סקרים שבועיים

מה תעדיפו שנפרסם כל שבוע?

צפו בתוצאות

Loading ... Loading ...

האם אתם מרוצים מהנגן החדש (במסעות פוקימון)?

צפו בתוצאות

Loading ... Loading ...

X ו-Y: מתקפות מעודכנות

בדומה לדורות חדשים קודמים, גם במשחקי הדור השישי הראשונים, פוקימון X ופוקימון Y, עודכנו מספר מתקפות שהוצגו לראשונה בדורות קודמים.
שם המתקפה סוג קטגוריה משחק כוח דיוק נקודות כוח
Acid Armor poison other משחקי הדור החמישי

X ו-Y

%—

%—

40

20

Air Cutter flying special משחקי הדור החמישי

X ו-Y

55

60

95%

95%

25

25

Assurance dark physical משחקי הדור החמישי

X ו-Y

50

60

100%

100%

10

10

Aura Sphere fighting special משחקי הדור החמישי

X ו-Y

90

80

%—

%—

20

20

Barrier psychic other משחקי הדור החמישי

X ו-Y

%—

%—

30

20

Blizzard ice special משחקי הדור החמישי

X ו-Y

120

110

70%

70%

5

5

Bubble water special משחקי הדור החמישי

X ו-Y

20

40

100%

100%

30

30

Charm normal fairy other משחקי הדור החמישי

X ו-Y

100%

100%

20

20

Chatter flying special משחקי הדור החמישי

X ו-Y

60

65

100%

100%

20

20

Covet normal physical משחקי הדור החמישי

X ו-Y

60

60

100%

100%

40

25

Crabhammer water physical משחקי הדור החמישי

X ו-Y

90

100

90%

90%

10

10

Draco Meteor dragon special משחקי הדור החמישי

X ו-Y

140

130

90%

90%

5

5

Dragon Pulse dragon special משחקי הדור החמישי

X ו-Y

90

85

100%

100%

10

10

Energy Ball grass special משחקי הדור החמישי

X ו-Y

80

90

100%

100%

10

10

Extrasensory psychic special משחקי הדור החמישי

X ו-Y

80

80

100%

100%

30

20

Fire Blast fire special משחקי הדור החמישי

X ו-Y

120

110

85%

85%

5

5

Fire Pledge fire special משחקי הדור החמישי

X ו-Y

50

80

100%

100%

10

10

Flamethrower fire special משחקי הדור החמישי

X ו-Y

95

90

100%

100%

15

15

Frost Breath ice special משחקי הדור החמישי

X ו-Y

40

60

90%

90%

10

10

Fury Cutter bug physical משחקי הדור החמישי

X ו-Y

20

40

95%

95%

20

20

Future Sight psychic special משחקי הדור החמישי

X ו-Y

100

120

100%

100%

10

10

Glare normal other משחקי הדור החמישי

X ו-Y

90%

100%

30

30

Grass Pledge grass special משחקי הדור החמישי

X ו-Y

50

80

100%

100%

10

10

Gunk Shot poison physical משחקי הדור החמישי

X ו-Y

120

120

70%

80%

5

5

Heat Wave fire special משחקי הדור החמישי

X ו-Y

100

95

90%

90%

10

10

Hex ghost special משחקי הדור החמישי

X ו-Y

50

65

100%

100%

10

10

Hidden Power normal special משחקי הדור החמישי

X ו-Y

60

100%

100%

15

15

Hurricane flying special משחקי הדור החמישי

X ו-Y

120

110

70%

70%

10

10

Hydro Pump water special משחקי הדור החמישי

X ו-Y

120

110

80%

80%

5

5

Ice Beam ice special משחקי הדור החמישי

X ו-Y

95

90

100%

100%

10

10

Incinerate fire special משחקי הדור החמישי

X ו-Y

30

60

100%

100%

15

15

Knock Off dark physical משחקי הדור החמישי

X ו-Y

20

65

100%

100%

20

25

Leaf Storm grass special משחקי הדור החמישי

X ו-Y

140

130

90%

90%

5

5

Lick ghost physical משחקי הדור החמישי

X ו-Y

20

30

100%

100%

30

30

Low Sweep fighting physical משחקי הדור החמישי

X ו-Y

60

65

100%

100%

20

20

Magma Storm fire special משחקי הדור החמישי

X ו-Y

120

100

75%

75%

5

5

Meteor Mash steel physical משחקי הדור החמישי

X ו-Y

100

90

85%

90%

10

10

Minimize normal other משחקי הדור החמישי

X ו-Y

%—

%—

20

10

Moonlight normal fairy other משחקי הדור החמישי

X ו-Y

%—

%—

5

5

Muddy Water water special משחקי הדור החמישי

X ו-Y

95

90

85%

85%

10

10

Overheat fire special משחקי הדור החמישי

X ו-Y

140

130

90%

90%

5

5

Pin Missile bug physical משחקי הדור החמישי

X ו-Y

14

25

85%

95%

20

20

Poison Gas poison other משחקי הדור החמישי

X ו-Y

80%

90%

40

40

Power Gem rock special משחקי הדור החמישי

X ו-Y

70

80

100%

100%

20

20

Psycho Shift psychic other משחקי הדור החמישי

X ו-Y

90%

100%

10

10

Psywave psychic special משחקי הדור החמישי

X ו-Y

80%

100%

15

15

Roar normal other משחקי הדור החמישי

X ו-Y

100%

%—

20

20

Rock Tomb rock physical משחקי הדור החמישי

X ו-Y

50

60

80%

95%

10

15

Sacred Sword fighting physical משחקי הדור החמישי

X ו-Y

90

90

100%

100%

20

15

Skull Bash normal physical משחקי הדור החמישי

X ו-Y

100

130

100%

100%

15

10

Smelling Salts normal physical משחקי הדור החמישי

X ו-Y

60

70

100%

100%

10

10

Smog poison special משחקי הדור החמישי

X ו-Y

20

30

70%

70%

20

20

Snore normal special משחקי הדור החמישי

X ו-Y

40

50

100%

100%

15

15

Storm Throw fighting physical משחקי הדור החמישי

X ו-Y

40

60

100%

100%

10

10

Struggle Bug bug special משחקי הדור החמישי

X ו-Y

30

50

100%

100%

20

20

Surf water special משחקי הדור החמישי

X ו-Y

95

90

100%

100%

15

15

Sweet Kiss normal fairy other משחקי הדור החמישי

X ו-Y

75%

75%

10

10

Swords Dance normal other משחקי הדור החמישי

X ו-Y

%—

%—

30

20

Synchronoise psychic special משחקי הדור החמישי

X ו-Y

70

120

100%

100%

15

15

Tailwind flying other משחקי הדור החמישי

X ו-Y

%—

%—

30

15

Techno Blast normal special משחקי הדור החמישי

X ו-Y

85

120

100%

100%

5

5

Thief dark physical משחקי הדור החמישי

X ו-Y

40

60

100%

100%

10

25

Thunder electric special משחקי הדור החמישי

X ו-Y

120

110

70%

70%

10

10

Thunderbolt electric special משחקי הדור החמישי

X ו-Y

95

90

100%

100%

15

15

Vine Whip grass physical משחקי הדור החמישי

X ו-Y

35

45

100%

100%

15

25

Wake-Up Slap fighting physical משחקי הדור החמישי

X ו-Y

60

70

100%

100%

10

10

Water Pledge water special משחקי הדור החמישי

X ו-Y

50

80

100%

100%

10

10

Whirlwind normal other משחקי הדור החמישי

X ו-Y

100%

%—

20

20

Will-O-Wisp fire other משחקי הדור החמישי

X ו-Y

75%

85%

15

15