XY113
 
שם ביפנית רמת המאסטר מתחילה! קרב עז של נערה היכן שניצוצות עפים!! 17.03.2016
שם באנגלית Master Class Is in Session! 25.06.2016
שם בעברית    

 

 תקציר


סרינה מגיעה לרמת המאסטר של תצוגת הפוקימונים. כל היריבות שהיא פגשה בעבר הגיעו גם כן. רק המופיעה שתוכל לנצח ולהגיע לגמר תוכל לאתגר את אריה. האם סרינה תגיע לגמר?

 

 אירועים חשובים


מתגלה שניני, מייט, שאונה וג'סי השיגו כל אחת שלושה מפתחות נסיכה.
סרינה, ניני, מייט, שאונה וג'סי משתתפות בתצוגת הפוקימונים רמת מאסטר.
סרינה, שאונה וג'סי מגיעות לחצי הגמר.

 

 דמויות


אש
סרינה
קלמונט
בוני
ג'סי
ג'יימס
פרופסור סיקאמור
שאונה
טיירנו
טרבור
אריה
מייט
ניני
גרייס
מוסיו פייר
אלקסה
ויולה
קורינה
גורקין
פלרמו
סופי
קוזט
קינן
קלריס
מופיעות

 

 פוקימונים


אש  
צוות רוקט
סרינה  
קלמונט
ג'סי
ג'יימס
שאונה
אריה
מייט
ניני
מוסיו פייר
אלקסה
קורינה
קינן
קלריס
מאמנים
פראיים