוקימון המתחיל שלכם
תמונה שם ורמה סוג חפצים יכולת מתקפות
656 פרוקי
רמה 5
water ללא חפץ Torrent Pound
Growl
Bubble
אם פנקין נבחר כפוקימון המתחיל שלכם
תמונה שם ורמה סוג חפצים יכולת מתקפות
650 צ'ספין
רמה 5
grass ללא חפץ Overgrow Tackle
Growl
Vine Whip
אם פרוקי נבחר כפוקימון המתחיל שלכם
תמונה שם ורמה סוג חפצים יכולת מתקפות
653 פנקין
רמה 5
fire ללא חפץ Blaze Scratch
Ember
Tail Whi
שאונה
קרב #2 – דרך 19
S2
כשתחצו את הגשר בדרך 19, אתם תפגשו את שאונה, שתאתגר אתכם לקרב השני והאחרון שלכם. הפעם, יש לה דלקטי וגודרה והפוקימון המתחיל שלה מפותח עד לצורתו האחרונה.
אם צ'ספין נבחר כפוקימון המתחיל שלכם
תמונה שם ורמה סוג חפצים יכולת מתקפות
301 דלקטי
רמה 49
normal ללא חפץ Cute Charm Charm
Return
Play Rough
Feint Attack
706 גודרה
רמה 49
dragon ללא חפץ Sap Sipper Body Slam
Earthquake
Sludge Wave
Dragon Pulse
658 גרנינג'ה
רמה 51
water dark ללא חפץ Torrent Double Team
Extrasensory
Water Shuriken
אם פנקין נבחר כפוקימון המתחיל שלכם
תמונה שם ורמה סוג חפצים יכולת מתקפות
301 דלקטי
רמה 49
normal ללא חפץ Cute Charm Charm
Return
Play Rough
Feint Attack
706 גודרה
רמה 49
dragon ללא חפץ Sap Sipper Body Slam
Earthquake
Sludge Wave
Dragon Pulse
652 צ'סנוט
רמה 51
grass fighting ללא חפץ Overgrow Seed Bomb
Brick Break
Spiky Shield
אם פרוקי נבחר כפוקימון המתחיל שלכם
תמונה שם ורמה סוג חפצים יכולת מתקפות
301 דלקטי
רמה 49
normal ללא חפץ Cute Charm Charm
Return
Play Rough
Feint Attack
706 גודרה
רמה 49
dragon ללא חפץ Sap Sipper Body Slam
Earthquake
Sludge Wave
Dragon Pulse
655 דלפוקס
רמה 51
fire psychic ללא חפץ Blaze Psychic
Calm Mind
Mystical Fire
0 0 הצבעות
דירוג
הירשם
הודע לי
guest
שימו לב - אחרי שתגיבו תצטרכו להמתין עד שהתגובה שלכם תאושר.
0 תגובות
Inline Feedbacks
צפה בכל התגובות