X ו-Y: יריבים
 

בפוקימון X ובפוקימון Y יהיו לכם שני יריבים – הראשון הוא קאלם או סרינה. במידה ובחרתם להיות דמות הזכר, היריבה שלכם תהיה סרינה ובמידה ואתם דמות הנקבה, יריבכם יהיה קאלם. היריבה השנייה שלכם היא שאונה.

 קאלם / סרינה


קרב #1 – מגדל השליטה

במגדל השליטה אתם תפגשו את כל חבריכם ואת קורינה. היא תשאל מי מבין החברים מעוניין לחקור ולשלוט בהתפתחויות המגה. רובם מסרבים, ורק אתם ויריבכם, סרינה/קאלם נשארתם. לכן, קרב היריב הראשון שלכם נערך במגדל השליטה בכדי לבדוק מי הוא המאמן שמתאים לשלוט בהתפתחויות מגה.

 

 קאלם / סרינה – אם צ'ספין נבחר כפוקימון המתחיל שלכם


תמונה שם ורמה סוג חפצים יכולת מתקפות
מיאוסטיק ♂ /
רמה 28
ללא חפץ Keen Eye Fake Out
Psybeam
Light Screen
Disarming Voice
אבסול
רמה 28
ללא חפץ Super Luck Bite
Slash
Quick Attack

 

בראיקסן
רמה 30
ללא חפץ Blaze Psybeam
Fire Spin

 

 קאלם / סרינה – אם פנקין נבחר כפוקימון המתחיל שלכם


תמונה שם ורמה סוג חפצים יכולת מתקפות
מיאוסטיק ♂ /
רמה 28
ללא חפץ Keen Eye Fake Out
Psybeam
Light Screen
Disarming Voice
אבסול
רמה 28
ללא חפץ Super Luck Bite
Slash
Quick Attack
פרוגאדיר
רמה 30
ללא חפץ Torrent Water Pulse
Quick Attack

 

 קאלם / סרינה – אם פרוקי נבחר כפוקימון המתחיל שלכם


תמונה שם ורמה סוג חפצים יכולת מתקפות
מיאוסטיק ♂ /
רמה 28
ללא חפץ Keen Eye Fake Out
Psybeam
Light Screen
Disarming Voice
אבסול
רמה 28
ללא חפץ Super Luck Bite
Slash
Quick Attack
קווילאדין
רמה 30
ללא חפץ Overgrow Bite
Needle Arm

 

 

קרב #2 – העיר קומארין

בעיר קומארין, לפני כניסתכם למכון קומארין, היריב שלכם יופיע ויאתגר את לקרב, במטרה לראות את התפתחות המגה של אחד מהפוקימונים שלכם.

 

 קאלם / סרינה – אם צ'ספין נבחר כפוקימון המתחיל שלכם


תמונה שם ורמה סוג חפצים יכולת מתקפות
מיאוסטיק ♂ /
רמה 31
ללא חפץ Keen Eye Fake Out
Psybeam
Light Screen
Disarming Voice
אבסול
רמה 31
ללא חפץ Super Luck Bite
Slash
Quick Attack
בראיקסן
רמה 33
ללא חפץ Blaze Psybeam
Fire Spin

 

 קאלם / סרינה – אם פנקין נבחר כפוקימון המתחיל שלכם


תמונה שם ורמה סוג חפצים יכולת מתקפות
מיאוסטיק ♂ /
רמה 31
ללא חפץ Keen Eye Fake Out
Psybeam
Light Screen
Disarming Voice
אבסול
רמה 31
ללא חפץ Super Luck Bite
Slash
Quick Attack
פרוגאדיר
רמה 33
ללא חפץ Torrent Water Pulse
Quick Attack

 

 קאלם / סרינה – אם פרוקי נבחר כפוקימון המתחיל שלכם


תמונה שם ורמה סוג חפצים יכולת מתקפות
מיאוסטיק ♂ /
רמה 31
ללא חפץ Keen Eye Fake Out
Psybeam
Light Screen
Disarming Voice
אבסול
רמה 31
ללא חפץ Super Luck Bite
Slash
Quick Attack
קווילאדין
רמה 33
ללא חפץ Overgrow Bite
Needle Arm

 

קרב #3 – דרך 14

כשתגיעו לדרך 14, אתם תפגשו את טרבור ויריבכם. בתחילה, טרבור ישווה את הפוקידע שלו עם שלכם, ולאחר מכן, היריב שלכם מיד יאתגר אתכם לקרב.

 

 קאלם / סרינה – אם צ'ספין נבחר כפוקימון המתחיל שלכם


תמונה שם ורמה סוג חפצים יכולת מתקפות
מיאוסטיק ♂ /
רמה 35
ללא חפץ Keen Eye Fake Out
Psychic
Light Screen
Disarming Voice
אבסול
רמה 35
ללא חפץ Super Luck Bite
Slash
Quick Attack
Swords Dance
דלפוקס
רמה 37

 

ללא חפץ Blaze Psybeam
Mystical Fire

 

 קאלם / סרינה – אם פנקין נבחר כפוקימון המתחיל שלכם


תמונה שם ורמה סוג חפצים יכולת מתקפות
מיאוסטיק ♂ /
רמה 35
ללא חפץ Keen Eye Fake Out
Psychic
Light Screen
Disarming Voice
אבסול
רמה 35
ללא חפץ Super Luck Bite
Slash
Quick Attack
Swords Dance
גרנינג'ה
רמה 37

 

ללא חפץ Torrent Water Shuriken
Quick Attack

 

 קאלם / סרינה – אם פרוקי נבחר כפוקימון המתחיל שלכם


תמונה שם ורמה סוג חפצים יכולת מתקפות
מיאוסטיק ♂ /
רמה 35
ללא חפץ Keen Eye Fake Out
Psychic
Light Screen
Disarming Voice
אבסול
רמה 35
ללא חפץ Super Luck Bite
Slash
Quick Attack
Swords Dance
צ'סנוט
רמה 37

ללא חפץ Overgrow Bite
Seed Bomb

 

קרב #4 – העיר אניסטאר

בעיר אניסטאר, כשתתקרבו למכון, היריב שלכם ירוץ אליכם ויאתגר אתכם לקרב הרביעי.

 

 קאלם / סרינה – אם צ'ספין נבחר כפוקימון המתחיל שלכם


תמונה שם ורמה סוג חפצים יכולת מתקפות
מיאוסטיק ♂ /
רמה 44
ללא חפץ Keen Eye Fake Out
Psychic
Shadow Ball
Disarming Voice
אבסול
רמה 44
ללא חפץ Super Luck Night Slash
Swords Dance
Slash
Quick Attack
ג'ולטיאון
רמה 44
ללא חפץ Volt Absorb Discharge
Double Kick
Quick Attack
דלפוקס
רמה 37

 

ללא חפץ Blaze Psychic
Flamethrower

 

 קאלם / סרינה – אם פנקין נבחר כפוקימון המתחיל שלכם


תמונה שם ורמה סוג חפצים יכולת מתקפות
מיאוסטיק ♂ /
רמה 44
ללא חפץ Keen Eye Fake Out
Psychic
Shadow Ball
Disarming Voice
אבסול
רמה 44
ללא חפץ Super Luck Night Slash
Swords Dance
Slash
Quick Attack
פלריאון
רמה 44
ללא חפץ Flash Fire Bite
Lava Plume
Quick Attack
גרנינג'ה
רמה 46

 

ללא חפץ Torrent Water Shuriken
Dark Pulse

 

 קאלם / סרינה – אם פרוקי נבחר כפוקימון המתחיל שלכם


תמונה שם ורמה סוג חפצים יכולת מתקפות
מיאוסטיק ♂ /
רמה 44
ללא חפץ Keen Eye Fake Out
Psychic
Shadow Ball
Disarming Voice
אבסול
רמה 44
ללא חפץ Super Luck Night Slash
Swords Dance
Slash
Quick Attack
ופוריאון
רמה 44
ללא חפץ Water Absorb Aurora Beam
Muddy Water
Quick Attack
צ'סנוט
רמה 46

ללא חפץ Overgrow Seed Bomb
Brick Break

 

קרב #5 – דרך הניצחון

הקרב החמישי והאחרון שלכם נגד היריב לפני רביעיית העלית הוא בדרך הניצחון. שם, היריב שלכם יגיד לכם שהמטרה שלו היא לא לנצח בקרב אלא ללמוד ולהבין איך הפוקימונים שלכם מרגישים.

 

 קאלם / סרינה – אם צ'ספין נבחר כפוקימון המתחיל שלכם


תמונה שם ורמה סוג חפצים יכולת מתקפות
מיאוסטיק ♂ /
רמה 57
ללא חפץ Keen Eye Fake Out
Psychic
Shadow Ball
Disarming Voice
אבסול
רמה 59
ללא חפץ Super Luck Night Slash
Swords Dance
Slash
Quick Attack
ג'ולטיאון
רמה 57
ללא חפץ Volt Absorb Discharge
Double Kick
Quick Attack
אלטאריה ♂ /
רמה 58

 

ללא חפץ Natural Cure Confide
Dragon Pulse
Dazzling Gleam
דלפוקס
רמה 61

 

ללא חפץ Blaze Psychic
Shadow Ball
Flamethrower

 

 קאלם / סרינה – אם פנקין נבחר כפוקימון המתחיל שלכם


תמונה שם ורמה סוג חפצים יכולת מתקפות
מיאוסטיק ♂ /
רמה 57
ללא חפץ Keen Eye Fake Out
Psychic
Shadow Ball
Disarming Voice
אבסול
רמה 59
ללא חפץ Super Luck Night Slash
Swords Dance
Slash
Quick Attack
פלריאון
רמה 57
ללא חפץ Flash Fire Bite
Lava Plume
Quick Attack
אלטאריה ♂ /
רמה 58

 

ללא חפץ Natural Cure Confide
Dragon Pulse
Dazzling Gleam
גרנינג'ה
רמה 61

 

ללא חפץ Torrent Water Shuriken
Ice Beam
Dark Pulse

 

 קאלם / סרינה – אם פרוקי נבחר כפוקימון המתחיל שלכם


תמונה שם ורמה סוג חפצים יכולת מתקפות
מיאוסטיק ♂ /
רמה 57
ללא חפץ Keen Eye Fake Out
Psychic
Shadow Ball
Disarming Voice
אבסול
רמה 59
ללא חפץ Super Luck Night Slash
Swords Dance
Slash
Quick Attack
ופוריאון
רמה 57
ללא חפץ Water Absorb Aurora Beam
Muddy Water
Quick Attack
אלטאריה ♂ /
רמה 58

 

ללא חפץ Natural Cure Confide
Dragon Pulse
Dazzling Gleam
צ'סנוט
רמה 61

ללא חפץ Overgrow Seed Bomb
Body Slam
Brick Break

 

קרב #6 – העיר קילוד

אחרי שניצחתם את רביעיית העלית והשתתפתם בבית הקרב, אתם תוכלו לאתגר את היריב שלכם מדי יום, שנמצא בעיר קילוד.

 

 קאלם / סרינה – אם צ'ספין נבחר כפוקימון המתחיל שלכם


תמונה שם ורמה סוג חפצים יכולת מתקפות
מיאוסטיק ♂ /
רמה 66
ללא חפץ Keen Eye Fake Out
Psychic
Shadow Ball
Disarming Voice
אבסול
רמה 68
Absolite Super Luck Night Slash
Swords Dance
Slash
Quick Attack
ג'ולטיאון
רמה 66
ללא חפץ Volt Absorb Thunder
Double Kick
Quick Attack
אלטאריה ♂ /
רמה 67

 

ללא חפץ Natural Cure Confide
Dragon Pulse
Dazzling Gleam
קלפייבל
רמה 68
ללא חפץ Magic Guard Sing
Moonblast
Meteor Mash
Focus Blast
דלפוקס
רמה 70

 

ללא חפץ Blaze Psychic
Shadow Ball
Fire Blast

 

 קאלם / סרינה – אם פנקין נבחר כפוקימון המתחיל שלכם


תמונה שם ורמה סוג חפצים יכולת מתקפות
מיאוסטיק ♂ /
רמה 66
ללא חפץ Keen Eye Fake Out
Psychic
Shadow Ball
Disarming Voice
אבסול
רמה 68
Absolite Super Luck Night Slash
Swords Dance
Slash
Quick Attack
פלריאון
רמה 57
ללא חפץ Flash Fire Bite
Lava Plume
Quick Attack
אלטאריה ♂ /
רמה 67

 

ללא חפץ Natural Cure Confide
Dragon Pulse
Dazzling Gleam
קלפייבל
רמה 68
ללא חפץ Magic Guard Sing
Moonblast
Meteor Mash
Focus Blast
גרנינג'ה
רמה 70

 

ללא חפץ Torrent Hydro Pump
Ice Beam
Dark Pulse

 

 קאלם / סרינה – אם פרוקי נבחר כפוקימון המתחיל שלכם


תמונה שם ורמה סוג חפצים יכולת מתקפות
מיאוסטיק ♂ /
רמה 66
ללא חפץ Keen Eye Fake Out
Psychic
Shadow Ball
Disarming Voice
אבסול
רמה 68
Absolite Super Luck Night Slash
Swords Dance
Slash
Quick Attack
ופוריאון
רמה 66
ללא חפץ Water Absorb Aurora Beam
Hydro Pump
Quick Attack
אלטאריה ♂ /
רמה 67

 

ללא חפץ Natural Cure Confide
Dragon Pulse
Dazzling Gleam
קלפייבל
רמה 68
ללא חפץ Magic Guard Sing
Moonblast
Meteor Mash
Focus Blast
צ'סנוט
רמה 70

ללא חפץ Overgrow Wood Hammer
Body Slam
Brick Break

 

 שאונה


קרב #1 – העיירה אקווהקורד

לאחר שבחרתם את הפוקימון המתחיל שלכם ויצאתם למסע, שאונה תרוץ אליכם ותאתגר אתכם לקרב הראשון שלכם, כשהיא משתמשת בפוקימון המתחיל שלה.

 

 אם צ'ספין נבחר כפוקימון המתחיל שלכם


תמונה שם ורמה סוג חפצים יכולת מתקפות
פרוקי
רמה 5
ללא חפץ Torrent Pound
Growl
Bubble

 

 אם פנקין נבחר כפוקימון המתחיל שלכם


תמונה שם ורמה סוג חפצים יכולת מתקפות
צ'ספין
רמה 5
ללא חפץ Overgrow Tackle
Growl
Vine Whip

 

 אם פרוקי נבחר כפוקימון המתחיל שלכם


תמונה שם ורמה סוג חפצים יכולת מתקפות
פנקין
רמה 5
ללא חפץ Blaze Scratch
Ember
Tail Whip

 

קרב #2 – דרך 19

כשתחצו את הגשר בדרך 19, אתם תפגשו את שאונה, שתאתגר אתכם לקרב השני והאחרון שלכם. הפעם, יש לה דלקטי וגודרה והפוקימון המתחיל שלה מפותח עד לצורתו האחרונה.

 

 אם צ'ספין נבחר כפוקימון המתחיל שלכם


תמונה שם ורמה סוג חפצים יכולת מתקפות
דלקטי
רמה 49
ללא חפץ Cute Charm Charm
Return
Play Rough
Feint Attack
גודרה
רמה 49
ללא חפץ Sap Sipper Body Slam
Earthquake
Sludge Wave
Dragon Pulse
גרנינג'ה
רמה 51

 

ללא חפץ Torrent Double Team
Extrasensory
Water Shuriken

 

 אם פנקין נבחר כפוקימון המתחיל שלכם


תמונה שם ורמה סוג חפצים יכולת מתקפות
דלקטי
רמה 49
ללא חפץ Cute Charm Charm
Return
Play Rough
Feint Attack
גודרה
רמה 49
ללא חפץ Sap Sipper Body Slam
Earthquake
Sludge Wave
Dragon Pulse
צ'סנוט
רמה 51

 

ללא חפץ Overgrow Seed Bomb
Brick Break
Spiky Shield

 

 אם פרוקי נבחר כפוקימון המתחיל שלכם


תמונה שם ורמה סוג חפצים יכולת מתקפות
דלקטי
רמה 49
ללא חפץ Cute Charm Charm
Return
Play Rough
Feint Attack
גודרה
רמה 49
ללא חפץ Sap Sipper Body Slam
Earthquake
Sludge Wave
Dragon Pulse
דלפוקס
רמה 51

 

ללא חפץ Blaze Psychic
Calm Mind
Mystical Fire